ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จืด*, -จืด-

จืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จืด (v.) be tasteless See also: be insipid Syn. จืดชืด, ไร้รสชาติ Ops. เข้มข้น
จืด (v.) be insipid See also: be tasteless, be uninteresting, be dull Syn. เรียบๆ, จืดชืด, ชืดชา Ops. ตื่นเต้น, มีชีวิตชีวา, น่าสนใจ, มีสีสัน
จืดจาง (v.) lessen See also: reduce, be less important Syn. คลายรัก, เหินห่าง Ops. เข้มข้น
จืดชืด (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
จืดตา (v.) be unattractive See also: be uninteresting, be dull Ops. เด่น, สะดุดตา, เข้ม
จืดหมดรส (v.) tasteless See also: insipid, dull, listless Syn. หมดสนุก Ops. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ
English-Thai: HOPE Dictionary
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
arapaima(อาระไพ'มะ) n. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่จำพวก Arapaima gigas
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
bream(บรีม) n. ปลาน้ำจืด ซึ่งคล้ายปลาตะเพียน
burbotn. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
chub(ชับ) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด
diabetic(ไดอะเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคเบาจืด
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
emaciate(อิเม'ซิะเอท) vt. ทำให้ผอมแห้ง,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ที่ดินจืด, See also: emaciated adj. emaciation n.
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
fresh watern. น้ำจืด,น้ำที่มีเกลือไม่มาก
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
gar(การ์) n. ปลาน้ำจืดมีปากยาวฟันใหญ่,ปลาเข็ม, Syn. garfish -pl. gar,gars
grayling(เกร'ลิง) n. ปลาน้ำจืด คล้ายปลาเทร้าท์
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe,cheat
guppy(กัพ'พี) n. ปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid,cold,chilled
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
molly(มอล'ลี่) n. ชื่อปลาน้ำจืด
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
parameciumn. โปรโตซัวน้ำจืดมีขนพวกหนึ่งที่มีร่างเป็นรูปวงรีและมีร่องปากลึก pl. paramecia
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
English-Thai: Nontri Dictionary
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
crawfish(n) กุ้งนาง,กุ้งน้ำจืด
crayfish(n) กุ้งนาง,กุ้งน้ำจืด
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
freshwater(adj) เกี่ยวกับน้ำจืด
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
mild(adj) อ่อนโยน,เบา,จืด,อ่อน,ไม่ฉุน,ไม่ขม,ไม่แรง
mildness(n) ความอ่อนโยน,ความเบา,ความจืด,ความอ่อน,ความไม่ฉุน
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด
soup(n) น้ำแกง,แกงจืด,ซุป
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง
tame(adj) เชื่อง,เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ขี้ขลาด,จืดชืด
tedium(n) ความน่าเบื่อ,ความจืดชืด,ความรำคาญ
tenuous(n) บาง,เรียว,จืดชืด,ไม่สำคัญ,ไม่น่าเลื่อมใส
tepid(adj) อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น
trite(adj) จืดชืด,ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,ธรรมดา
vapid(adj) ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,น่าเบื่อ,ไม่สนุก
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gypsumยิปซัม, แร่เกลือจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidiureticแอนตี้ไดยูเรติค, ยับยั้งเบาจืด [การแพทย์]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Diabetes Insipidusเบาจืด,โรค,เบาจืด [การแพทย์]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Fresh waterน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Shrimp กุ้ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก ตัวยาวมี เปลือกหุ้มและแบ่งเป็นปล้องๆ ก้ามและตีนอยู่ที่ส่วนหัว มีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งฝอย กุ้งหลวง กุ้งหัวโขน [สิ่งแวดล้อม]
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณผิวหน้าน้ำตอนบนจนถึง ระดับลึกที่แสงสามารถส่องลงไปถึง ที่ระดับนี้อัตราการสังเคราะห์แสง จะเท่ากับอัตราการหายใจ เรียกว่า compensation level สิ่งมีชีวิต ที่พบบริเวณนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอน (Plankton) เนคตอน (Nekton)และสัตว์พวกที่อยู่บผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fresh (adj.) จืด See also: ไม่ใส่เกลือ
mawkish (adj.) จืดชืด See also: ไม่มีรสชาติ, เอียน Syn. tasteless
pedestrian (adj.) จืดชืด See also: ราบเรียบ Syn. prosaic Ops. interesting
tepid (adj.) จืดชืด See also: เฉย Syn. unenthusiatic, tepid Ops. enthusiatic
unenthusiatic (adj.) จืดชืด See also: เฉย Syn. tepid Ops. enthusiatic
vapid (adj.) จืดชืด See also: ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ Syn. dull, flat, insipid Ops. bright
bass (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน See also: ปลาที่ถูกจับมาเป็นอาหาร
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
freshwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำจืด (ไม่ใช่น้ำเค็ม)
gar (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
grayling (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Thymallus
groundling (n.) ปลาน้ำจืดแถบน้ำลึก
guppy (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กจำพวก Poecilia reticulata นิยมเลี้ยงในตู้ปลา
inland fishery (n.) การประมงน้ำจืด
mawkishly (adv.) อย่างจืดชืด
mawkishness (n.) ความจืดชืด
minnow (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
pall (vt.) ทำให้รสจืดชืด See also: ทำให้ไม่มีรสชาติ
paramecium (n.) โปรโตซัวน้ำจืด
perch (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Perca flavescens Syn. pike, roach
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
What the fuck are you looking at? You fucking moron!มึงมองเหี้ยอะไรวะ ไอหน้าจืด
Give us a couple of fucking steps, Spider. You fucking bullshitter, you.โชว์มาสักสเต็ปสิ สไปเดอร์ ไอหน้าจืดเอ้ย
That she was too harsh, so my father left.ว่าเป็นคนใจจืดใจดำพ่อถึงได้ทิ้งไป
You tell that sniveling coward from me, if he wants...บอกไอ้หน้าจืดนั่นด้วย ให้มาพบฉัน ถ้าเขาต้อง
Folks, there have been a lot of tasteless jokes going around... about the death of Senator Jackson.คนที่มีการจำนวนมากที่มีเรื่องตลกรสจืดไปรอบ ๆ ... เกี่ยวกับการตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิก
I brought you some Chinese soup.ผมเอาแกงจืดกระป๋องมาให้
My God. Look at you. You look a fright.ดูตัวเองสิ ดูไม่จืดเลยล่ะ
... thissnappingturtlehandeddown .... เต่าน้ำจืดมีมือโค้งลง
Pretty boy's gonna look so bad, it'll send Mulan running for the hills.เจ้ารูปหล่อ เจ้าคงจะดูไม่จืด ตอนที่ส่งมู่หลานขึ้นไปยังเนินเขานั่น
The current depends upon a balance of salt and freshwater.กระแสน้ำมีความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม
Water ain't free!น้ำประปาของฟรีหรือว่ะไอ้จืด
Toy store. Your name is Disher.ไอ้หน้าจืด นาชื่อไดเชอร์
I, I realized that no food tastes as good as being thin feels.ผม ผมคิดเสียว่าอาหารที่ไม่มีรสชาติ มีรสชาติเช่นเดียวกันกับอาการรสจืด
Songs fade. Love fades.เพลงก็ร่วงโรย ความรักก็จืดจาง
Oh, but Lizzie would never admit that she's plain.โอ้ ลิซซี่ จะไม่ยอมรับหรอกว่าเพื่อนลูกเป็นคนจืด
Golly, jeepers, thanks. Hey, you know, since I'm an official band geek and all... can you guess what my favorite piece of music is?เหรอว่ะ ไอ้หน้าจืด ขอบคุณนะละมึงรู้ไหมว่ากูเป็นตัวแทนของวงทั้งหมด
The kimchi is not spicy enoughกิมจิรสชาดจืดไปนิดหนึ่ง
Ajuhma, it's too bland. You should add more salt.ป้า นี่มันจืดเกินนา เกลืออีกหน่อยดิ
The White Clad People!เธอมันเป็นพวกจืดชืด!
Heard that we're called the White-Clad People, right?ได้ยินที่ครูพูดหรือเปล่า เหล่า้พวกจืดชืดทั้งหลาย
The rain can't cool down my love for you.ฝนไม่ทำให้ความรักของฉัน ที่มีต่อเธอจืดจางลง
I can't believe that game was such a wash.ไม่อยากเชื่อว่าเกมจะจืดเป็นบ้า
How's the clientgoing to like the dress if the modeldoesn't even like herself?ลูกค้าจะชอบเสื้อได้ยังไง ในเมือ่นางแบบจืดสนิทแบบนี้
Cheesy, but true. Oh, no, it'll be gross.ไม่ล่ะ มันคงดูไม่จืด
Now we follow our fresh water along that line to that valve, see?ตอนนี้เราทำตามน้ำจืดของเราตามแนว ที่จะวาล์วที่ว่าเห็น?
I think you're in pretty bad shape, mister.สารรูปดูไม่จืดเลยนะ คุณน่ะ
Being poor, insipid things, read by mere women, even, God forbid, written by mere women?หนังสือแสนจืดชืดที่ผู้หญิงอ่านกันใช่มั้ย หนังสือที่มีแต่ผู้หญิงแต่งใช่มั้ยคะ
It's either right or wrong, inspired or insipid.มันคือ ไม่ถูกก็ผิด ยอดเยี่ยม หรือ จืดชืด
Come on in my kitchen With that weak case!เร็วเข้าสิ พ่อครัวของเรา เพื่ออาหารที่จืดชืด
Don't bring it up again.บทความจืดชืด, แองเจลล่า
I mean, pardon me for saying it, Casey, but at least on paper, you're kind of an unsavory dude.แต่ถ้าดูตามเอกสารแล้ว คุณก็แค่คนจืดชืดคนนึง
The other thing they fucked up-- this wasn't made with condensed milk.อีกอย่างที่พลาด นี่ไม่ใช่นมข้นจืด
THE TEXT WAS A JOKE.มันจืดชืดและไม่กลั่นกรอง
A couple decades later, not so much.แต่ไม่เอาแบบจืดฉืดนะ
If I'm so cute, let's talk about this now.ถ้าไม่อยากได้แบบจืดฉืด คงต้องคุยกันต่อ
Your fiancee's wasted again?คู่หมั้นนายดูไม่จืดอีกแล้ว
But she got wasted again.สุดท้ายเธอก็ดูไม่จืดอีกจนได้
Oh, God, I look hideous.โอ๊วว.. ดูไม่จืดเลยอะ
...is more heavily cratered. Once, I was a normal person.เดิมผมเป็นคนธรรมดา จืดชืดเหมือนคุณแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จืด
Back to top