ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spoof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spoof*, -spoof-

spoof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spoof (sl.) น้ำอสุจิ Syn. spuff
English-Thai: HOPE Dictionary
spoof(สพูฟ) vt.,vi.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., Syn. burlesque
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The porn I liked, when I was a kid, it was always like a spoof of a popular movie. Like.. Edward Penis Hands.หนังโป๊ ที่ฉันชอบตอนเด็ก ๆ นะ ชื่อมันก็ล้อหนังดัง ๆ น่ะ เช่น เอ็ดเวิร์ด ไอ้มือหำ
I should be able to spoof the P.I.ผมน่าจะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้
That will give you approximately 8 1/2 minutes to spoof the key card, break into the safe, and retrieve Tulley's file before Vargas's informant can get to it.ซึ่งช่วยให้คุณมีเวลาประมาณ 8 นาทีครึ่ง ในการที่จะใช้คีย์การ์ดที่ผมให้ แอบเข้าไปในเซฟ แล้วเอาไฟล์ของทัลลี่ออกมา
The spoof station I.D.อัตลักษณ์ของสถานี จำแลง
Hackers are very loyal to their spoofing techniques,แฮกเกอร์จะติดกับเทคนิคการเข้าไปแฮกมากๆ
Remember how I said he was spoofing his signal off different servers?จำที่ฉันเคยบอกว่าเขาส่งสัญญาณ ไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายตัวได้ไหม
For something else, used his network as part of his spoofing.เพื่ออย่างอื่น ใช้เน็ตเวิร์คของเขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลอมแปลงของเขา
Damn, she spoofed the tower pings.บ้าจริง เธอเล่นตลกกับระบบเสาโทรศัพท์
Then it turns out, while I was wasting my time trying to make you happy, you were making yourself happy all over everyone else by doing yet another stupid movie spoof.แล้วมันกลับกลายเป็นว่า ในขณะที่ฉันเสียเวลา พยายามทำให้เธอแฮปปี้ เธอก็กำลังทำให้ตัวเองแฮปปี้ บนธุระของคนอื่น
They had to hack his computer, they spoofed his Internet search history and emails.พวกเขาต้องแฮ็คคอมพิวเตอร์ของพาวเวลล์ พวกเขาปลอมแปลง IP เพื่อเข้าไป สร้างประวัติการเข้าดูเว็บและอีเมล์
She's spoofing the IP address and she's encrypted the feed.เธอปกปิดร่องรอยไอพีแอดเดรส และเธอเข้ารหัสสัญญาณ
They appeared to originate out of accounts affiliated with Hezbollah, but... someone had electronically spoofed the transfers.พวกแสดงการสร้าง นอกเหนือจากบัญชีการร่วมของ Hezbollah, \ แต่... ช่างอิเล็กทรอนิกส์บางคนตบตาเรื่องเคลื่อนย้ายนั้น

spoof ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spoof
Back to top