ice

แปลว่า


n ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม
ความหมายเหมือนกับ: ice cube
n น้ำแข็ง
vt โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: coat , glaze , trim
n ลานน้ำแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ลานเสก็ตน้ำแข็ง , พื้นน้ำแข็ง
vt ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
n ไอศรีม
คำที่เกี่ยวข้อง: ไอติม

รูปภาพ


ice น้ำแข็งน้ำแข็ง

หมวดคำ