ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ง่ายๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ง่ายๆ*, -ง่ายๆ-

ง่ายๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่ายๆ (v.) be simple See also: be easy, be uncomplicated Syn. ธรรมดาๆ, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Ops. ยาก, ยุ่งยาก, ซับซ้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
merely(adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASCII artศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Keep Your Terms Simpleใช้คำพูดง่ายๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
free and easy (idm.) ง่ายๆ See also: ทำตัวสบายๆ, ไม่มีกฎเกณฑ์
sail through something (idm.) ง่ายๆ See also: ผ่านมาง่ายๆ, ทำได้สำเร็จอย่างง่ายๆ
simplex (adj.) ง่ายๆ
straightforward (adj.) ง่ายๆ See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy, simple, uncomplicated
uncomplicated (adj.) ง่ายๆ See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy, simple
degage (adj.) ง่ายๆ สบายๆ
downbeat (sl.) ง่ายๆ สบายๆ
no-nonsense (adj.) ง่ายๆ และตรงไปตรงมา See also: ซึ่งสนใจแต่สิ่งสำคัญ, ซึ่งไม่ไร้เหตุผล
accept without question (vt.) ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลงเชื่อ Syn. believe
casual sex (n.) การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
dead cinch (sl.) ของง่ายๆ See also: ของกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องจิ๊บจ๊อย
easy money (sl.) เงินที่ได้มาง่ายๆ
easy victory (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
errand runner (n.) เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ
errand runner (n.) เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน See also: เด็กออฟฟิศ
give away (phrv.) ตอบ (คำถาม) ง่ายๆ Syn. give away
hard rock (n.) ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
in other words (idm.) พูดง่ายๆ See also: พูดแบบอื่น
in plain English (idm.) พูดง่ายๆ See also: พูดชัด, พูดตรงๆ
minimalist (n.) ศิลปินที่แสดงแนวคิดง่ายๆ หรือใช้สิ่งของแสดงงานน้อยชิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
You don't give upคุณไม่เลิกราง่ายๆ
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
My cat is easily spooked before a thunderstormแมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
I won't give up that easilyฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ อย่างนั้นหรอก
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No Fiona, no money for Princeton.- ง่ายๆ ไม่มีฟิโอน่า ไม่มีเงินสำหรับพรินซ์ตัน
Identify the target. Point and shoot. It's very simple.ระบุเป้าหมาย, ชี้เป้า แล้ว ยิง ง่ายๆ ชี้เป้า แล้ว ยิง
If I could do one thing for you today from here one small, simple thing from the future I hope this is it.-ถ้ามีบางอย่างที่ฉันทำให้คุณได้ในวันนี้... ...จากที่ตรงนี้... ...เล็กๆ ง่ายๆ จากอนาคต...
You know, simply because we don't make a club doesn't mean our friendship must end. Right?คุณรู้ไหม ง่ายๆ เพราะว่าพวกเราไม่ต้องทำชมรม ไม่ต้องทำให้มิตรภาพของเพื่อนๆต้องหมดลง ใช่ไหม?
Wrist, easy. Leave the thumb here.ข้อมือ ง่ายๆ และเอานิ้วโป้งไว้ตรงนี้
It's simple quantum mechanics, really.เป็นเรื่องทางกลศาสตร์ควอนตัม ง่ายๆ อันที่จริงแ้ล้ว
Well, it's easy when you've found a woman worth changing for.โถ่ ง่ายๆ เมื่อคุณพบผู้หญิงที่มีค่าพอจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อไงล่ะ
Wire up an undercover, send him in.- ง่ายๆ ก็แค่อ่อยเหยื่อสร้างกับดัก ดักฟังสายแล้วก็จู่โจม พาตัวเขาเข้ามา
It's not exactly an easy thing to say.มันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดได้ ง่ายๆ น่ะ
There is no easy way down.มันไม่มีหนทาง ง่ายๆ สำหรับเรื่องนี้
Now, just hand over the tooth. Nice and easy.ทีนี้แค่ส่งฟันมาให้ผม ง่ายๆ ช้าๆ
So, clearly, you're threatening verd agra's bottom line.เอาล่ะ ง่ายๆ ชัดๆ เลยก็คือคุณไปแย่งส่วนแบ่งตลาดพวกเขา
Then they don't have a game. It's as simple as that.เกมนี้ก็จบเห่ ง่ายๆ ละ
She writes the laws, supervises them being enforced, basically she's responsible for keeping the peace.เขาร่างกฎหมาย และก็ดูแล มันอย่างเคร่งคัด ง่ายๆ ก็คือเขาต้องรักษาความสงบ
They wanted to revenge his mouthing off, plain and simple.พวกเขาอยากแก้เผ็ด ความปากมากของมัน ง่ายๆ แค่นั้น
Single bullet to the head. No muss, no fuss.เพียงแค่นัดเดียวเจาะศรีษะ ง่ายๆ ไม่มีเสียง
No more centralized reactors means no more easy targets for the terrorists.ไม่จำเป็นต้องมี ศูนย์จ่ายพลังขนาดใหญ่อีกต่อไปแล้ว ไม่มีเป้าหมาย ง่ายๆ สำหรับ พวกก่อการร้ายอีกแล้ว
Hey, the rules are simple, Sam.เฮ้ กฏมัน ง่ายๆ นะ แซม
Loosey-goosey. Light. Easy.ไม่เคร่งครัด สบายๆ ง่ายๆ ทำทุกอย่างเรียบง่าย นั่นแหละฉัน
Great, yeah. Just moving with the wind.ยอดไปเลย ง่ายๆ สบายๆ
You're not gonna get off that easily.คุณจะไม่ได้หลุดจากเรื่องนี้ ง่ายๆ แน่
Well, the slingshot does it all in three easy steps.หนังกะติ้กส่งถึงที่ได้ ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
That's easy. He's obviously in love.ง่ายๆ / มันกำลังมีความรัก
Easy. Control your breathing.ง่ายๆ ควบคุมการหายใจ
It's simple, I'd kill you. No need to think.ง่ายๆ ค่ะ หนูจะฆ่าแม่ ไม่ต้องคิดเลย
Easy. You're gonna walk right out the door with it tonight.ง่ายๆ คืนนี้ คุณสวมมันแล้วก็เดินออกมา
So basically, you got nothing.ง่ายๆ คือ นายไม่ได้อะไรเลย
You simply disappeared.ง่ายๆ คือคุณหายตัวไป
It's, uh, basically mustard gas.ง่ายๆ คือมันเป็นแก๊สมัสตาร์ด
Basically you're me 35 years ago.ง่ายๆ คือเธอคือฉันเมื่อ 35 ปีก่อน
So she's basically a killing machine.ง่ายๆ คือเป็นเครื่องจักรนักฆ่า
Easy does it..easy. Life is simple, you know.ง่ายๆ ชีวิตก็ธรรมดางี้แหละ
Bottom line, when you marry ancient science and modern Fae technology, you get some pretty surprising, effective results.ง่ายๆ ถ้าคุณจับวิทยาศาตร์โบราณ มาแต่งงานกับเทคโนเฟสมัยใหม่ จะได้ผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจมาก
It's really very simple. Do what we ask, everybody lives.ง่ายๆ ทำตามที่เราบอก ทุกคนก็จะปลอดภัย
Well, it's very simple. Klaus gets his coffin back.ง่ายๆ นะ คลาวส์ได้โลงกลับไป
It's easy. You go by the showers. You want to try?ง่ายๆ นายขอไปอาบน้ำ นายอยากลองไหม?
Simple. This guy isn't who he says he is.ง่ายๆ นายคนนี้ไม่ใช่คนที่เขาบอกว่าเป็น
It is simple. They can't breathe our air.ง่ายๆ พวกมันไม่สามารถหายใจที่อากาศของเรา
It's that simple. Does blue stuff come out of the exhaust? No.ง่ายๆ มีของสีฟ้าออกมาจากท่อมั้ย/ไม่
Simple, the Umbrella Corporation derived It's primary income from the sale of viral weaponry..ง่ายๆ รายได้ของอัมเบรลล่ามาจากการขายอาวุธไวรัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ง่ายๆ
Back to top