include

แปลว่า


vt ประกอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: comprise , consist of , contain
คำที่เกี่ยวข้อง: รวมเข้า , รวมเข้าไว้ , รวม , รวมถึง , รวมทั้ง
คำตรงข้าม: exclude