ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตูม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตูม*, -ตูม-

ตูม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตูม (n.) bale-fruit See also: Aegle marmelos Syn. มะตูม
ตูม (adv.) boom See also: bang, boom, blast, explosion Syn. ตูมๆ
ตูม (adj.) budding See also: young, undeveloped, promising Ops. บาน
ตูม (adv.) boom See also: bang, boom, blast, explosion
ตูมตาม (adv.) boom See also: sound as booming
English-Thai: HOPE Dictionary
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bud(บัด) {budded,budding,buds} n. หน่อไม้,หน่อ,ช่อ,ดอกตูม,ตาต้นไม้,ส่วนยื่น,การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ,แตกหน่อ,แตกช่อ,เจริญ,พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ,แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
golden appleมะตูม
ulsiยูแอลเอสไอ ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
vlsiวีแอลเอสไอ ย่อมาจาก very large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงมาก) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไป กว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton หรือวงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
English-Thai: Nontri Dictionary
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
rosebud(n) สาวแรกรุ่น,ดอกกุหลาบตูม
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dried bael juiceน้ำมะตูมผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aestivation (n.) การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม
alarmist (adj.) ที่ตื่นตูม
alarmist (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger, panicmonger
bud (n.) ดอกตูม
burgeon (n.) ดอกตูมหรือหน่อ
crackle (n.) เสียงดัง (เปรี้ยง, ตูมตาม, โครม)
estivation (n.) การจัดเรียงของกลีบดอกของดอกไม้ตูม Syn. aestivation
panicmonger (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger
rosebud (n.) ดอกกุหลาบตูม
walls have eares (idm.) หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง See also: ความลับไม่มีในโลก, พูดจาต้องระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Company, on your stomachs!ตูม ตูม ปัง ปัง ทหาร หมอบลง
If the film catches fire... little as you are, you'll go up-- boom!ถ้าฟิลม์โดนไฟไหม้ล่ะก็... ตัวเล็กๆ อย่างเธอเนี่ย, ไฟลุกพรึ่บ- - ตูม !
All you got to do is show up and boom! --ที่นายต้องทำก็แค่โผล่หน้าไป แล้วก็ ตูม !
And, pow, I was on Elton Ridge.แล้วก็ ตูม ฉันมาโผล่ที่เอลตัน ริดจ์
That's even factoring in your difficulty in parsing American comic book idioms like "Bamf!" and "Snikt!"นั่นรวมถึงเวลาที่นายต้องตีความ ภาษาแสลงของการ์ตูนอเมริกัน อย่างเช่น ตูม หรือ ชิงค์ แล้ว
You meet me at a party and - bam you're cooked.เจอฉันที่ปาร์ตี้แล้ว ตูม ตาย
Then, all of a sudden, boom -- baby.และแล้ว ทันใดนั้น ตูม --ทารก
But sometimes, you're going through your day and BANG, there's an explosion and everything you know is gone.แต่ในบางครั้งขณะที่คุณคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ และ ตูม มันเหมือนระเบิด
This morning, bam, it won't start.เมื่อเช้านี้ ตูม สตาร์ทไม่ติดเลย
Ba-bam. Explosions. All over my face.ตะ ตูม ระเบิด เต็มหน้าฉันนี่
Boom, boom, boom! Oh, shit!ตูม ตูม ตูม ชิหายล่ะ
Right when it's all coming together, BAM, there he is.ทุกอย่างกำลังจะเข้าที่ ตูม เขาก็โผล่มา
Wham bam lights fucking out.ตูม ตาม โลกมืดในทันใด
It's done.ตูม มมมมมม เรียบร้อย
You're back to square one.ตูม เขากลับไปเริ่มใหม่เลย
Bang, we score. We win.ตูม เราเตะเข้า เราชนะ
Bam, it was like i got hit by a truck.ตูม เหมือนกับว่า ถูกรถชนยังงั้นแหละ
We're really a little anxious that you're rushing into something serious here.เรารู้สึกว่าคุณจะกระต่ายตื่นตูมไปหน่อย
Marty, come up here. Get Stu to give you a hand. Come on.มาร์ตี้ มาบนนี้ ให้สตูมาช่วยนาย
He'd walk in the door and everybody who worked the room just went wild.เขาเดินผ่านเข้าประตูมา พนักงานในร้านถึงกับรุกรี้รุกรนกันใหญ่
The band and their chief, Hotu Matu'a,คนกลุ่มนี้และหัวหน้าโฮตูมาตัว...
Hotu Matu'a's descendants called the island Navel of the World, Rapa Nui.ลูกหลานของโฮตูมาตัวเรียกเกาะนี้ว่า... สะดือของโลก...
My father is descended from Hotu Matu'a's navigator. He should know.พ่อข้าสืบเชื้อสายจากคนนำร่อง ของโฮตูมตัวท่านรู้ดี
But that doesn't justify being an alarmist.แต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็น ถึงการเป็นกระต่ายตื่นตูม
And that's what the gateway does. It folds space.ซึ่งประตูมิติสร้างให้ได้ด้วยการพับอวกาศ
I'm telling you, I saw it. Mr. Cooper, it would mean the gateway was open.-นั้นแสดงว่าประตูมิติถูกเปิดออก
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ
He was like, "All right. Fine. " Takes him out to the garage, opens the door.แล้วลุงก็พากันไปโรงรถ เปิดประตูมาในนั้น
My heart was pounding the whole time.หัวใจฉันเต้นตูมตามเลยล่ะ
Forget it! False alarm!ไม่มีอะไรแล้ว เราตื่นตูมกันไปเอง
I didn't mean to shoot him. I thought it was you walking through the door!ฉันนึกว่าเป็นแกเดินเข้าประตูม
You look just how I dreamed." The attic door.ลูกหน้าตาเหมือนในฝันเลย ผ่านประตูมาแล้ว
I could hear my heart pounding.ผมสามารถได้ยินเสียงหัวใจเต้นตูม
Then vroom! Satan just creeps up behind you and sucks you into a cult.จากนั้นก็ตูม ซาตานคลานมาข้างหลังคุณ แล้วก็ดูดกลืนร่างคุณเข้าไป
Thinking about our first kiss still makes my heart flutter...พอคิดถึงจูบแรกของเราขึ้นมาทีไร หัวใจของฉันก็เต้นตูมตามทุกทีไป
Sir, you're gonna have to call somebody that sells doors.คุณต้องเรียก คนขายประตูมานะ
But hurry.แต่ต้องเร่งกันหน่อย เวลา 3 โมงประตูมันจะล็อคเอง...
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก
Excuse me. The door was unlocked...ขอโทษค่ะ พอดีประตูมันเปิด
No, the button here that says "open" by the door. Monk.ไม่ ปุ่มตรงประตูมันบอกเอาไว่า" เปิด" มังก์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตูม
Back to top