ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ง่ายดาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ง่ายดาย*, -ง่ายดาย-

ง่ายดาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่ายดาย (adv.) conveniently See also: comfortably, smoothly, expediently, easily Syn. คล่อง, ง่าย
ง่ายดาย (adj.) easy See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient Syn. คล่อง, ง่าย
ง่ายดาย (adv.) easily See also: without effort, with ease, effortlessly Syn. สะดวกๆ, คล่องๆ, ง่ายๆ
ง่ายดาย (adv.) easily See also: comfortably, smoothly Syn. สะดวก, ง่าย Ops. ขัด
English-Thai: HOPE Dictionary
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
reel(รีล) n. หลอด,หลอดด้าย,หลอดไม้รวก,รอกม้วน,เครื่องม้วน,จานม้วน,เครื่องปั่นด้าย,ปริมาณด้ายหรือเทปหรือฟิล์มต่อม้วน,อาการหมุน (เคว้ง,โซเซ...) vt. ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน vi. หมุน,เคว้ง,โซเซ,วกเวียน,หมุนเวียน,รู้สึกเวียนศีรษะ -Phr. (reel of พูดหรือเขียนหรือผลิตออกมาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
walkaway(วอล์ค'คะเว) n. การชนะอย่างง่ายดาย,การพิชิตได้อย่างง่ายดาย, Syn. snap,cinch
walkover(วอค'โอเวอะ) n. ชัยชนะที่ได้มาโดยง่ายดายหรือไม่มีคู่แข่ง, Syn. walkaway
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
ready(adj) พร้อมแล้ว,แล้ว,ทันที,รวดเร็ว,คล่อง,ง่ายดาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nothing to it (idm.) ง่ายดาย See also: ไม่มีอะไรยาก
breeze through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
coast (vi.) สำเร็จอย่างง่ายดาย
ease (n.) ความง่ายดายในการทำสิ่งต่างๆ
easily won (adj.) ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ)
hands-down (adj.) ได้มาอย่างง่ายดาย See also: ง่ายดาย, ไม่ยาก Syn. easy
knock in (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างง่ายดาย Syn. knock out, walk over
make round (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
make round (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
romp home (phrv.) ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
romp through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย Syn. breeze through
run rings round (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย Syn. make round
run rings round (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย Syn. make round
runaway (adj.) ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. easily won
sail through (phrv.) (สอบ) ผ่านได้ง่ายดาย
sall through (phrv.) สอบผ่านอย่างง่ายดาย See also: ผ่านอย่างสบาย Syn. romp through, sweep through, walk through
swarm up (phrv.) ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว Syn. shin down, shin up, skid up
sweep through (phrv.) สอบผ่านง่ายดาย See also: กวาดรางวัลทั้งหมด Syn. breeze through
walk it (idm.) ชนะได้อย่างง่ายดาย See also: สำเร็จได้ง่ายๆ
walk-in (n.) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You start in the center of the park. It's simple, safe.คุณเริ่มจากตรงกลางของสวน ง่ายดาย ปลอดภัย
It's not always swellแต่มันก็ไม่ง่ายดายขนาดนั้น
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล
He had a way of making the difficult shots look easy... and the easy shots look even easier.เขาทำให้ลูกยากๆ กลายเป็นของง่ายๆ... ...และลูกง่ายๆ ยิ่งง่ายดายขึ้นไปอีก
Put quite simply... it reanimates the body.ทั้งหมดเหมือนง่ายดาย มันทำให้คืนชีพร่างการ
I can say no very easily. No, Powder. Get out.ฉันสามารถพูดไม่ได้อย่างง่ายดายมาก ไม่มีผง ได้รับการออก
Neo could take them out easier than we could.นีโอจัดการได้ง่ายดายกว่าพวกเรานะ
After that, I can easily break the spell that's on you.หลังจากที่ข้าเป็นอิสระ ข้าจะถอนคำสาปให้เจ้าอย่างง่ายดายเลยนะ
I should've known things were going way too well for this gangฉันน่าจะรู้นะมันง่ายดายเกินไป
It could have easily been traced.มันจะทำให้ตามแกะรอยฆาตกรอย่างง่ายดาย
Doing what is rite and what's easyในการทำสิ่งที่ถูกต้องและง่ายดาย
Meanwhile, I don't know what's wrong. All my cousins get pregnant so easily.ไม่รู้ทำไม พวกญาติๆของฉันทุกคน ต่างๆก็ตั้งท้องง่ายดายกันนัก
Why would he confess so readily?ทำไมเขาถึงสารภาพผิดอย่างง่ายดายเช่นนั้น
Why do people feel it's so easy to take away other's dream?ทำไมคนเราถึงได้ทิ้งความฝันกันง่ายดายจังเลยคะ
Thank you for answering so easily.ขอบคุณท่านที่ตอบรับอย่างง่ายดาย
Yet you could easily defeat him.แต่เจ้าสามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดาย
How can you kill people so easily?นายสามารถฆ่าผู้คนอย่างง่ายดายได้ยังไง?
Nobody ever said love was easy, pal.ไม่มีใครพูดว่าความรักเป็นสิ่งที่ง่ายดายนะเพื่อน
Hiro was always able to easily win my heart.ฮิโระเอาชนะใจฉันได้อย่างง่ายดายตลอด
God, you're easy.พระเจ้า มันช่างง่ายดายจริงๆ
She had used these three holy words so easily.เธอพูด3คำนี้อย่างง่ายดาย
You sayin' we should lock him up?ซึ่งสามารถจบสิ้นอย่างง่ายดาย
Death is peaceful, easy.ความตายนั้นแสนสงบ และง่ายดาย
The weary days, the lonely nights, are easy to forget since I am here, and you are here with me.วันอันแสนเหนื่อย ค่ำคืนอันอ้างว้าง ช่างลืมได้ง่ายดาย ตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่ และมีเธออยู่เคียงข้าง
Thank you. I'll take that as a compliment.ขอบคุณ \ ฉันก็แค่ทำให้มันง่ายดายขึ้น
Snapped his neck like it was nothing.เขาหักคอไมเยอร์สอย่างง่ายดาย
And in a city on lockdown, an ambulance with its siren blaring and lights on, it's gonna make it through every roadblock, virtually uncontested.เพื่อให้แน่ใจว่ารถพยาบาลเข้ามาถึงคุณ และเมื่อเมืองถูกปิด รถพยาบาล ที่ส่งเสียงดังและไฟสว่างวาบ มันจะไปทุกที่ได้อย่างง่ายดาย แม้ถนนจะถูกปิด
I don't get off that easy, though.ฉันจะไม่ยอมโโดนจับกุมโดยง่ายดายหรอก จะยังไงก็ช่าง
You're easily the most successful person I know, so I figured why not start at the top, right?คุณได้มันมาอย่างง่ายดายที่สุด จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผมรู้ ดังนั้นทำให้ผมคิดว่าทำไมคุณไม่อยู่บนจุดสุดยอดละ ใช่ไหมครับ?
How can you so easily give it to Baegeuk?ทำไมท่านถึงส่งให้แพกิอุกอย่างง่ายดายเช่นนี้
How easy it would be toว่ามันง่ายดายเพียงใด
Despite their numbers, we shall have our victoryเราก็จะชนะข้าศึกอย่างง่ายดาย
Choosing to live as they have, simply because it's what we know, or driven to create our own identity?เลือกที่จะอยู่แบบพวกเค้า อย่างง่ายดาย เพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจ หรืออย่างมีแรงผลักดันเพื่อสร้างตัวตนใบแบบเรา?
How james martin was able to shoot your men in the back so easily.ทำไมเจมส์ มาร์ติน ถึงสามารถยิงคนของคุณจากด้านหลัง ได้อย่างง่ายดาย
To screw with people... or to simply screw people.เพื่อที่จะจัดการกับพวกนั้น เพื่อที่จะจัดการกับพวกนั้น อย่างง่ายดาย
It will get thick. It's such a comfort.มันจะเหนียว ช่างง่ายดาย
She decides early which one of her clients are worth killingเธอตัดสินใจอย่างง่ายดายว่าลูกค้าคนไหนจะคู่ควรแก่การฆ่า
Don't act like you know me so easily.อย่าทำเหมือนกับว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันอย่างง่ายดายนักเลย
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย *
And the good things, they're not any sweeter you're rich.สิ่งดี ๆ ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย แต่คุณรวย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ง่ายดาย
Back to top