ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความปิติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความปิติ*, -ความปิติ-

ความปิติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปิติ (n.) delightfulness See also: gladness, pleasure Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี
ความปิติยินดี (n.) delight See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ, ความปลื้มปิติ Ops. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก
English-Thai: HOPE Dictionary
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecstasy (n.) ความปิติยินดี See also: ความปลาบปลื้ม Syn. delight, joy, rapture
elation (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. exhilaration, euphoria, rapture Ops. depression
exhilaration (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. euphoria, rapture Ops. depression
exultation (n.) ความปิติยินดี See also: ความยินดี, ความหรรษา Syn. delight, happiness, joy
glee (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Syn. joyfulness Ops. gloom, sadness
joyfulness (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Ops. gloom, sadness
pleasure (n.) ความปิติยินดี See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ Syn. delight, satisfaction
transport (n.) ความปิติยินดี See also: ความดีใจ Syn. happiness
rapture (n.) ความปิติยินดีอย่างยิ่ง See also: ความดีใจล้นเหลือ, ความพึงพอใจอย่างมาก Syn. happiness, pleasure, satisfaction
luxuriate in (phrv.) มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง See also: รื่นเริงอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These pleasures are best used when... in tantric meditative state.ความปิติ จะเกิด เมื่อ สมาธิถึงขั้น ตันตริค
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก
So the joy's never quite complete.ความปิติยินดีไม่เคยบริบูรณ์
The strongest ecstasy I've ever done in my life. Oh... Oh, what the fuck?ความปิติอันหาที่เปรียบ กุไม่เคยทำมาก่อนนะเนี่ย โอ้วว แม่งไรวะ โอเค โอเค มาแล้วจ้า
These violent delights have violent ends.ความปิติในความรุนแรงเหล่านี้ ต้องจบอย่างโหดร้ายทารุน
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ
This is the first time I've ever stripped for joyfulness with someone else in the room.นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปลื้องผ้าเพื่อความปิติยินดี ตอนมีคนอยู่ในห้องด้วย
Cos when you take off your clothes in private, you might be expressing your joy, but you always knew you had to go off by yourself to do it.เพราะเวลาคุณถอดเสื้อผ้าในที่รโหฐาน คุณจะรู้สึกถึงความปิติของคุณ แล้วก็จะรู้สึกว่า คุณจะต้องทำมันบ่อยๆ
Because that way we wouldn't risk spoiling the feeling of joy - the innocent kind of joy.เพราะว่ามันอาจเสี่ยงที่เราจะเสียความปิติไป ความปิติอันบริสุทธิ์น่ะ
I think I'm stuck between the innocent joy and the other kind.ผมว่าผมกำลังติดกับอยู่ระหว่าง ความปิติอันบริสุทธิ์กับความรู้สึกอีกอย่างนึง
We're definitely moving towards the non-innocent kind now, aren't we?ถ้าเราจะไปต่อ.. มันก็ไม่ใช่ความปิติอันบริสุทธิ์อีกแล้วสิใช่มั้ย
Non-innocent kind.-ความปิติอันไม่บริสุทธิ์ -ความปิติอันไม่บริสุทธิ์
I almost cried in happiness.ฉันแทบร้องไห้ด้วยความปิติยินดี
But I am kind.ทุกความปิติที่วงศากรีก และเทพเจ้ามดเท็จของเจ้าปฏิเสธ
It has brought the kingdom and myself many pleasures.มันนำมาซึ่งความปิติยินดีแก่ข้าและอาณาจักร
It is with great pleasure that I invite you all to our humble city.ด้วยความปิติอย่างสูง ที่ผมเชิญทุกท่านมาที่เมืองธรรมดาของเรา
Before I present the pleasure aids.ก่อนฉันจะนำเสนอความปิติ
That's a small price to pay for bliss.เพื่อความปิติ แค่นี้เล็กน้อย
And the joy of a daughter, yet so full of life.และความปิติแห่งลูกสาว เต็มไปด้วยชีวิตชีวายิ่ง
That bring joy and happiness,ที่นำพาความปิติยินดีและความสุข
It is my pleasure to welcome you all to Camelot.ข้าขอต้อนรับทุกๆคนในแคมเมอลอท ด้วยความปิติยินดีจากข้า
But tears of joy...น้ำตา แห่งความปิติ... ต่างหาก
At this moment I cry with blissful tears.ในเวลานี้ฉันหลั่งน้ำตาด้วยความปิติ
Those who sow in tears... will reap with songs of joy.ผู้ที่หว่านพืชด้วยหยาดน้ำตา จะเก็บเกี่ยวผลด้วยเพลงแห่งความปิติ
Glee literally means "glee."Glee แปลว่า "ความปิติยินดี"
This is the fucking rapture.นี่คือสุดยอดของความปิติ
You were so impatient for the rapture that you didn't even smell the silver in the blood.คุณมันหุนหัน กับความปิติเกินไป คุณเลยไม่ทันได้กลิ่น เงินที่อยู่ในเลือดนั่น
I can't begin to explain the joy we feel at the end of the day just to be... a little tired.ผมอธิบายไม่ถูกถึงความปิติ ที่เรารู้สึกตอนหมดวัน ได้...
And it is our pleasure to stand here with our closest friends and supporters on this Labor Day.และมันเป็นความปิติ \ ที่พวกเราอยู่ที่นี่ พร้อมด้วยเพื่อนสนิทและเหล่าผู้สนับสนุนในวันแรงงาน
I wish him no joy. No love.ชั้นขอให้เขาไม่มีความปิติ ไม่มีความรัก
The joy she will feel when my head leaves my neck.{\cHFFFFFF}ความปิติที่นางจะรู้สึก {\cHFFFFFF}เมื่อหัวของข้าหลุดออกจากบ่า
Do you know the Ecstasy of Saint Teresa?รู้จักรูปปั้น "ความปิติของนักบุญเทเรซา" ไหม
But the exhilaration was too great, so he flew higher and higher until the sun melted his wings and he fell into the sea.แต่ความปิติยินดีมีมากเกินไป เขาจึงบินสูงขึ้นและสูงขึ้นไป จนกระทั่งแสงแดดละลายปีกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความปิติ
Back to top