ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรักใคร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรักใคร่*, -ความรักใคร่-

ความรักใคร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรักใคร่ (n.) affection See also: love Syn. ความรัก Ops. ความเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
English-Thai: Nontri Dictionary
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amative (adj.) เกี่ยวกับความรักใคร่ Syn. amorous, affectionate, passionate
caressing (adj.) ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
choochie face (sl.) คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่
chuck (sl.) คำเรียกที่แสดงความรักใคร่
cuddle (vi.) กอดด้วยความรักใคร่
cuddle (vt.) กอดด้วยความรักใคร่ Syn. hold, hug, embrace
cuddle (n.) การกอดด้วยความรักใคร่ Syn. embrace, hug
fond (adj.) ด้วยความรักใคร่ See also: เต็มไปด้วยความรักใคร่ Syn. loving, affectionate Ops. cool, hostile
pussycat (n.) แมว (คำที่เด็กๆ ใช้เรียกด้วยความรักใคร่) Syn. cat, kitten
tender (adj.) ที่แสดงถึงความรักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Affection... It was hard to bear.ความรักใคร่ มันยากที่จะทนไหว
My affection, and if nothing else,ความรักใคร่ และถ้ามีสิ่งอื่น
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่
Affectionately known to those around him as "tripp."ด้วยความรักใคร่กับที่เรารู้จักเขาว่า ทริป
We cuddled, and it creeped me out.เรากอดด้วยความรักใคร่ และผมรู้สึกหวาดกลัว
At our time together with a hint of fondness?ที่เราอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักใคร่
You're implying there was some kind of sexual tension involved.คุณกำลังสรุปว่าพวกเขา มีอะไรบางอย่าง แบบว่า ความรักใคร่ผูกพันทางเพศ ร่วมอยู่ด้วย นั่นเหรอ?
All I ask in return is for a little affection.สิ่งตอบแทนขอแค่เพียงความรักใคร่ซักเพียงเล็กน้อย
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค
I couldn't help but notice, uh, things were kind of cordial between you and your assistant.ผมช่วยอะไรไม่ได้ แต่จะบอกให้ว่า ความรักใคร่กันระหว่างคุณกับผู้ช่วย รู้สึกดีใช่ไหมกับผู้หญิงคนนั้น คุณสตาร์ค?
Counterproposal.กอดด้วยความรักใคร่ นี่ข้อเสนอสุดท้าย
Oh, for love of life...มิใช่ความรักใคร่ในชีวิต
Especially the rules against affection or any unnecessary bodily contact, because touch would certainly spoil the child.โดยเฉพาะกฎที่ต่อต้านความรักใคร่เอ็นดู หรือการสัมผัสทางร่างกายใดๆที่ไม่จำเป็น เพราะว่าการสัมผัสจะทำให้เด็ก\เสียคนอย่างแน่นอน
How do you feel about romantic love?เจ้าคิดยังไงกับเรื่องความรักใคร่
You're not remembered fondly, but I guess that beats not being remembered at all.คุณไม่ได้ถูกจดจำด้วยความรักใคร่ แต่ชั้นเดาว่า ปีศาจก็ไม่เป็นที่จดจำเช่นกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรักใคร่
Back to top