ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neckline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neckline*, -neckline-

neckline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neckline (n.) คอเสื้อ See also: เส้นขอบคอเสื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So when you walk up behind me and kiss me on the neck the players will be thinking about your neckline and not about their cards.เพื่อเวลาที่คุณเดินมาด้านหลัง และจูบผมที่คอ ..จะทำให้นักพนันฝั่งตรงข้ามคิดถึงคุณ จนลืมไพ่ในมือ
Get out of here with your high neckline and low hemline.ไป ไปถอดเสื้อคอปกสูงของเธอได้แล้ว
That neckline really shows just how much you've grown in the past year.เห็นคอก็รู้แล้วว่าเธอโตขึ้น มากแค่ไหน
Strapless, sweetheart neckline, crystal beading- so pretty.เกาะอก ร้อยคริสตัลกับลูกปัดที่ขอบชุด มันสวยดี
It'll go better with this neckline.เอาให้มันจะเข้าได้ดีกับคอเสื้อ
I cannot decide about this neckline.ฉันยังออกแบบช่วงคอไม่ได้
Of course we need to make a few alterations-- uh, hemlines, necklines.แน่นอน เราต้องการ เปลี่ยนแปลงอะไรเล็กน้อย เออ...
Two teacups in the sink, new perfume, late nights, plunging necklines...ถ้วยชาสองใบในอ่าง น้ำหอมใหม่ กลับดึก คอเสื้อยับ...

neckline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフショルダーネックライン[, ofushoruda-nekkurain] (n) off-the-shoulder neckline
カウルネックライン[, kaurunekkurain] (n) cowl neckline
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neckline
Back to top