neck

แปลว่า


n ลำคอ (อวัยวะ)
ความหมายเหมือนกับ: cervix , nape
คำที่เกี่ยวข้อง: คอ
n คอเสื้อ
ความหมายเหมือนกับ: neckband , neckline , collar line
n คอขวด
vi โอบกอด (จูบและกอด)
ความหมายเหมือนกับ: osculate , smack
คำที่เกี่ยวข้อง: กอดรัด
n ส่วนที่แคบเข้ามา

รูปภาพ


neck ลำคอ (อวัยวะ)ลำคอ (อวัยวะ)

หมวดคำ