ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเหน็บแนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเหน็บแนม*, -การเหน็บแนม-

การเหน็บแนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเหน็บแนม (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด
English-Thai: HOPE Dictionary
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
English-Thai: Nontri Dictionary
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
twit(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การบ่น,การเหน็บแนม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
satire (n.) การเหน็บแนม See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง Syn. parody, spoof, farce
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think Mr. Schue's using irony to enhance the performance.ฉันว่าคุณชูส์ ใช้การเหน็บแนม เพื่อให้โชว์น่าสนใจ
Yeah,it's ironic.ใช่ มันเป็นการเหน็บแนม
With all due respect,that's not irony.ด้วยความเคารพ นั่นไม่ใช่การเหน็บแนม
People may think it's irony but it's really just an unfortunate juxtaposition of events.ผู้คนคิดว่ามันเป็นการเหน็บแนมแต่มันแต่เหตุบังเอิญที่โชคไม่ดีเท่านั้นเอง
How can you say those things without any trace of irony?เธอพูดเรื่องพวกนั้นโดยไม่มีการเหน็บแนมได้ยังไงกัน?
Ironic, isn't it?นั่นเป็นการเหน็บแนมใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเหน็บแนม
Back to top