indefinite

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีข้อกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: unlimited
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีขีดจำกัด
คำตรงข้าม: definite , limited