lucky

แปลว่า


adj โชคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: มีโชค , เคราะห์ดี
adj นำโชค
ความหมายเหมือนกับ: auspicious , propitious , favorable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่นำเคราะห์ดีมาให้

ตัวอย่างประโยค


Maybe we'll get lucky. บางทีเราจะมีโชคดี