ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความบ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความบ้า*, -ความบ้า-

ความบ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบ้า (n.) insanity See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส
ความบ้า (n.) addiction See also: craving, enslavement, dependence
ความบ้าคลั่ง (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความคลั่งไคล้
English-Thai: HOPE Dictionary
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
frenzy(เฟรน'ซี) n. ความตื่นเต้น,อย่างมาก,ความบ้าระห่ำ,ความบ้าคลั่ง,การมีอาการคลุ้มคลั่ง., See also: frenzily adv., Syn. phrensy
furor(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
furore(ฟิว'รอ) n. การปะทุแห่งอารมณ์,ความเดือดพล่าน,ความโกรธมาก,ความบ้าคลั่ง
gallop(แกล'ลัพ) vi. ความบ้า,วิ่งควบ,วิ่งกระโดดอย่างรวดเร็วเหมือนม้า. vt. ทำให้ม้าวิ่งควบ. n. ท่าวิ่งควบของม้า ยกขาทั้ง4ขึ้นควบแต่ละครั้ง) ,การวิ่งในท่าดังกล่าว,การไปอย่างรวดเร็ว., See also: galloper n., Syn. trot,run
lunacy(ลู'นะซี) n. ความบ้า,ความวิกลจริต
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
mania(เม'เนีย,เมน'ยะ) n. ความบ้า,ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ,ความคลั่ง,ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
maniacal(มะไน'อะเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) ความบ้า,ความคลั่ง,คนบ้า, See also: maniacally adv.
snobbery(สนอบ'เบอรี) n. ลักษณะที่เห่อ,ความบ้าเห่อ,การประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่วางท่าปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คำพูดประจบสอพลอดังกล่าว,ความอยากเป็นผู้ด'
unreason(อันรี'เซิน) n. ความไร้เหตุผล,ความบ้า,ความขาดสติ,ความเขลา,ความยุ่งเหยิง vt. ทำให้ขาดเหตุผล,ทำให้ขาดสติ., Syn. madness
English-Thai: Nontri Dictionary
crank(n) เครื่องไขรถยนต์,ข้อเหวี่ยง,ความบ้า
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
fierceness(n) ความดุร้าย,ความบ้าคลั่ง,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความอำมหิต
frenzy(n) ความคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความคุ้มคลั่ง
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
insanity(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความวิปลาส,ความเสียสติ
lunacy(n) ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน,ความไม่เต็มบาท
madness(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความวิกลจริต
mania(n) ความคลุ้มคลั่ง,ความบ้า,ความบ้าคลั่ง
rage(n) ความเดือดดาล,ความโกรธ,ความบ้าคลั่ง,คลื่นลมแรง
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า
snobbery(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
craziness (n.) ความบ้า Syn. insanity, madness
frenzy (n.) ความบ้าคลั่ง See also: ความตื่นเต้นมาก, ความบ้าระห่ำ Syn. craze, furor, rage Ops. peace
uproar (n.) ความบ้าคลั่ง See also: ความพลุ่งพล่าน, ความโกรธมาก Syn. disturbance
Dutch courage (idm.) ความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า See also: ความกล้าที่เกิดจากฤทธิ์ของเหล้า
dumbness (n.) ความบ้าใบ้ See also: ความเงียบ Syn. muteness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
I kind of got the feeling back there that crazy pushed mrs. armstrong down the stairs.จากเท่าที่ดู ฉันว่า ความบ้า คงผลักคุณอาร์มสตรองตกบันได
I’d feel... fury, you know, disgust.ผมคงจะรู้สึกโกรธจัด ขยะแขยง ความบ้า แล้วนายรู้สึกอย่างไร?
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย
Her crazy is starting to rub off on you.ความบ้าของแม่ กำลังครอบงำคุณ
Madness... takes its toll.ความบ้าคลั่ง.. ทำให้เกิดการสูญเสีย
Madness-- madness and stupidity.ความบ้าคลั่ง... บ้าคลั่งและโง่เขลา
Madness engulfed the whole world.ความบ้าคลั่งครอบคลุมไปทั่วโลก
Fanaticism is the only way to beat them.ความบ้าคลั่งคือหนทางเดียวที่จะจัดการกับมัน
The madness has stopped.ความบ้าคลั่งจบสิ้นแล้ว
A frenzy that only made him more and more confused, more violent, more likely to give in to his terrible compulsions.ความบ้าคลั่งที่ทำ ให้เขาสับสนขึ้น อันตรายขึ้น เป็นไปได้ที่จะยอมแพ้ ต่อความต้องการมากขึ้น
"What's this madness"ความบ้าคลั่งนี้คืออะไร
This craziness, it's too much.ความบ้าคลั่งนี้มันมากเกินไป
Madness slept here last night.ความบ้าคลั่งได้นอนที่นี่เมื่อคืนนี้
Madness shared by two.ความบ้าถูกแบ่งปันโดยคนสองคน
I mean, that's what we need.ความบ้าที่เราต้องการ
♪ A bit of madness is key ♪ความบ้าบิ่นจะพาเราไป...
You can't reason with crazy, right?ความบ้ามันไม่มีเหตุผลหรอกว่าไหม?
Our own little slice of insanity.ความบ้าอันน้อยนิดของเรา
It concerns a particular mania his dearest caprice, which enabled me to make his acquaintance\ Nit เกี่ยวข้องความบ้าที่เจาะจง... ...อำเภอใจแด่ที่สุดของเขา . , สิ่งที่ ที่ฉันที่จะทำปรับตัวของเขา .
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง
Gandhiji is dying because of our madness.คานธี กำลังจะตาย เพราะความบ้าคลั่งของเรา
My ex, she attached my paycheck for child support payments.มันน่าจะมีลิมิตของความบ้าบอของเค้านะ
Unwitting victims of this madness they sometimes encouraged, which has turned against them.พวกเขาเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ของความบ้าคลั่งนี้ พวกเขาบางครั้งสนับสนุน และสิ่งที่เปลี่ยน ไปเป็นคือต่อต้าน และพวกเขากำลังอพยพ
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้
Well, if you... hadn't shown up in your stupid little cardboard spaceship and taken away everything...ดี ถ้านาย... ไม่โชว์ความบ้าของนายบนยานอวกาศเล็กๆนั่น และก็เอาทุกๆอย่างไปหมดนะ...
Perhaps Robyn's silly, but I think it smells really good.มันอาจเป็นความบ้าของ Robyn \ แต่ฉันว่าก็หอมดีนะ
I'll ask at the factory.ไม่ ผมจะถามที่โรงงานเผื่อได้ความบ้า
By the word religion I've seen the lunacy of fanatics of every denomination be called the will of God.ในความเชื่อต่างๆที่ข้าเห็น ความบ้าของพวกคลั่งศาสนา...
This is crazy.นี่มันเป็นความบ้าของนายเอง
This is sheer madness.สิ่งนี้เบี่ยงเบนความบ้า
I've been doing this 14 years,and most escapes can be attributed to dumb luck or brute force.ฉันทำงานนี้มา 14 ปี นักโทษแหกคุกส่วนมากจะแสดงความบ้าหรือไม่ก็ใช้กำลัง
He put that wildness in you.ท่านใส่ความบ้าคลั่งไว้ในตัวคุณ
HAVE YOU HEARD FROM THE LAWYERS YET?เธอได้ยินข่าวจากทนายความบ้างแล้วรึยัง
At the very least, we'll have time to get a jump on things before the news frenzy hits.อย่างน้อยที่สุด เราก็ยังมีเวลาเข้าจัดการเรื่องต่างๆ ก่อนความบ้าคลั่งของสื่อจะเริ่ม
Ladies and gentlemen, you can't imagine the rapture in store...ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ท่านไม่อาจจินตนาการความบ้าคลั่ง...
Doldrums, sir, has the entire crew on edge.ท่านทั้งหลาย ข้าขอล้างมือจากความบ้าพวกนี้
I needed a quick fix of manic adrenaline, to snap me back into a semblance of reality.ผมต้องการให้อะดรีนาลีนความบ้าหลั่งออกมาโดยเร็ว เพื่อพลิกผม ให้กลับเข้าสู่โลกของความเป็นจริง
You needed to be protected.แล้วถ้าเธอเลือกที่จะกลับมาร่วมกับ ความบ้านี้เหมือนอย่างที่ครั้งหนึ่งฉันเคยทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความบ้า
Back to top