ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขรุขระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขรุขระ*, -ขรุขระ-

ขรุขระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขรุขระ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, นูน Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ขรุขระ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ขรุขระ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ขรุขระ (adj.) knobby See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy Syn. ปุ่มป่ำ, นูน Ops. เรียบ, เนียน
ขรุขระ (adj.) rough See also: rugged, uneven, jagged, bumpy Syn. ไม่เท่ากัน
ขรุขระ (adj.) knobbed See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ Ops. เรียบ
ขรุขระ (adj.) rough See also: uneven, rugged, craggy Syn. ตะปุ่มตะป่ำ Ops. เรียบ
ขรุขระ (adj.) knobby See also: knotty, gnarled Ops. เรียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ
cuppy(คัพ'พี) adj. เป็นรูปถ้วย,เกี่ยวกับถ้วย,เป็นหลุมเป็นบ่อ,เว้า,ขรุขระ
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
jagged(แจก'กิด) adj. เป็นเหลี่ยมแหลม,เป็นซี่ฟัน,ขรุขระ., See also: jaggedness n. ดูjagged, Syn. sawlooth
spiny(สไพ'นี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,คล้ายหนาม,คล้ายเดือยแหลม,ยากลำบาก,จัดการยาก,ขรุขระ,มีปัญหา., See also: spininess n., Syn. thorny
ragged(แรก'กิด) adj. สวมเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่ง,มอมแมมสกปรก,ขาดกระรุ่งกระริ่ง,ขรุขระ,ยุ่งเหยิง,หยาบ,อึกทึกแสบแก้วหู,ไม่สมบูรณ์., See also: raggedly adv. raggedness n., Syn. tattered,shaggy
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
roughen(รัฟ'เฟิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,ทำให้ขรุขระ,กลายเป็นหยาบ,กลายเป็นขรุขระ
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
tooth(ทูธ) n. ฟัน,ซี่หวี,ฟันเฟือง,เฟือง,ผิวหน้าที่ขรุขระของกระดาษวาดหรือผ้าใบ,vt. ใส่ฟัน. by the skin of one's teeth เส้นยาแดงนิดเดียว,to the teeth ทั้งหมด เต็มที่. vt. ใส่ฟัน.
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
craggy(adj) เหมือนหินผา,ขรุขระ,ชะง่อน,แหลม
jag(n) ปุ่ม,รอยขรุขระ
spiny(adj) แหลม,เต็มไปด้วยหนาม,ขรุขระ,ไม่ราบรื่น,มีปัญหา
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
rude(adj) ขรุขระ,หยาบ,รุนแรง,เจ้าอารมณ์
rudeness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Irregularไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ [การแพทย์]
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]
Off-road vehiclesยานพาหนะขับทางขรุขระ [TU Subject Heading]
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Schist หินชีสต์ หินชีสต์เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดาน โดยได้รับความดันระดับสูงสุดต่อจากหินฟิลไลท์ ผลึกแร่ในหินชีสต์เห็นได้ชัด รอยขนานแยกออกยาก ถ้าแยกออกจะมีลักษณะแบบรูปเลนส์หรือมักจะโค้งงอ ผิวหรือขอบตรงรอยขรุขระไม่เรียบ หินชีสต์แบ่งแยกไป ตามส่วนประกอบของแร่ เช่น ถ้ามีแร่ไมกามากก็เรียบ ไมกาชีสต์ ถ้ามีแร่ฮอนเบลนด์มากก็เป็นฮอนเบลนด์ชีสต์ นอกจากนั้นจะพบแร่กาเนตอยู่ด้วยเสมอ เรียก กาเนตไมกาชีสต์ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bumpy (adj.) ขรุขระ See also: เป็นหลุมเป็นบ่อ Syn. rough,
ragged (adj.) ขรุขระ See also: หยาบ Syn. uneven
rough (adj.) ขรุขระ See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ Syn. bumpy, irregular, uneven Ops. flat, smooth
rugged (adj.) ขรุขระ See also: ตะปุ่มตะป่ำ Syn. rocky, rough, uneven Ops. smooth
cart track (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. cartroad, track
cartroad (n.) ถนนแคบๆ และมีพื้นผิวขรุขระ (ส่วนใหญ่จะอยู่ในฟาร์ม) Syn. track
gneiss (n.) หินผามีลักษณะหยาบขรุขระ
indentation (n.) รอยขรุขระแบบฟันเลื่อย See also: รอยเว้า Syn. nick, notch
jag (n.) รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว Syn. sharp projection
point up (phrv.) ทำให้ขรุขระ Syn. point down
rough (vt.) ทำให้ขรุขระ See also: ทำให้หยาบกระด้าง
sharp projection (n.) รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jagged's good. I like jagged.ขรุขระสิดี ผมชอบความขรุขระ
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่
It razes and burns everything.มันขรุขระและเผาผ- ลาญทุกสิ่งทุกอย่าง
This is my rugged terrain face.- นี่ทำให้สีหน้าผมขรุขระตามไปด้วย
That terrain's too rough. - Put it over there.ภูมิประเทศขรุขระ ลงที่โน่น
Many, many years ago, in a sad, faraway land, there was an enormous mountain made of rough, black stone.นานแสนนานมาแล้ว, ในดินแดนอันเศร้าโศก, ที่แสนห่างไกล, มีภูเขาขนาดมหึมา เป็นหินขรุขระ, สีดำ.
Harold got busted. I didn't get arrested till I was 15. That kid is good.มันคงจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระน่าดู เราเจอโทรศัพท์
As they advanced, the ground became rougher and hillier."ยิ่งเดินไปเท่าไร "พื้นดินก็ยิ่งขรุขระและเป็นเนินมากขึ้น
It's gonna be a bumpy fuckin' ride. We found their phone.มันคงจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระน่าดู เราเจอโทรศัพท์
As I understand it, it's been quite a struggle.ผมเข้าใจดีว่ามันคงมีความขรุขระกันบ้าง
And the terrain starts to get really rocky and steep.แล้วพื้นที่ราบๆก็เริ่มกลายเป็นขรุขระและชันขึ้นเรื่อยๆ
It's going to be a bumpy ride.มันคงเป็นเส้นทางที่ขรุขระ
Rough way to start your morning.ทางขรุขระ กำลังเริ่มในตอนเช้า
A stroke before you're even born- - Rough way to start a life.สมองขาดเลือดก่อนที่จะเกิด ทางขรุขระที่จะเริ่มต้นชีวิต
A tooth would leave a ragged, torn edge.รอยฟันจะทิ้งรอยขรุขระ, ริมขอบจะรุ่งริ่ง
Darwin! Your butt's on fire!เกาะไว้ สเป็คเกิล ทางมันขรุขระ
Buckle up, buy more-ians, it's gonna be a bumpy ride.รัดเข็มขัดซะสมาชิกบายมอร์ นี่อาจจะขรุขระนิดหน่อย
Shockingly bad road, that, from Halifax.เจอถนนขรุขระจากแฮริแฟกซ์
I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.ผมเชื่อว่านี่คือชนิดของ อุจจาระเต่าทะเล คลิปกระดาษขึ้นสนิม และหนามขรุขระของปลาสิงโต
Way smoother than the crumbling public road system.ขับนุ่มกว่าถนนสาธารณะ ที่ขรุขระเยอะเลย
And there's a clean-edged indentation of the spinous processes,และที่ตรงขอบนี้ รอยขรุขระที่ส่วนยื่นของกระดูกสันหลัง
At the 31st mile Marker, you're gonna turn right on an unmarked dirt road.ที่หลักไมล์ที่ 31 นายต้องเลี้ยวขวา เข้าไปในถนนลูกรังขรุขระ
And right... here... where it's a little bumpy and weird, that's where the bone started to heal.และใช่แล้ว... ตรงนี้... มันดูขรุขระและแปลกๆ สักหน่อย
I am not denying that the road has been long and rocky.ดิฉันไม่ปฏิเสธว่าถนนที่มีมานานและขรุขระ
Hang on, it could be a little bit bumpy.จับเอาไว้ มันน่าจะขรุขระเล็กน้อย
It was a pretty rough ride through the atmosphere...มันจะเป็นการเดินทางที่ขรุขระสักหน่อย ในการผ่านชั้นบรรยากาศ...
It's coarse, and it's growing.มันขรุขระและกำลังลุกลาม
Or crack that there safe."หรือตรงที่ขรุขระแต่ว่าปลอดภัย"
Red, bumpy, and itchy.สีแดง ผิวขรุขระ แล้วก็ทำให้คันมากด้วย
Thanks for bringing us to the jaggedy-est campsite ever.ขอบคุณที่พา เรามาค่ายขรุขระแบบนี้
This is a little rough on the outside.ภายนอกมันอาจจะดูขรุขระเล็กน้อย
Wow, show business is rough.ว้าว ธุรกิจการโชว์หนทางขรุขระแฮะ
Whatever it was completely liquefied his organs, which were then sucked out through this jagged incision here, in his abdomen.ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตาม มันสามารถ ทำอวัยวะของเค้าให้กลายเป็นของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อทำการดูดของเหลวออกแล้ว จะเห็นว่ามีรอยตัดขรุขระ ตรงนี้ ในช่องท้องของเขา
It's gyro stabilised, so it's smooth even if the car's going over rough ground.มันจึงถ่ายได้ราบรื่น แม้แต่ตอนรถวิ่งบนทางขรุขระ
It's our name for a burglar that's been running us ragged.มันเป็นชื่อสำหรับผู้ร้ายย่องเบาที่วิ่งตามถนนขรุขระ
These antiques are beautiful, but the edges are far too rough to have caused the injuries we found.ของโบราณมีความสวยงาม, แต่ขอบมันขรุขระเกินไป ที่จะสร้างรอยแผลทีเราพบ
"I get up every morning at 5:30 and commute for an hour to a bullshit job where my boss expects me to kiss his balls all day so I can afford to keep my ungrateful kids decked out in Dora the Explorer shit and my wife up to her fat ass in self-help videos ฉันจะได้รับขึ้นทุกเช้าที่ 5.30 และการเดินทาง เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและครึ่งหนึ่ง บางงานพล่ามและขรุขระของฉันออกเจ้านาย คาดว่าผมจะจูบลูกทุกวัน เพียงเพื่อให้ผมสามารถที่จะให้เด็กของฉัน ungratefull กรีดร้อง
Rugged nuchal area on the cranium, as well as the convoluted sutures, suggest the victim was an Hispanic male.กระโหลกตรงท้ายทอยขรุขระ และรอยต่อกระโหลกที่คดเคี้ยว บ่งว่าเหยื่อเป็นชายชาวสเปนหรือโปรตุเกส
Not in a jagged pattern like that.ไม่ทำให้เป็นแผลขรุขระแบบนัั้น
Time went on, the neighbourhood got rougher.เวลาผ่านไปย่านขรุขระได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขรุขระ
Back to top