polish

แปลว่า


vt ขัด
ความหมายเหมือนกับ: brighten , burnish , rub , varnish
คำที่เกี่ยวข้อง: ขัดให้ขึ้นเงา , ถูให้ขึ้นเงา
adj เกี่ยวกับโปแลนด์
vt ขัดเกลา
ความหมายเหมือนกับ: refine
คำที่เกี่ยวข้อง: เกลา , ทำให้สละสลวย , ทำให้เรียบร้อย
n ชาวโปแลนด์
vt ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: complete , improve
n ภาษาโปแลนด์ (เป็นภาษาสลาฟภาษาหนี่ง)
vi (พื้น, ผิว) เป็นเงา
คำที่เกี่ยวข้อง: (พื้น , ผิว) ขึ้นมัน
n การขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: การถูให้ขึ้นเงา
n การขัดเกลา
n ความเงางาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ความมัน
n ขี้ผึ้งสำหรับขัดเงา
คำที่เกี่ยวข้อง: ยาขัดให้มันเงา

คำที่มี "polish" ในคำ


polished adj เป็นเงาวาว
ความหมายเหมือนกับ: gleaming , glossy , shining

polished adj ไม่มีมลทิน
ความหมายเหมือนกับ: excellent , flaeless

polished adj สละสลวย

polished adj เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: courteous , mannerly , respectful

polish of phrv เสร็จ
ความหมายเหมือนกับ: end off , finish off , finish up

polish of phrv ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ
ความหมายเหมือนกับ: finish off

polish of phrv ฆ่า
ความหมายเหมือนกับ: bump off

polish up phrv ขัดให้เงา
ความหมายเหมือนกับ: rub up

polish up phrv ฝึกฝน
ความหมายเหมือนกับ: brush up , rub up

polisher n สารขัด
ความหมายเหมือนกับ: grinder

polish off phrv ทำให้พ่ายแพ้

polish off phrv ทำให้เสร็จสิ้น
ความหมายเหมือนกับ: end off , finish off , mop up

nail polish n น้ำยาทาเล็บ
ความหมายเหมือนกับ: nail varnish

shoe polish sl เหล้าวิสกี้

unpolished adj มัว
ความหมายเหมือนกับ: filmy , hazy , foggy , thick
คำตรงข้าม: distinct , clear , unclouded , bright

nial-polishing n การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย)
ความหมายเหมือนกับ: buffing

unpolished adj ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง
ความหมายเหมือนกับ: casual
คำตรงข้าม: deliberate , polishedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top