ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนดู*, -คนดู-

คนดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนดู (n.) audience See also: spectator, onlooker Syn. ผู้ชม, คนชม Ops. ผู้แสดง
คนดูแลเด็ก (n.) nurse See also: nursemaid, governess, nanny Syn. คนเลี้ยงเด็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
groundman(-'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา
hostler(ฮอส'เลอะ,ออส'เลอะ) n. คนดูแลม้า (โดยเฉพาะที่โรงแรม), See also: hostlership,n.
janitor(แจน'นิเทอร์) n. ภารโรง,คนดูแลอาคาร, See also: janitorial adj. ดูjanitor
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
looker-on(ลุคเคอะออน') n. คนมอง,คนดู pl. lookers-on
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
English-Thai: Nontri Dictionary
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
goodman(n) คนดูแลบ้าน
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
sexton(n) คนดูแลโบสถ์
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
verger(n) คนดูแลโบสถ์,คนถือไม้นำหน้าบาทหลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallery (n.) คนดู See also: ผู้ชม Syn. spectator, audience
birdwatcher (n.) คนดูนก
housekeeper (n.) คนดูแลทำความสะอาดในโรงแรม
hostler (n.) คนดูแลม้าของแขกตามโรงแรม (คำโบราณ) Syn. groom, ostler
ostler (n.) คนดูแลม้าของโรงแรม Syn. hostler
stockman (n.) คนดูแลสต็อคสินค้า See also: เจ้าหน้าที่พัสดุ
yardman (n.) คนดูแลสวน See also: คนสวน
gamekeeper (n.) คนดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา Syn. keeper
house (n.) คนดูในโรงภาพยนตร์
box (n.) คอกสำหรับคนดูในโรงละคร Syn. skybox
latchkey (adj.) เกี่ยวกับเด็กที่อยู่ภายในบ้านโดยไม่มีคนดูแลหลังเลิกเรียน
skybox (n.) คอกสำหรับคนดูในโรงละคร
weepy (sl.) หนังที่สะกดอารมณ์คนดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think because of that, the audience won't recognize him as being a black man?คุณว่าเพราะงั้น คนดู จะไม่เห็นว่าเขาเป็นคนดำงั้นเหรอ
But sir the one have no hand, eyes and ear, how can he do disco.แต่ เราไม่มีผู้เชี่ยวชาญ, คนดู และคนฟัง, เขาจะเล่นดิสโก้ได้ยังไง
The power of risk! Crowd:พลังแห่งความเสี่ยง คนดู :
The power of life! Crowd:พลังแห่งชีวิต คนดู :
Come on, man, look. Empty.Come on, คนดู ว่างเปล่า
He goes ape-shit, and 35,000 fans- They charge the field, you know.คนดู 35,000 คนพยายามจะวิ่งลงสนาม เธอรู้หรือเปล่า
Half his audience is still asleep.คนดูครึ่งหนึ่งยังหลับอยู่เลย
I knocked out a couple of his teeth, the crowd went crazy and they started calling me "The Tooth Fairy"คนดูคลั่ง และเริ่มเรียกฉันว่า "นางฟ้า ฟ.ฟัน"
The crowd is going nuts!คนดูคลั่งกันแล้วครับตอนนี้ ซุสมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้ง
I have 700 more hits than the laughing diarrhea babyคนดูคลิปชั้นมากกว่าดลิปไอ้เด็กขี้แตกตั้ง 700แน่ะ
They will love him and his kids.คนดูจะต้องรักเขาและลูกๆของเขา
People seem to think it humanizes you.คนดูจะได้เห็นส่วนที่เป็นมนุษย์ของคุณ.
That crowd'll string us up by our thumbs if we don't finish.คนดูจับเราแขวนแน่ถ้าเล่นไม่จบ
My usual crowd of uptown socialites and boho fashionistas might give Mr. conwell the wrong message.คนดูจากเหล่าสังคมชัั้นสูง และพวกนักแฟชั่น อาจจะทำให้คุณคอนเวล ได้รับข้อความผิดๆ
The public loves him. What can I do?คนดูชอบเขา จะให้ทำไง
But it infuriated is equal to others a gift to the public to find out how to tame it.คนดูชอบใจ ถ้าเราเพียงแต่ไม่คาดการณ์ถึงวิธีอ่อนน้อมของมัน
That is very shocking in the outfield.คนดูด้านขอบสนามยังช็อคกันอยู่ครับ
People really do look like ants.คนดูตัวเล็กยังกับมดแน่ะ
The crowd seemed quite energized.คนดูท่าทางฮึกเหิมกันน่าดู
The crowds l`m used to are usually more twelve.คนดูที่ผมคุ้นเคยส่วนใหญ่จะเอ่อ... ภาคภูมิใจ
The audience are in their seats, Mr. Moon.คนดูนั่งประจำที่แล้วค่ะ คุณมูน
And he's laughed off-stage crie himself to sleep that night, but the next moring, what does he do?คนดูพากันหัวเราะเยาะ จนชาร์ลีเดินลงเวทีไป คืนนั้นเค้านอนร้องไห้ทั้งคืน และในเช้าวันต่อมา เค้าทำอะไรล่ะ?
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู
Anyone who's got a Jag watching the film will go, "You can't do that."คนดูหนังที่มีรถจากัวร์ จะบอก"คุณทำแบบนั้นไม่ได้"
People want to see something they've never seen.คนดูอยากจะเห็นอะไร ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนหนะ
We gotta get them out of here. You gotta trust me for the next five minutes.คนดูอยู่ในอันตราย ต้องรีบพาออก
Not many will see it, but whoever does will think it's another propo.คนดูอาจจะไม่มาก พวกเขา
My subscribers pay to see everything that I do in my room. Alright.คนดูเขาจ่ายเงินมาเพื่อดูฉันทำทุกอย่างในห้องของฉัน.
Crowds are beginning to arrive at the scene.คนดูเริ่มเข้ามาในโรงกันแล้วครับ
People just get sick and tired of a moment's silence at a ball game.คนดูเริ่มเซ็งอะไรที่ซ้ำซาก
And the audience is getting real bored of himคนดูเริ่มเบื่อที่เขา
People seem to be stuck on the idea that the world has the features of the mathematics that they use to represent it.คนดูเหมือนจะติดอยู่กับความคิด ว่าโลกมีคุณสมบัติ ของคณิตศาสตร์ที่พวกเขาใช้เพื่อ เป็นตัวแทนของมัน
People seem to love a train wreck when it's not happening to them.คนดูเหมือนจะรักซากรถไฟ เมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขา
It is funny. It is funny, but the audience goes after you because you let them.คนดูแซวเพราะคุณยอมเขา
Our maintenance guys wouldn't keep freon up here.คนดูแลคงไม่เอาฟรีออนขึ้นมาเก็บที่นี่หรอก
The last groundskeeper left things in a bit of a mess.คนดูแลคนที่แล้ว ทิ้งของไว้รุงรังนิดหน่อย
It's my art dealer.คนดูแลงานศิลปะของแม่เอง...
The super recognized the jacket from the photo, said he'd been hanging around the building.คนดูแลจำเสื้อแจ็กเก็ต จากในภาพได้ บอกเขามาเดินป่วนเปี้ยน แถวตึกนี้
Your super let us in.คนดูแลตึกให้ผมเข้ามา
Where's the man in charge?คนดูแลที่นี่ อยู่ไหน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนดู
Back to top