superb

แปลว่า


adj ดีเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: excellent , magnificent , splendid
คำที่เกี่ยวข้อง: ยอมเยี่ยม , วิเศษ
adj หรูหรา
ความหมายเหมือนกับ: elegant , rich , sumptuous
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟุ่มเฟือย , โอ่อ่า