ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pavement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pavement*, -pavement-

pavement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pavement (n.) บาทวิถี See also: ทางเดิน, ฟุตบาท Syn. sidewalk
pavement (n.) ถนนราดยาง Syn. road
pavement (n.) วัสดุสำหรับปูหรือราดถนน Syn. paving
English-Thai: HOPE Dictionary
pavement(เพฟว'มันทฺ) n. พื้นที่ลากแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
pavement(n) บาทวิถี,ทางเท้า,พื้นที่ปูแล้ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pavementsชั้นทาง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน
I've been pounding the pavement since I've been back.ตอนกลับมา ฉันได้งานกรรมกรสร้างถนน.
The pavement of the Champs-Elysees.ฟุตบาทของถนน ชอง ซีลิเซ
And then you go out on the pavement and everyone's lookin' at ya like they all know, too?แล้วเมื่อนายเดินอยู่ ชาวบ้านก็มองนายเหมือนว่าพวกเขารู้
Word on the pavement is you're lookin' for me regarding this...ว่ากันว่า พวกคุณตามหาผม ไม่นับ
Remember, it's the pavement you're mad at.อย่าลืมสิ คุณต้องโกรธพื้นถนน
Oh. I've just been pounding the pavement all week after Glee rehearsal.ผมรับจ้างทุบทางเท้า มาทั้งอาทิตย์
Slowly put your hands down on the pavement and lie on your stomach.ค่อยๆวางมือลงที่พื้น แล้วหมอบลง
Mom and Dad are out all day pounding the pavement looking for work, but...พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทั้งวัน เพราะต้องออกไปเดินหางาน แต่...
And Jack's still pounding the pavement for Deltrana Abberkent.และแจ็คยังคงพยายามหางานอยู่ เพื่อเดลทร้าน่า กับ อับเบอร์เคนท์
Why don't they just make tires out of pavement so you can drive on anything?ทำไมพวกเขาไม่ทำยางรถจากวัสดุลาดถนน เพื่อที่คุณจะได้ขับทุกสภาพผิว?
I can't very well explain to her that I left our mother alone and bleeding on the pavement because I'm fast enough to almost run down the attacker.ผมอธิบายกับเธอไม่ได้ว่า ผมต้องทิ้งให้แม่นอนเลือดไหลอยู่บนทางเท้าคนเดียว เพราะผมวิ่งได้เร็วพอจนเกือบจะตามจับคนร้ายได้

pavement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走道[zǒu dào, ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ, 走道] pavement; sidewalk; path; walk; footpath
路面[lù miàn, ㄌㄨˋ ㄇㄧㄢˋ, 路面] pavement
铺面[pū miàn, ㄆㄨ ㄇㄧㄢˋ, 铺面 / 鋪面] paving; pavement
便道[biàn dào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄠˋ, 便道] shortcut; pavement; sidewalk; makeshift road

pavement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンカフェ;オープン・カフェ[, o-punkafe ; o-pun . kafe] (n) pavement cafe (wasei
サイドウォーク[, saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement
ペーブメント[, pe-bumento] (n) pavement
ペーブメントアーチスト[, pe-bumentoa-chisuto] (n) pavement artist
敷石;敷き石;甃石;鋪石[しきいし, shikiishi] (n) paving stone; pavement
打ち水;打水[うちみず, uchimizu] (n) sprinkling water (to keep down dust and to cool pavements, etc.)
舗装[ほそう, hosou] (n,vs) pavement; road surface; (P)
舗道;鋪道[ほどう, hodou] (n) pavement; paved street
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P)

pavement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.) FR: trottoir [m]
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāng doēn) EN: footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail FR: sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[n. exp.] (thāng doēn ) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[n.] (thāngthāo) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.) FR: trottoir [m]

pavement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfsteinpflaster {n}cobblestone pavement; cobbled pavement
Betondecke {f}concrete pavement
Estrich {m} (Bodenbelag)stone floor; screed; floor fill; floor finish; floor pavement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pavement
Back to top