ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความแค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความแค้น*, -ความแค้น-

ความแค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแค้น (n.) wrath See also: anger, rage, indignation, fury Syn. ความโกรธ
ความแค้น (n.) rancor See also: resentfulness, malice Syn. ความคับแค้นใจ
ความแค้น (n.) malice See also: malevolence, ill will, resentment, spitefulness Syn. ความอาฆาต, ความพยาบาท, ความเกลียดชัง Ops. การให้อภัย
ความแค้น (n.) revenge See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta Syn. ความอาฆาต, การปองร้าย Ops. การให้อภัย
ความแค้นเคือง (n.) anger See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง
ความแค้นใจ (n.) rancor See also: resentfulness, malice Syn. ความแค้น, ความคับแค้นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
English-Thai: Nontri Dictionary
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
revengeful (adj.) เต็มไปด้วยความแค้น See also: ซึ่งผูกพยาบาท Syn. vengeful, vindicative
vindicative (adj.) เต็มไปด้วยความแค้น See also: ซึ่งผูกพยาบาท Syn. vengeful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But our killer isn't driven by revenge, greed, or power, not if he thinks he's a zombie.แต่ฆาตกรไม่ได้ถูกผลักดันด้วย ความแค้น โลภหรืออำนาจ ไม่ ถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นซอมบี้
Revenge will never bring you peace.ความแค้น จะไม่มีทาง นำความสงบมาสู่คุณ
Vengeance against the killer, who to your surprise and dismay, was set free after a hasty trial.ความแค้น ต่อคนที่พรากลูกคุณไปไม่ทันตั้งตัว ถูกปล่อยตัวหลังจากทนทุกข์ได้ไม่นาน
The unsub's vendetta has nothing to do with the list.ความแค้นของคนร้าย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายชื่อ
Vengeance against the drunk driver who killed your only son.ความแค้นต่อคนขับขี้เมา ที่ฆ่าลูกชายคนเดียวของคุณ
"Do unto others", isn't that right, Abbot?ความแค้นต้องชำระ จริงไหม?
AND FOR ALL THIS MALE-PATTERNED BADNESS I GOTTA PUT YOU IN THE DEEPEST, DARKEST HOLE IN GITMO.ความแค้นทั้งหมด น่าจะให้นาย ไปชดใช้อยู่ในหลุมสุดลึกที่กิตโม
♪ Her fate unknown ♪ความแค้นที่ไม่มีวันลืมเลือน
♪ The Arkenstone ♪ความแค้นที่ไม่มีวันอภัย
Mako. Vengeance is like an open wound.ความแค้นมันเป็นเหมือนบาดแผลนะ
My hatred helped me dig, kept me going.ความแค้นสั่งสมให้ผมขุดไปเรื่อยๆ
And vengeance doesn't solve anything.ความแค้นไม่ได้ช่วยอะไร
Put away your revenge.ทิ้งความแค้นของท่านเสีย
We won't be suppressing any opinions here today.เอโรเว เราจะไม่ได้รับความแค้น ความคิดเห็นใด ๆ ที่นี่ในวันนี้
They say, Basks live by the vendetta.ว่ากันว่าพวกบาสค์อยู่กับความแค้น
Perhaps a personal vendetta towards the victim.หรือว่าเขาอาจจะมีความแค้นกัน เลยทำให้เกิดการฆาตกรรม
What feud do you have with Audrey?คุณมีความแค้นอะไรกับออเดรย์เหรอ
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
Over the past few years, you have become a shell of your former self... consumed with hatred and vengeance.หลายปีที่ผ่านมา คุณปิดกั้นตัวเอง อยู่กับความแค้นและความเกลียด
Your rage and your vengeance will only hurt the ones you love.ความโกรธและความแค้น จะพรากคนที่คุณรัก
Or you can choose to put your vengeance aside, and you can forgive.หรือคุณจะเลือกละความแค้น แล้วยกโทษให้ผม
Now you must pay the price... the price for living for nothing but vengeance.และตอนนี้คุณคงได้รับรางวัล... รางวัลสำหรับการมีชีวิตที่ไม่มีอะไรเลย นอกจากความแค้น
It must be an old grudge.มันต้องเป็นความแค้นเก่า
Healing is all about focusing your rageการรักษาคือต้องพุ่งไปที่ความแค้น
I can't really focus my rage On the man who killed my mother,ผมเพ่งสมาธิไปที่ความแค้นที่ชายคนนั้นฆ่าแม่ไม่ได้
Nothing was left but rage.ไม่มีอะไรเหลือ เว้นแต่ ความแค้น
It was a woman with a grudge....แต่กลายเป็นผู้หญิงที่มีความแค้น
I don't care about bloodlines or ancient family feuds.ฉันไม่สนเรื่องเกี่ยวกับสายเลือด หรือ ความแค้นของตระกูล
So, is the Yakuza looking for the traits?เพราะความแค้นของพวกยากูซ่าใช่ไหม
Take from our souls the strain and stress...ได้โปรดปลดปล่อยจิตวิญญาญ ที่มีแต่ความแค้นความโหดร้ายเราไป
Prepare to face the fury of my vengeance.เตรียมรับมือไว้เลย ความแค้นของข้า
So, anybody have a grudge against Happy that you know of?คุณพอจะทราบว่ามีใครที่มีความแค้นต่อ แฮปปี้บ้างไหม?
With a grudge against rick who burned down his restaurant.ที่มีความแค้นกับริคพอที่จะไปเผาร้านของเขา
Feel the wrath of my son!จงรับรู้ถึงความแค้นของลูกข้า !
Now with his brother's blood on his hands, vengeance had branded itself in Mathayus' heart.ตอนนี้ เลือดของน้องชายที่เปื้อนมือเขา เหมือนความแค้น ที่สลักอยู่ในหัวใจของ มัซทายอัส
Mi wo hisome sagashiteru moekirenai haato woบนพื้นดินเราต่างเก็บความแค้นคุกรุ่นไว้ Chijou de bokura jirjiri shinagara
I knew you would turn it into a vendetta.ฉันรู้ว่าคุณจะถือเป็นความแค้นส่วนตัว
Maybe this witch isn't working a grudge.บางทีนี่ไม่ได้เกิดจากความแค้น
So this is personal?งั้นนี่ก็เป็นความแค้นส่วนตัว?
WAKEY, WAKEY, MY MAN.นัดนึงกลางหน้าผาก อีกนัดตรงเป้า นี่มันความแค้นส่วนตัวแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความแค้น
Back to top