ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tremor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tremor*, -tremor-

tremor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremor (n.) การสั่นไหว
tremor (n.) เสียงสั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
tremor(เทรม'เมอ) n. การสั่นเทาของร่างกาย,การสั่น, See also: tremorous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tremor(n) การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ใจสั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tremor๑. การสั่น [มีความหมายเหมือนกับ trepidation ๑]๒. อาการสั่น [มีความหมายเหมือนกับ trepidation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัมปนาท (n.) sounds of tremor or earthquake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the tremor in his heart that let's him live as a black swindler. - You should lay low....มันคงทำให้เขาสับสนและหวั่นไหวที่จะต้องเป็นคุโรซากิต่อไป
You have an intermittent tremor in your left hand.มือซ้ายคุณสั่นตลอดเวลา
Social withdrawal apathy a persistent tremor in a limb.การปลีกตัวจากสังคม เหม่อลอย แข้งขาสั่น
That accounts for the drink problem too, the slight tremor in your hand, the red wine stain ghosting your top lip.และนั่นก็บอกได้ถึงปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเหล้าของคุณด้วย อาการสั่นน้อยๆของมือคุณ รอยของไวน์แดงที่ยังคงติดอยู่ที่ริมฝีปากด้านบนของคุณ
There's been no harmonic tremors.มีรับที่ ไม่มีแรงสั่นสะเทือนฮาร์โมนิ
This mini heart's tremor, hidden in its shell is so vulnerable in this huge ice land.จังหวะเต้นหัวใจน้อย ๆ ซ่อนไว้ใต้เปลือก ซึ่งอ่อนแอซะเหลือเกิน บนโลกน้ำแข็งใบใหญ่ ๆ
Tremors Within the Kantou Underworld!ทำดีมาก แม้เขาจะใช้กระเป๋าตังค์ราคาแพง...
Weakness, tremors, loss of abilities.อ่อนแรง, ใจสั่น, สูญเสียความสามารถ
It was shaking everywhere, man. Just like tremors.มันสั่นสะเทือนไปทั่วเลย ยังกะมีใครมาเขย่าไงงั้น
Tremors,panic, then the voices.ใจสั่น, ตื่นตระหนก หูแว่ว
Probably just a tremor, but have a team check it.อาจเป็นแค่แรงสะเทือน,\ ส่งทีมไปตรวจดู
Two 8.5 tremors have left the people in the streets desperately fighting for the last remaining resources.ด้วยขนาด 8.5 ริกเตอร์ 2 ครั้ง ทำให้คนต้องไร้ที่พึ่ง

tremor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
震感[zhèn gǎn, ㄓㄣˋ ㄍㄢˇ, 震感] tremors (from an earthquake)
震颤素[zhèn chàn sù, ㄓㄣˋ ㄔㄢˋ ㄙㄨˋ, 震颤素 / 震顫素] tremorine (drug inducing shivering)

tremor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor

tremor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัมปนาท[n.] (kampanāt) EN: loud ; roaring ; thundering ; the sounds of tremor ; the sounds of earthquake FR:
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
รัว[adj.] (rūa) EN: trilling ; tremorous FR:

tremor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdstoß {m}earth tremor
Intentionstremor {m} [med.]intention tremor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tremor
Back to top