ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boom*, -boom-

boom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boom (vi.) เปล่งเสียง See also: เปล่งเสียงดัง Syn. rumble
boom (n.) เสียงดัง See also: เสียงตูม, เสียงตึงตัง, เสียงตูมตาม Syn. bang
boom (vi.) เจริญรุ่งเรือง Syn. flourish, develop
boom (vt.) ตี See also: ตีอย่างแรง
boom (n.) ความเจริญรุ่งเรือง See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ Syn. flourish Ops. slump
boom (n.) ขุมทอง See also: โอกาสทอง
boom (n.) ขาตั้งไมโครโฟน
boom (n.) ไม้ขวางที่ผูกข้างเรือ
boom out (phrv.) ส่งเสียงดังและทุ้ม
boomer (n.) ผู้กำเนิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2
boomer (n.) ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
boomerang (n.) ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง
boomerang (n.) สิ่งที่ให้ผลร้ายแบบไม่คาดคิดแก่ผู้ที่ทำหรือพูดออกไป Syn. backfire
boomerang (vi.) ส่งผลร้ายย้อนกลับมา Syn. backfire
English-Thai: HOPE Dictionary
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
boom(vi) เสียงดัง
boomerang(n) บูมเมอแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boom ทุ่นเป็นแนว ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตูม (adv.) boom See also: bang, boom, blast, explosion Syn. ตูมๆ
ตูมๆ (adv.) boom See also: bang, boom, blast, explosion
ตูมตาม (adv.) boom See also: sound as booming
เฟื่องฟู (adj.) booming See also: thriving, prosperous, flourishing Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า
baby boomer (n.) เด็กที่เกิดในยุค baby boom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She must have been the boom girl.สงสัยจะเป็นบูมเกิร์ลแฮะ
We need a man with thunder in his fist, a hero to boom that pill out past those golfing' gods !เราต้องการกำปั้นฟ้าผ่า วีรบุรุษที่ตีไกลกว่า 2 คนนั่น
When my generation, the baby boom generation, was born after world War II, the population had just crossed the two billion mark.เมื่อคนรุ่นผมในยุคเบบีบูมเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวนประชากรเพิ่งจากผ่านหลัก 2 พันล้าน
Wait 'til you see this look at those little legs tick, tick, tickey, tick, tick, tickey, tickey, tickey boom cha cha, boom cha cha, boom cha chaดูขาเล็ก ๆ พวกนั้นสิ ติ๊ก ติ๊ก ติ๊กกี้ ติก๊ ติก๊ ติ๊กกี้ ติ๊กกี้ บูม ช่าช่า บูม ช่าช่า บูม ช่าฃช่า
Are you listening to me, Boom Boomฟังฉันอยู่หรือเปล่า บูม บูม
Don't that look like Boom Boom's bike over thereนั่นดูไม่เหมือนมอเตอร์ไซด์ ของบูมบูมเลยว่ามั้ย
No way. Boom could take all of us.ไม่มีทาง บูมจัดการเราได้ทุกคน
* And A-Boom Boom * Just Shake Your RumpAnd A-Boom Boom * Just Shake Your Rump
* And A-Boom Boom * Just Shake Your RumpAnd A-Boom Boom Just Shake Your Rump
Uh, who cares if the dog sees a boom mike?โธ่ ใครสนว่าหมาจะมองเห็นรึเปล่าล่ะ อิแค่ขาไมค์
And it's why we most certainly do not let the dog see boom mikes!และนั่นทำให้เราแน่ใจว่า\ เราจะไม่ให้หมาเห็นขาไมค์เด็ดขาด
I've known him since he was a teenager selling boom boxes from the back of a stolen truck.ขายประทัดตามท้ายรถที่ขโมยมา

boom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, 咚] boom (of a drum)
横桁帆[héng héng fān, ㄏㄥˊ ㄏㄥˊ ㄈㄢ, 横桁帆 / 橫桁帆] boom sail
[dōng, ㄉㄨㄥ, 鼕] boom (of a drum)
噪音盒[zào yīn hé, ㄗㄠˋ ㄏㄜˊ, 噪音盒] boombox; ghetto blaster
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, 樯 / 檣] boom; mast
[hōng, ㄏㄨㄥ, 轰 / 轟] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb)
景气[jǐng qì, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 景气 / 景氣] prosperity; (economic) boom
繁荣[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, 繁荣 / 繁榮] prosperous; booming (economy)
爆音[bào yīn, ㄅㄠˋ , 爆音] sonic boom

boom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964)
ソニックブーム[, sonikkubu-mu] (n) sonic boom
団塊の世代[だんかいのせだい, dankainosedai] (n) baby boom generation
団塊世代[だんかいせだい, dankaisedai] (n) the babyboomers; the baby boom generation
特需景気[とくじゅけいき, tokujukeiki] (n) economic boom due to special procurements, esp. in wartime
跛行景気[はこうけいき, hakoukeiki] (n) spotty economic boom
ブーム[, bu-mu] (n) boom; (P)
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus)
ブーメラン[, bu-meran] (n) boomerang; (P)
ブーメラン効果[ブーメランこうか, bu-meran kouka] (n) boomerang effect
ベビーブーマー[, bebi-bu-ma-] (n) baby boomer
ベビーブーム[, bebi-bu-mu] (n) baby boom; (P)
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish
便乗商法[びんじょうしょうほう, binjoushouhou] (n) piggybacking marketing; the method of making sales by jumping on a bandwagon (like that of a boom, popularity, disaster, etc.)
団塊ジュニア[だんかいジュニア, dankai junia] (n) second-generation baby boomers; baby-boom junior; child of baby-boomers; generation Y
大量退職[たいりょうたいしょく, tairyoutaishoku] (n) mass retirement (esp. that of the Japanese baby boomers)
暴騰[ぼうとう, boutou] (n,vs) sudden rise; sharp rise; boom; skyrocketing; (P)
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling
花盛り(P);花ざかり[はなざかり, hanazakari] (n,adj-no) (1) flowers in full bloom; time of year in which flowers are in full bloom; (2) the age at which someone (esp. a woman) is at the peak of their beauty; (3) booming or peaking (in popularity); (P)

boom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บึ้ม[v.] (beum) EN: go boom ; blow up FR:
บูม[X] (būm) EN: boom ; bang FR: boum
เฟื่อง[v.] (feūang) EN: boom ; prosper ; thrive FR: prospérer ; progresser
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām jaroē) EN: economic prosperity ; boom FR: prospérité économique [f]
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
ปึง[n.] (peung) EN: boom ; bang FR:
เปรี้ยงปร้าง[X] (prīengprāng) EN: boom ; bang ; [sound of thunder or an explosion] FR:
ตูม[n.] (tūm) EN: boom ; bang ; rumble FR: boum [m] ; bang [m]
ตูมตาม[X] (tūmtām) EN: bang ; boom ; booming FR: boum [m] ; bang [m]
ตูม ๆ = ตูมๆ[n.] (tūm-tūm) EN: boom ; bang ; rumble FR: boum [m] ; bang [m]
บึ้ม[X] (beum) EN: kaboom FR: boum !
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ฟูเฟื่อง[adj.] (fūfeuang) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing FR: prospère ; florissant
ขว้างงูไม่พ้นคอ[v. (loc.)] (khwāng-ngūm) EN: A bad penny always comes back. FR: revenir comme un boomerang
เสียงตูม ๆ[n. exp.] (sīeng tūm-t) EN: booming (voices) FR: brouhaha [m]

boom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaffelbaum {m}gaff sail boom
Andrang {m}boom
Auslegerkran {m}boom crane
Baumniederholer {m}boom vang
Bumerang {m}boomerang

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boom
Back to top