ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสูง*, -ความสูง-

ความสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสูง (n.) height See also: altitude
ความสูงต่ำ (n.) height See also: stature
English-Thai: HOPE Dictionary
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
altimeter(แอลทิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความสูง
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
altitude(แอล' ทิทูด) n. ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล, ความสูง, ระยะทาง (เป็นมุม) ของดวงดาวจากของฟ้า, ยอด, ที่สูง, เส้นดิ่ง, เบื้องบน. -altitudinal adj., Syn. loftiness, height
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
cirrusn. หนวดสัมผัส,ขน,ชั้นเมฆบาง (ความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต) -pl. cirri
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
elevation(เอลลิเว'เชิน) n. การยกให้สูงขึ้น,สิ่งปลูกสร้างที่สูงเด่น,ที่สูง,ความสูงส่ง,ความสูงศักดิ์,ความภูมิฐาน, Syn. height
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
exorbitance(อิกซอ'บิเทินซฺ) n. ความมากเกินไป,ความแพงเกินไป,ความสูงเกินไป
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
height(ไฮทฺ) n. ความสูง,เนินเขา,ภูเขา,จุดสุดยอด
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
highness(ไฮ'นิส) n. ความสูง,ความมีเกียรติ,ความสูงสง่า,คำยกย่องที่ใช้เรียกบุคคลในราชตระกูล,ฝ่าบาท, Syn. loftiness,dignity
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง
sanctity(แซงคฺ'ทิที) n. ความศักดิ์สิทธิ์,ความเป็นนักบุญ, ความสูงส่ง,ความสะอาดบริสุทธิ์,ความน่าเคารพบูชา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ้, Syn. saintliness
senility(ซีนิล'ลิที) n. ความชรา,ความสูงอาย
stature(สแทช'เชอะ) n. ความสูงของสัตว์ (โดยเฉพาะของคน) ,ความสูงของสิ่งของ,ปริมาณการเจริญเติบโต,ระดับความสำเร็จ., Syn. tallness,size
studding(สทัด'ดิง) n. โครงผนัง,วัสดุโครง,ไม้โครง,ความสูงสุดของห้อง
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
English-Thai: Nontri Dictionary
altitude(n) ความสูง,ระดับสูง,เบื้องบน,ยอด
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
senility(n) ความชรา,ความสูงอายุ
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heightความสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supremacyความสูงสุด, ความใหญ่ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
altimeterมาตรความสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
altitudeระดับความสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
altitude sicknessการเมาความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altitudeความสูง [การแพทย์]
Amplitudeความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง [การแพทย์]
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]
Acrophobiaความกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง [การแพทย์]
altimeterมาตรระดับความสูง, เครื่องมือวัดความสูงสำหรับใช้ในเครื่องบินเพื่อบอกระดับความสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Catena ลำดับดิน ลำดับของดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดและเกิดใน สภาพภูมิอากาศ ที่คล้ายคลึงกัน แต่ดินมีลักษณะต่างกัน เนื่องมาจากความแตกต่างกันในสภาพความสูงต่ำ ของพื้นที่ (relief)และสภาพของการระบายน้ำ(drainage) [สิ่งแวดล้อม]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Motion Sicknessเมาคลื่น; เมารถ; เมาขึ้นเขา; การเคลื่อนที่, การเมา; เมาการเคลื่อนไหว; เมารถเมาเรือ; เมาความสูง; อาการเมาคลื่น; เมาเวลาเดินทาง; เมาเครื่องบิน [การแพทย์]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
altitude (n.) ความสูง See also: ความสูงโดยเฉพาะเหนือพื้นดินหรือเหนือน้ำทะเล
height (n.) ความสูง See also: ระดับความสูง Syn. altitude, elevation
stature (n.) ความสูง (ของร่างกาย) See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ Syn. height, tallness
tallness (n.) ความสูง (ของร่างกาย) See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ Syn. height
hi2 (adj.) ความสูง (คำย่อไม่เป็นทางการ)
greatness (n.) ความสูงส่ง See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์ Syn. aristocracy Ops. smallness
nobelesse (n.) ความสูงส่ง Syn. gentry, nobility
nobility (n.) ความสูงส่ง See also: ความสง่างาม, ความสูงศักดิ์ Syn. aristocracy, greatness Ops. smallness
sublimity (n.) ความสูงส่ง See also: ความประเสริฐ, ความยิ่งยวด Syn. eminence, grandeur, magnificence
acrophobia (n.) โรคกลัวความสูง
altimeter (n.) เครื่องมือวัดความสูง
altimetry (n.) วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง
elephant folio (n.) ขนาดของหนังสือที่มีความสูงประมาณ 61 - 63.5 ซม. (24 - 25 นิ้ว)
fly at (phrv.) บินอยู่ที่ระดับ (ความสูง)
jackboot (n.) รองเท้าบู๊ตมีความสูงถึงเข่า Syn. leather boot
leather boot (n.) รองเท้าบู๊ตมีความสูงถึงเข่า
long (adj.) ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง) Syn. lengthy, longish, extended Ops. short
longish (adj.) ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง) Syn. lengthy, extended Ops. short
measure (vt.) วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ) See also: หาค่า, กะประมาณ Syn. size, survey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd be willing to wager they're similar in age, height, and build.ผมกล้าพนันเลยว่า เพราะพวกเค้าคล้ายกันมากทั้ง อายุ ความสูง รูปร่าง
You kiss your mother with that mouth?ความสูง 18,000 ฟุตและกำลังจะขึ้นเรื่อยๆ
Altitude, humidity, temperature accounted for.ความสูง ความชื้น อุณหภูมิ ถูกคำนวนเสร็จแล้ว
Heights, germs, snakes, crowds, milk... you're afraid of milk?ความสูง เชื้อโรค งู ฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะๆ นม คุณกลัวนมงั้นเหรอ
"The height of nobility," "a man of your stature,"ความสูงของคนเคระ" "บุรุษของรูปปั้นของท่าน
Wave amplitude is diminished and markedly flattened.ความสูงของคลื่นกำลังลดลง และกำลังแบนราบอย่างชัดเจน
Your altitude's too erratic.ความสูงของคุณไม่แน่นอนเกินไป
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน
Heights of other mountains sometimes include burial mounds.ความสูงของภูเขาอื่น ๆ บางคัร้งก็วัดรวม... - กองดินไปด้วย
Its height and balance.ความสูงของรถ และการกระจายน้ำหนัก
His height and the facial reconstruction gave us a match on the bridge victim:ความสูงของเขาและ การฟื้นฟูใบหน้าทำให้เรารู้ว่า มันตรงกับเหยื่อบนสะพาน:
He perfected the air pump, the height of technology in its time, and used it to experiment on respiration and sound.ความสูงของเทคโนโลยีในเวลาของมัน และใช้มันในการทดสอบ ในการหายใจและเสียง และเขาทดลองกับกัญชา
The altitude would be 100 miles and the speed would be 25,000...ความสูงควรจะเป็น 100 ไมล์ แล้วความเร็วก็น่าจะ 25,000...
A height joke. That was good. That's original.ความสูงตลก นั่นเป็นสิ่งที่ดี ที่เดิม
Medium height, medium weight.ความสูงปานกลาง น้ำหนักก็ปานกลาง
Height doesn't matter.ความสูงมันไม่สำคัญหรอก
Nobility is defined by what you do, not by who you are.ความสูงศักดิ์ถูกนิยามโดยสิ่งที่ท่านกระทำ ไม่ใช่โดยสิ่งที่ท่านเป็น
Royalty ain't what it used to be.ความสูงศักดิ์ไม่มีอย่างที่เคยมีแล้ว
The sublime joy of giving birth...ความสูงส่งของการให้กำเนิด
The exact height and the angle the photographer used.ความสูงและมุมเดียวกับที่คนถ่ายภาพใช้
Average height. That's no help.ความสูงโดยเฉลี่ยทั่วไป นั่นไม่ได้ช่วยอะไร
Height doesn't matter, right?ความสูงไม่สำคัญ ใช่มั้ยล่ะ?
Height ain't nothing but a number.ความสูงไม่ได้เป็นอะไร แต่จำนวน
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18
Good. Very good. Now, check your altitude.ดี ดีมาก ทีนี้ ตรวจดูความสูงของคุณ
Did Belloq get the height of the Staff from here?เบลล็อกได้ให้ความสูงของไม้เท้า จากที่นี่หรือ?
You know, I hate heights.คุณจะรู้ว่าฉันเกลียดความสูง
The abrasion on your hand is the type sustained in a three-to-five foot fall.รอยถลอกที่มือแสดงถึง มีการหกล้มจากความสูง 3-6 ฟุต
But Her Majesty's Ordnance Survey of 1887 established their heights and the distance between them and the distance between them and Ffynnon Garw.แต่กรมสำรวจแผนที่หลวงปี 1887 ได้กำหนดความสูงไว้ และระยะระหว่างเขา2 ลูก
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน
I have visited mountains that are topped by ancient burial chambers and it is that full height which is measured.ผมเคยไปเที่ยวภูเขาที่มีสุสานโบราณ อยู่บนยอด เขาวัดเป็นส่วนหนึ่งของความสูงด้วย
We can't possibly wait while you add 20 feet.เราคงรอไม่ได้ขณะที่พวกคุณ... เพิ่มความสูงอีก ยี่สิบฟุต คือว่า
To help you falsify the height of a...ให้ช่วยหลวงพ่อปลอมความสูง
It seems the villagers have made a little, tiny alteration to the height.ชาวบ้านได้เพิ่มความสูงให้เนินนิดหน่อย
There's not much daylight left for a measurement.ไม่มีแสงเหลือพอให้วัดความสูง
We have already made Camp Four at 22,000 feet.เราตั้งค่้ายที่สี่บนความสูง 22,000 ฟุต
You see, these people down here a lot of them are afraid of heights, you know what I'm saying?มองเห็นมั้ย ผู้คนที่อยู่ข้างล่างนี่... .... หลายคนเป็นพวกกลัวความสูง / เข้าใจมั้ยว่าฉันกำลังพูดอะไร?
Just hit where we used to measure the kid's heights.เพิ่งทุบตรงที่เราเคยใช้ วัดความสูงของลูก
I'm not a cliff diver, either. I'm afraid of heights.ผมไม่ใช่นักป่ายผาเพราะผมกลัวความสูง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสูง
Back to top