electric

แปลว่า


n เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับไฟฟ้า
n ตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: excited , tense
คำที่เกี่ยวข้อง: ตึงเครียด