ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grinder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grinder*, -grinder-

grinder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grinder (n.) เครื่องบด See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด Syn. blender, mill
English-Thai: HOPE Dictionary
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
English-Thai: Nontri Dictionary
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องบดกาแฟ (n.) coffee grinder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like a meat grinder to me.เหมือนเครื่องบดเนื้อเลย
My father is a lens grinder there.พ่อผมเป็นช่างขัดเลนส์ที่นั่น
You know, a coffee grinder would be a lot faster.คุณรู้มั้ยว่า เครื่องบดกาแฟ จะทำให้มันเสร็จเร็วขึ้น
Then dumped the accountant's body into a wood grinder to cover his tracks.แล้วก็ทิ้งศพนักบัญชี ลงในเครื่องบดไม้เพื่อปกปิดร่องรอย
The one a lot of guys get after they've been through the meat grinder -- the one that let's you know they've seen a lot of crap they can't forget.แบบที่ชายหนุ่มหลายคนมี หลังจากพวกเขาผ่านเรื่องเลวร้าย แบบที่ดูรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรๆ หลายอย่างที่ไม่สามารถลืมมันได้
Hey, do you know where the coffee grinder is?เฮ้ คุณรู้ไหมที่ไหนมีเครื่องบดกาแฟ
You'll be replacing the coffee grinder with a new one, yes?คุณจะแทนที่เครื่องบดกาแฟด้วยอันใหม่ใช่ไหม
Do you have an angle grinder or something?คุณมีเครื่องบดมุม หรืออะไร?
Grinder and come out a clone of his cousin.บดและออกมาเป็นโคลนของลูกพี่ลูกน้องเขา
The old meat grinder's humming tonight?ฮัมเพลงคืนนี้เครื่องบดเนื้อเก่า หรือไม่?
The microwave, the coffee grinder.- โต๊ะ เก้าอี้ ขนไปให้หมด
Hi, I'm Loretta Geargrinder.หวัดดี ฉันชื่อลอเร็ตต้า เกียร์กรินเดอร์

grinder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨工病[mò gōng bìng, ㄇㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˋ, 磨工病] grinder's disease; silicosis; also written 矽末病
石匠痨[shí jiàng láo, ㄕˊ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄠˊ, 石匠痨 / 石匠癆] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
石末沉着病[shí mò chén zhuó bìng, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄥˋ, 石末沉着病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽末病[xī mò bìng, ㄒㄧ ㄇㄛˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽末病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
矽肺[xī fèi, ㄒㄧ ㄈㄟˋ, 矽肺] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
矽肺病[xī fèi bìng, ㄒㄧ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 矽肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease
硅肺病[guī fèi bìng, ㄍㄨㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 硅肺病] silicosis (occupational disease of miners); grinder's disease; also written 矽末病
石末肺[shí mò fèi, ㄕˊ ㄇㄛˋ ㄈㄟˋ, 石末肺] silicosis; grinder's disease; also written 矽末病

grinder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder
コーヒーミル[, ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder
粉砕機[ふんさいき, funsaiki] (n) (See 研磨機・けんまき) grinder
圧砕機[あっさいき, assaiki] (n) grinder; crusher
珈琲粉砕機;コーヒー粉砕機[こーひーふんさいき(珈琲粉砕機);コーヒーふんさいき(コーヒー粉砕機), ko-hi-funsaiki ( kohi funsai ki ); ko-hi-funsaiki ( ko-hi-funsai ki )] (n) coffee grinder; coffee mill
研削盤[けんさくばん, kensakuban] (n) (See 粉砕機) grinder; grinding machine
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher

grinder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องบด[n.] (khreūang bo) EN: grinder FR: broyeur [m]
เครื่องขัดหินอ่อน[n. exp.] (khreūang kh) EN: floor grinder FR:
โม่[n.] (mō) EN: millstone ; grinder FR:
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders FR: molaire [f] ; dent de sagesse [f]

grinder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince
Müllzerkleinerer {m}kitchen grinder
Scherenschleifer {m}scissors grinder
Flächenschleifmaschine {f}surface grinder
Schärfscheibe {f}teeth grinder
Kaffeemühle {f}coffee grinder; coffee mill
Schärfkopf {m}grinder chuck
Zähne {pl}grinder [slang]
oberer Mühlstein; Läufer {m}grinder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grinder
Back to top