ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเป็นมิตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเป็นมิตร*, -ความเป็นมิตร-

ความเป็นมิตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นมิตร (n.) friendship See also: companionship, fellowship Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน Ops. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ
English-Thai: HOPE Dictionary
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
society(โซไซ'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง, Syn. group
English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amiability (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
camaraderie (n.) ความเป็นมิตร See also: ความสัมพันธ์ที่ดี Syn. companionship, intimacy
friendliness (n.) ความเป็นมิตร See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน Syn. amiability, cordiality, kindliness Ops. hostility, inimicality, unfriendliness
goodwill (n.) ความเป็นมิตร See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี
neighborliness (n.) ความเป็นมิตร See also: การช่วยเหลือกัน
neighbourliness (n.) ความเป็นมิตร See also: การช่วยเหลือกัน
rapport (n.) ความเป็นมิตร Syn. harmony
sodality (n.) ความเป็นมิตรต่อกัน
concord (n.) ความเป็นมิตรภาพกัน See also: ความกลมเกลียว Syn. friendship
warm (vi.) มีความเป็นมิตร See also: มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ
Now, let's all be polite and give whatever it is up there... a nice, big Andy's-room welcome.ตอนนี้ เราจะขึ้นไปด้วยความเป็นมิตร และ อะไรก็ตามที่อยู่บนนั้น... ใหญ่สักแค่ไหน เราต้องให้การต้อนรับห้องของ แอนดี้
And I have a great rapport with young people... so I just stepped in and volunteered.และฉันก็มอบความเป็นมิตรให้กับเด็กวัยกระเตาะทุกคน ฉันไปยังจุดนั้นโดยสมัครใจหน่ะ
Hey, gang... just a little reminder that as the battle for the cup heats up, let's try to remember... to keep up that Tall Oaks spirit of fair play and friendly competition.จำเอาไว้ว่านี่เป็นการแข่งขันเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้ศึกนี้ครุกรุ่น อย่าลืมการเล่นแบบแฟร์เพลย์ และความเป็นมิตรภาพกันนะ
I think this is a friendly message.ผมคิดว่านี่เป็นข้อความที่แสดงความเป็นมิตร
In Korea, you're the first person who wants to befriend me.ในเกาหลี เธอเป็นคนแรกที่ให้ความเป็นมิตรกับชั้น
That mother was shut down. I needed to salvage some rapport.คนเป็นแม่นั่นปิดตัวเองนะ ชั้น จำเป็นต้องสร้างความเป็นมิตรไว้บ้างสิ
We needed a goodwill gesture.เราต้องดูชั้นเชิงของความเป็นมิตรก่อน
Look, only way this relationship works is two of us together... or one of us dead.ฟังนะ วิธีเดียวที่ทำงานด้วยความเป็นมิตร ทั้งสองฝ่ายช่วยกัน... หรืออีกฝ่ายของเราต้องตาย
Hope to be able to continue the relationship.หวังว่าจะยังสามารถดำเนินการ สานต่อความเป็นมิตร
Yeah, friendly is a dangerous thing.ใช่ความเป็นมิตร เป็นสิ่งอันตราย
No, it's not kindness but foolishness.ไม่ มันไม่ใช่ความเป็นมิตรเลยแต่มันทึ่มมากกว่า
"Very little rapport "with his staff," fucking moron!มีความเป็นมิตรน้อยนิดกับลูกน้องเว้ย ไอ้โง่เอ๊ย
We should be friendlier.เราควรจะมีความเป็นมิตรมากขึ้น
And that warm feeling you experienced, when that boy looked at you with trust, was not the sensation of virtue.และคุณช่ำชองเรื่องแสดงความเป็นมิตร เมื่อเด็กนั่นมองคุณด้วยความไว้วางใจ ไม่ใช่ในแบบบริสุทธิ์เชิงศิลธรรม
Yes, I am, and find a lawyer, because you've run out of all the goodwill I've got, okay?และจะหาทนาย เพราะคุณหนี จากความเป็นมิตรที่ผมมี โอเคไม๊
You are jeopardizing my cheerios' role as goodwill ambassadors.นายกำลังทำลายทีมเชียร์ ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นมิตรไมตรี
We're both adults. We'll just agree to keep things friendly and professional.ให้เราคิดว่าจะเก็บความเป็นมิตรที่ดี \ และทำตัวให้เป็นมืออาชีพ
It's hard for me to show kindness to people that hate me.มันยากสำหรับฉัน ที่จะแสดงความเป็นมิตร กับคนที่เกลียดฉัน
Matt enjoys a hot bowl of soup and the camaraderie of his closest friends.แม็ตสนุกกับการกินซุปถ้วยร้อนๆ และความเป็นมิตรของเพื่อนสนิทเขา
I have to work at a place like this for a long time. How can I find favor in his eyes?ฉันต้องทำงานที่นี่ต่อไปนานๆ ฉันจะเห็นความเป็นมิตรในแววตาเค้าได้ยังไงนะ?
I know you are freaked because I showed friendliness to Yoon Seul.ฉันรู้ว่านายแกล้งทำ เพราะผมแสดงความเป็นมิตรกับ ยุนซอล
Yeah, first-time teacher. I really wanna establish a rapport with the parents of my students.ครั้งแรก ผมอยากสร้าง ความเป็นมิตรกับพ่อแม่นักเรียน
And now you sabotaged our alliance because you fell for a hooker.และตอนนี้คุณทำลายความเป็นมิตรของเรา เพราะคุณตกหลุมพรางโสเภณี
You know of our families' past friendship.ท่านรู้ถึงความเป็นมิตรของตระกูลเรา
You like this guy.และทุกข้อความพวกนั้นมันก็คือความเป็นมิตรในครอบครัว นายชอบผู้ชายคนนี้
You'll give the Starks our reply, cousin?เป็นการบ่งบอกความเป็นมิตร เจ้าจะส่งคำตอบเรา แก่สตาร์คใช่ไหม ญาติข้า
The best moats are made of good manners and filled with congeniality.คูน้ำที่ดี ต้องทำขึ้นด้วยมารยาทที่งดงาม และเต็มไปด้วยความเป็นมิตร
Have you ever seen him show anything but kindness towards Arthur?เจ้าเคยเห็นมอร์เดร็ดทำสิ่งอื่นใดนอกจากแสดง ความเป็นมิตรกับอาเธอร์ไหม
I come in peace, in friendship.ข้ามาอย่างสันตินะ ด้วยความเป็นมิตร
It's like this town invented hospitality.ดูเหมือนว่าเมืองนี้ ต้องสร้างความเป็นมิตรซะหน่อย
Our mutual friend, she put guards at your door, tried to protect you.ถึงความเป็นมิตรสหายของเรา นางจัดเวรยามเฝ้าหน้าประตูห้องของเจ้า พยายามที่จะปกป้องเจ้า
As much as it pains me to say this, as he has been nothing but warm and welcoming to me, he appears to be straining at the seams.มันทำให้ข้าลำบากใจมากเช่นกัน ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เขาไม่มีอะไรนอกจากความเป็นมิตร และยินดีต้อนรับข้า ปรากฏว่าเขากำลังเย็บรอยตะเข็บ อย่างแน่นหนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเป็นมิตร
Back to top