ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาด*, -ตาด-

ตาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาด (n.) brocade See also: linen cloth of copper or silver threads
ตาด (n.) waterfall
ตาด (n.) Dillenia indica Linn.
ตาด (n.) Tartar Syn. ตาดมองโกล
ตาดมองโกล (n.) Tartar
ตาด (n.) pupil See also: iris, black square pattern, black check
ตาดำๆ (adj.) innocent See also: simple and unaffected
English-Thai: HOPE Dictionary
brunet(บรูเนท') n.,adj. คนที่ (โดยเฉพาะผู้ชาย) มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ (ในหมู่คนขาว), See also: brunetness n. -Conf. brunette
brunette(บรูเนท') n.,adj. คน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ที่มีผมดำตาดำหรือผิวคล้ำ -Conf.brunet
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
goodly(กูด'ลี) adj. ดี,มีคุณภาพดี,มีหน้าตาดี,มาก,ใหญ่., See also: goodliness n., Syn. comely
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
well-favored(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-favoured(เวล'เฟ'เวอร์ด) adj. สวยงาม,หน้าตาดี,หล่อ,งดงาม, See also: well-favoredness n. well-favouredness n., Syn. attractive
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,
English-Thai: Nontri Dictionary
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาด
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
goodly(adj) สวย,ดี,งาม,หล่อ,หน้าตาด
mustard(n) มัสตาด
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
retina(n) ม่านตาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
floral bud; flower budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flower bud; floral budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
accommodation๑. การปรับตัวให้เหมาะ๒. (จักษุ.) การปรับตาดูใกล้ไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Mustard Gasแก๊สมัสตาด, ก็าซพิษ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauhunk (sl.) ชายหน้าตาด
fox (n.) คนที่มีรูปร่างหน้าตาดี (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ
freak daddy (sl.) ชายหน้าตาด
good looking (adj.) ซึ่งมีหน้าตาดSee also: ซึ่งมีหน้าตาสวย, หล่อ Syn. attractive, handsome
good-looking (adj.) มีหน้าตาดSee also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ Syn. cute, pretty, handsome Ops. unattractive
good-looking person (n.) คนที่มีหน้าตาดีโดยเฉพาะผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ)
goodly (adj.) ซึ่งมีหน้าตาดี (คำเก่า) See also: ซึ่งมีหน้าตาสวย, หล่อ Syn. attractive, good-looking, handsome
looker (n.) คนที่มีหน้าตาดีโดยเฉพาะผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. good-looking person
personable (adj.) หน้าตาดSee also: น่าดึงดูดใจ, มีเสน่ห์ Syn. attractive, appealing
place someone under observation (idm.) จับตาดSee also: เฝ้ามอง Syn. put under
pupil (n.) ลูกตาด
well-looking (adj.) มีหน้าตาดSee also: งดงาม, สวยงาม, ดูดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is very nice-lookingเขาหน้าตาดีมากๆ
I see, and she's not bad looking, I suppose?ฉันเข้าใจแล้ว และคิดว่าเธอก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bug-eyes and the craziness.ตาดำ กับความบ้าคลั่ง
He didn't kill her in the dark.ตาดำเธอก็ขยายออกเหมือนในคดีนี้เลย
There's no pupil dilation... no concussion...ตาดำไม่ขยาย ไม่มีการกระทบกระเทือน
It's pretty faded, but there's still some ink there.ตาดีนี่ มันจากมาก แต่ก็ยังมีหมึกอยู่บ้าง
Good eye. Those are all actually antemortem.ตาดีนี่ รอยนั่นเกิดก่อนเสียชีวิต
Good find, Deb.ตาดีนี่ เด็บ เอ่อ...
May God have mercy on his soul. Proceed!ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้!
May the Lord have mercy on his soul. Proceed.ขอพระเจ้าทรงเมตตาดวงวิญญาณเขา จัดการได้
The Lord have mercy on your soul.ขอพระเจ้าเมตตาดวงวิญญาณแก
But we'll keep close enough to keep an eye on things.แต่เราจะอยู่ใกล้ๆ คอยจับตาดูของเอาไว้
One time, when I was a subaltern...ครั้งหนึ่งเมื่อฉันเป็นนายทหาร ตาด
Black eyes, like a doll's eyes.ตาที่ไร้ความรู้สึก ตาดําเหมือนตาตุ๊กตา
Those black eyes roll over white and then...จนมันกัดเอา ตาดําๆ ก็จะถลนเหลือกเป็นสีขาวเเล้วก็...
Keep an eye on the barrels. Pump it out, Chief.จับตาดูถังไว้ สตาร์ทเครื่องไส่นํ้า สารวัตร
He stays looking good, but his picture falls apart.เขาหน้าตาดี แต่ภาพกลับไม่ได้เรื่อง
He does, He wears glasses.ใช่ครับ ท่านใส่แว่นตาด้วย
You'd better keep an eye on that lighter. He really likes it.จับตาดูไฟแช๊คนั่นให้ดี เขาชอบมันมาก.
They're crazy. We had two of them once at the villa in Gestaad.มีเรื่องตั้งสองครั้ง ครั้งแรกที่วิลล่าใน เกสตาด.
You're drifting. Keep your eyes on the far end of the runway.คุณกำลังลอยลำ จับตาดูปลายสุดของรันเวย์ไว้
We didn't mean to.จับตาดูฉากที่สวยงามนี้...
I'll be keeping my eye on you.ผมจะคอยจับตาดูคุณไว้นะ
You know, Mr. Richards told me to keep an eye on you, but I think I'm gonna handle things my own way.คุณริชาร์ดบอกฉันแล้วว่าให้คอยจับตาดูนายไว้ แต่... ฉันว่าฉันจะจัดการนายตามแบบฉบับของฉัน ให้สะใจดีกว่า..
Come on. OK, jump. See?คุณมีมัสตาดชิ้นเบ้อเริ่มติดอยู่..
I want to talk to you about Jimmy. You gotta watch out for him.ฉันอยากบอกนายเรื่องจิมมี่ นายต้องจับตาดูเขาไว้
We got a million bulls out there. Everybody's watching us.เราขโมยเงินมาเป็นล้าน ทุกคนจับตาดูเราอยู่
We're mere soldiers working on the Queen's business.พวกข้ากระหม่อมเป็นทหารตาดำๆ ทำงานตามพระเสาวนีย์ในพระราชินี
Maybe 1 0. Yeah, 1 0.โชคชะตาดูจะเล่นตลกนะ
What, they own me?จะบอกว่าพวกนั้นจับตาดูฉันเหรอ?
I don't know. Just keep watching. It's unbelievable.ผมไม่รู้ แค่จับตาดูเฉยๆ มันเหลือเชื่อ
You got good eyes. Tell me, is there a pickle barrel out front?หลานตาดี บอกปู่หน่อย มีถังไม้วางอยู่ข้างหน้าบ้างรึเปล่า
I don't think he cleans up the place anymore. I have feeling he might be there under false pretenses playing somebody else's hand.ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนทำความสะอาดนะ ผมรู้สึกว่าเขาอาจเป็นใครสักคนที่แฝงตัวเข้ามาในนี้ และอาจตบตาด้วยเส้นผมของคนอื่น
You look at someone long enough, you discover their humanity.ถ้าคุณจับตาดูใครนาน ๆ คุณจะเห็นลักษณะอันแท้จริงของเขา
Now hold on to the railing. Keep your eyes closed.จับราวเอาไว้ หลับตาด้วย
There'll be tears, too, when David and Jennifer are reunited.แล้วเตรียมซับน้ำตาด้วย เมื่อเดวิดกับเจนนิเฟอร์คืนดีกัน
220 countries tuned in for his first step.220 ประเทศจับตาดูก้าวแรกของเขา
I think this is something we gotta keep an eye on.ฉันว่า เราควรจับตาดู เรื่องนี้นะ
My pupils shrank to pinholes and everything came into focus.ม่านตาดำหดตัวเท่ารูเข็ม... แล้วทุกอย่างกลับคืนสู่ความชัดเจน
You know, I watched you very closely. You didn't screw up once.แม่จับตาดูหนูตลอดเลยนะ หนูเต้นไม่พลาดซักท่าเลยจ้ะ
Fix your eyes on Bobby Jones.จับตาดูบ๊อบบี้ โจนส์ไว้
Yemanja, please... don't reject my offering.ยีแมนจาเมตตาด้วย โปรดรับเครื่องเซ่นของข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาด
Back to top