ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรัก*, -ความรัก-

ความรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรัก (n.) love See also: affection, fondness Ops. ความเกลียด
ความรักชาติ (n.) patriotism
ความรักใคร่ (n.) affection See also: love Syn. ความรัก Ops. ความเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
amative(แอม' มะทิฟว) adj. เกี่ยวกับความรัก, ชอบรัก. -amativeness n. (amorous)
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
courtship(คอร์ท'ชิพ) n. การเกี้ยว,การจีบ,การขอความรัก,ระยะเวลาที่มีการเกี้ยวกัน,การประจบ
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
embersไฟที่ยังคุอยู่,ถ่านไฟแห่งความรัก
fondle(ฟอน'เดิล) {fondled,fondling,fondles} vt. ลูบไล้ด้วยความรัก,จบด้วยความรัก,กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.
fondness(ฟอน'นิส) n. ความชอบ,ความรัก,ความงมงาย
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
heart(ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน, Syn. love,courage,core,center
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism
ku klux klan(คู'คลัคซฺ'แคลน) n. องค์การลับในอเมริกาที่มีจุดประสงค์ส่งเสริมความรักชาติอเมริกัน
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
courtship(n) การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การขอความรัก,การประจบ,การติดผู้หญิง
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalistic(adj) เกี่ยวกับชาตินิยม,เกี่ยวกับความรักชาติ
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
woo(vt) ขอร้อง,วิงวอน,เกี้ยว,ขอความรัก,ขอแต่งงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patriotismความรักประเทศชาติ, ความรักปิตุภูมิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courtly loveความรักในราชสำนัก [TU Subject Heading]
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Love, maternalความรักของแม่ [TU Subject Heading]
Patriotismความรักชาติ [TU Subject Heading]
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Foreplayการประเล้าประโลมแสดงความรัก,การประเล้าประโลม [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affection (n.) ความรัก See also: ความรักใคร่ Syn. love, fondness, liking
heart (n.) ความรัก See also: ความเอ็นดู
love (n.) ความรัก See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth Ops. hate, hatred
tenderness (n.) ความรัก See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา Syn. affection, fondness, adoration, warmth Ops. hate, hatred
alligiance (n.) ความรักชาติ Syn. civism, nationality
civism (n.) ความรักชาติ Syn. alligiance, nationality
patriotism (n.) ความรักชาติ Syn. alligiance, civism, nationality
amour-propre (n.) ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส) Syn. self-esteem
cupboard love (idm.) ความรักที่มีให้กับบางคนเพื่อหวังจะได้บางสิ่งเช่น อาหาร, เสื้อผ้า ฯลฯ
Platonic love (n.) ความรักบริสุทธิ์ระหว่างชายหญิงโดยไม่มีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้อง See also: มิตรภาพ
puppy love (n.) ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง
pacifism (n.) ความรักสันติภาพ See also: การรักสงบ
calf love (n.) ความรักแบบเด็กๆ Syn. puppy love
amorousness (n.) ความรักและปรารถนา
adoring (adj.) แสดงความรัก See also: รู้สึกรัก, ชอบ Syn. affectionate, passionate, fond
amative (adj.) เกี่ยวกับความรักใคร่ Syn. amorous, affectionate, passionate
amatory (adj.) เกี่ยวกับการแสดงความรัก Syn. amorous, passionate, erotic
amorous (adj.) ที่เต็มไปด้วยความรัก Syn. passionate, affectionate, loving
Aphrodite (n.) เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
ballad (n.) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก See also: เพลง, โคลงที่มีใจความเป็นบรรยายโวหาร Syn. ballade
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love, love, loveความรัก, ความรัก, ความรัก ความรัก, ความรัก, ความรัก
Love is all you needความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ
Love is all you needความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ ความรักคือสิ่งที่คุณต้องการ ความรัก คือสิ่งที่คุณต้องการ
"...the men who made love to her."คนที่ ทำให้ ความรัก ของเธอ .
I said the men who made love to her!ฉัน กล่าวว่า คนที่ ทำให้ ความรัก กับ เธอ
Peace, love, dope. Now get the hell out of here!สันติภาพ ความรัก ยาเสพติด ไปจากที่นี่ได้แล้ว
Loving that old black magic called loveความรักหมุนให้ฉันเข้าไป ความรัก มนต์ดำอันเก่าแก่..
Yeah, but see, there's a difference between like and love.แต่ฟังนะ ความรัก และ ความชอบ มันต่างกันนะ
I thought love was something you were allowed to fall in and out of.ฉันคิดว่า ความรัก เป็นอะไรที่ ต้องยินยอม และผ่อนตาม
Oh, you act as if love is totally predictable.โอ้, คุณทำยังกะว่า ความรัก เป็นเรื่องที่คาดหวังได้.
The private assortment of images, fears, Loves, regrets.การเลือกสรรเฉพาะตัว ของ มโนภาพ ความกลัว ความรัก ความเสียใจ
Well, it's about how... love is all very well, but you have to be sensible.มันเกี่ยวกับ ความรัก ที่จะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยต้องอาศัยเหตุผล
I am Astarte, goddess of both love and war.ข้าคืออัสตาสเท นางฟ้าแห่ง ความรัก และ สงคราม
Loyalty attraction honesty.ความซื่อสัตย์ ความรัก ความจริงใจ
Sometimes love, passion, inspires a man's baser instincts.บางครัง ความรัก กิเลส สัญชาตญาณกระตุ้นผู้ชาย
It'd be all peace and love and unicornsมันเป็นทั้งสันติภาพ ความรัก และยูนิคอร์น
I wish I knew love like that.ฉันรู้ว่า ความรัก เป็นแบบนี้
May you go forth in peace and love and serve the lord.ท่านจากไปด้วยความสงบ ความรัก และรับใช้พระเจ้า
I don't do tricks.เกี่ยวกับปีศาจ ความรัก และความลุ่มหลง
We definitely were trying to be as discreet as possible, but there's nothing discreet about Westerners in a place where there are no Westerners with big black cases, and it was noted.ที่นี่คุณจะเห็นโลมา อยู่อย่างอิสระ ตามสบาย ขึ้นมา แล้วก็ตามหา ความรัก และการสัมผัส
Our lives, our love, our sanity.ชีวิต ความรัก ความปกติสุข
Marry before it's too late.- ขอบคุณ ความรัก เติมสีสันให้กับพวกเรา
~~ get ready for me, love, 'cause I'm a comer ~~# เตรียมรับฉันเลย ความรัก เพราะฉันเพิ่งมาใหม่ #
~~ get ready for me, love ~~ ~~ 'cause I'm a comer ~~# เตรียมรับฉันเลย ความรัก เพราะฉันเพิ่งมาใหม่ #
Well, you know, I guess she got the "love" part right.พวกนายก็รู้นี่ เดาได้ว่าเธอเข้าใจในส่วนของ ความรัก ดีทีเดียว
Happiness, love, laughter, friendship, purpose... and a dance.ความสุข ความรัก เสียงหัวเราะ มิตรภาพ สมประสงค์... .
Didn't she know that in love and war, a friend in need is willing to do most any deed?เธอไม่รู้หรือว่า ในสงคราม และ ความรัก เพื่อนที่เราต้องการ มักจะยอมทำทุกอย่าง
We were on a strict diet of peace, love and baby... whoa!เรารู้จักแต่สันติภาพ ความรัก โว้ว!
I try to run a very tight ship at work, and then when I come home, I try to give my son all the love and compassion and understanding that he deserves.ผมพยายามจัดการเรื่องงานให้ดีที่สุด และเมื่อผมกลับถึงบ้าน ผมทุ่มเทเต็มที่ให้กับลูกชายของผม ความรัก ความเมตตาและความเข้าใจ นั่นคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับ
A love, a love, yeah l don't know what to think ls this real orjust a dream?yeah ความรัก โอ้ ความรัก I don't know what to think ฉันไม่รู้ว่าจะคิดยังไง Is this real or just a dream?
A love, a love, yeah l write our names down in the sandyeah ความรัก โอ้ ความรัก I write our names down in the sand ฉันเขียนชื่อของเราลงบนผืนทราย
A love, a love, yeahyeah ความรัก โอ้ ความรัก
The so-called love it, something to do, can there be loveเรียกว่า ความรัก บางอย่างที่ทำ นั่นคือรักหรือ
It seems like love can't competeดูเหมือนว่า ความรัก คงไปด้วยกันไม่ได้
Now it's your turn... Cut, cut, cut! What is this?ครอบครัว ความรัก แม้กระทั้งเพื่อนของฉันตอนนี้ คราวนี้มันเป็นตาของเธอบ้างที่จะสูญเสียทุกอย่าง
All I've ever wanted was your love and respect.หนูก็ต้องการแค่ ความรัก และการยอมรับจากแม่
Cassandra and I have or-or had something, and there is or was love there, and-and I don't know what I'm supposed to do with all my feelings for you.แคสแซนดร้าและผมมี หรือเคยมีบางสิ่ง ความรัก ฉัน...
Yes, love can bring out the best in us...ใช่แล้ว , ความรัก สามารถนำสิ่งที่ดีเข้ามาหาเรา
Ok, these are valentines for her, so a 4-letter word.นี่เป็นวาเลนไทน์ของเธอ ตัวอักษร 4 ตัว ความรัก ชีวิต วิญญาณ
♪ Whoa, that lovin' feelin'#โว้ ความรัก ความรู้สึกนั้น#

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรัก
Back to top