ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวสั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวสั่น*, -ตัวสั่น-

ตัวสั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสั่น (adv.) trembly See also: shakily, weakly, shudderingly Syn. สั่นเทิ้ม
ตัวสั่น (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, shudder, weak, be frail Syn. สั่นเทิ้ม, หวาดกลัว
ตัวสั่น (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, vibrate
ตัวสั่น (adv.) trembly See also: shakily
ตัวสั่น (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, vibrate
English-Thai: HOPE Dictionary
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
plover(พลัฟ'เวอะ,โพล'เวอะ) n. นกตัวสั้น ๆ ในตระกูล Charadriidae
shake(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขย่า,สั่น,โยก,ทำให้สั่น,สลัด,สะบัด,ทอดทิ้ง,ทำให้กระวนกระวาย,กวนใจ,ทำให้สงสัย,ขจัด,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,สะท้าน,แกว่ง,ไม่มั่นคง,หวั่นไหว,จับมือกัน (แสดงความเคารพการทักทายหรือการเห็นด้วย) ,สิ่งที่เกิดจากการสั
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
shiver(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น (ใบเรือ) ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ตีแตก n. การสั่น,การสั่นระริก,ตัวสั่น,เศษ,ชิ้นที่แตก,เศษที่แตก, See also: shiverer n. shiveringly adv.
shudder(ชัด'เดอะ) vi. สั่นกระตุก,สั่นระริก,สั่นเทา,ตัวสั่น. n. การสั่น ดังกล่าว., Syn. shake
thrill(ธริล) n. สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ. vi.,vt. (ทำให้) ตื่นเต้น,เร้าใจ,เสียวซ่าน,เสียว,เสียวสวาท,ตัวสั่น
tremble(เทรม'เบิล) vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake,quiver,teeter,sway
trembly(เทม'บลี) adv. สั่น,ตัวสั่น,สั่นเทา,สั่นระริก
English-Thai: Nontri Dictionary
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
shiver(n) การสั่นเทา,การสั่น,ตัวสั่น
shudder(n) อาการขนลุกซู่,ความสั่นสะท้าน,ความหวาดเสียว,อาการตัวสั่น
tremulous(adj) สั่นสะท้าน,สั่นไหว,ตัวสั่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prophaseระยะโพรเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากอินเตอร์เฟส เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในนิวเคลียส คือแต่ละโครโมโซมจะหดตัวสั้นลงปรากฏให้เห็นเป็นท่อนและแบ่งตัวตามยาวเป็น 2 โครมาทิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reefer (n.) เสื้อแจ็กเก็ตขนสัตว์ตัวสั้น
shiver (n.) การตัวสั่น See also: อาการสั่น Syn. thrill, trembling, tremor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a generic whack job, bouncing up and downยังกับเด็กที่โตแต่ตัว ตัวสั่น จดเอาไว้ด้วย
She's... shaken, but she's still standing.เขาก็... ตัวสั่น แต่ก็ยังยืนไหว
Trembling as I do in winter.ตัวสั่น เหมือนที่ฉันสั่นตอนฤดูหนาว
Am I... shaking in front of everyone?ตัวสั่นมากเลยใช่ไหม?
Jittery as a June bug. And now, just look at you.ตัวสั่นยังกับลูกนก แล้วดูตอนนี้สิ
Like a six-Foot child.ตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัด
Shaky and off-balance and he has a bomb?ตัวสั่นและศูนย์ถ่วงไม่ดี และเขามีระเบิด
I can see the British shaking now.พวกอังกฤษต้องตัวสั่นแน่
I´m sure that, normally, people just quiver at the very sound of your voice.ชาวบ้านคงตัวสั่นเมื่อได้ยินแกคำราม
Well, I wanted to be just like him.ผมน่ะอยากเป็นอย่างเขาจนตัวสั่น
But I will.เป็นอะไรหรอ? คุณตัวสั่นเลย
Trembling lost chicks.เด็กหลง ตัวสั่นไหวเทา
But I will imagine that he is coward in a corner with a look on his face...แต่ถ้าให้ผมเดา ตอนนี้เค้าน่าจะนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องนะ
And you got so scared, you cried.และคุณก็กลัวจนตัวสั่นและร้องไห้
Why are you shaking?แล้วมึงจะตัวสั่นหาพ่อมึงเหรอ
Why are you shaking? You want a fight?แล้วมึงตัวสั้นทําไม อยากมีเรื่องใช่มั้ย
You just said you can't wait to get me back to the room. Come on.ก็คุณว่า อยากจะขึ้นห้องกับผมจนตัวสั่น ไปเถอะ
Come on, she's shaking.ทางนี้ครับ เธอตัวสั่นน่ะ
He was shaking, and then he just--he just-- he won't wake up.เขากำลังตัวสั่น แล้วเขาก็ เขาก็่ เขาไม่ตื่นขึ้นมา
I can't wait to get a little taste of home.อยากกลับบ้านจนตัวสั่นแล้ว
Frightened bilge rats aboard a derelict ship?เห็นหนูวิ่งตัวสั่น/Nอยู่บนเรือโทรมๆอย่างนั้นเหรอ? ไม่! ไม่!
I was rattled. I was shook up.ผมตกใจ ผมตัวสั่นไปหมด
You're just shaken up because you've come- you've come face-to-face with your own human nature.นายเกิดตัวสั่นขึ้นมาเพราะว่า เพราะว่านายเจอความจริง ของมนุษยชาติ
A fisherman that people want out so badly they're willing to kidnap my son to get him.ชาวประมงที่พวกมันอยากให้ออกมาจนตัวสั่นซึ่งพวกมันจับตัวลูกชายผมไป เพื่อให้ได้ตัวเขา
The whole reason we snuck in was to get your alcoholic ass another drink-- you were getting the shakes.ที่เราแอบเข้ามา เพราะนายอยากเหล้าไม่ใช่เรอะ - อยากจนตัวสั่นด้วย
Mario Astorga clammed up. Too scared of King.มาริโอ้ แอสทอร์ก้า ปิดปากเงียบ กลัวคิงตัวสั่น
What do you mean, like shiv ya?นายหมายความว่ายังไง เหมือนกับกลัวจนตัวสั่นหรือไง
Any museum would be thrilled.พวกพิพิธภัณฑ์ต้องตัวสั่นแน่ๆ
And by love, I mean cower in terror from.ชอบแบบว่า ชอบจนกลัวตัวสั่นเลยล่ะ
Oh, honey, you're shaking.โอ้ ที่รัก ตัวสั่นเลยเหรอ
Dean cuts himself a slice Al's a quivering heap, the good guys get the goods.ดีนได้ล้างแค้น อลาสแทร์ถูกยำลงไปกองตัวสั่น
"without a family,man,alone in the world, trembles with the cold.""หากไม่มีครอบครัว มนุษย์ก็อยู่ตัวคนเดียวในโลก ตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเหน็บ"
He barks and you jump.เขาเห่าหน่อยคุณก็กลัวจนตัวสั่น
You're afraid of almost nothing, except bugs.นายไม่เคยกลัวอะไรเลยในโลก ยกเว้นแมลง นายจะตัวสั่นเมื่อเห็นมัน
I have him by the neck, shaking...ฉันจับเขาเอาไว้ที่ต้นคอ ตัวสั่น...
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง
Caroline, what happened?เธอตัวสั่น แคโรไล-- ฉันสบายดี!
And you'll offer her your letter jacket after you notice this funny way she shakes when she gets cold.แล้วเธอก็ยื่นเสื้อแจ็กเก็ตให้เขา เมื่อเธอเห็นว่าเขาหนาวจนตัวสั่น
She was shaken up, but all she knows is Logan attacked her.เธอรู้สึกตัวสั่น เท่านั้นที่เธอจะรู้ แค่โลแกนทำร้ายเธอ ไม่มีอะไรอื่น
This place gives me the shivers.ที่นี่ทำให้ข้าตัวสั่นระริก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวสั่น
Back to top