can

แปลว่า


n กระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: tin , tin can
n คุก (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: jail , prison
vt บรรจุกระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: put up , tin
n ปริมาณหนึ่งกระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: canful
n ห้องน้ำ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: john , lav , toilet
aux สามารถ
คำที่เกี่ยวข้อง: สามารถที่จะ

รูปภาพ


can กระป๋องกระป๋อง

ตัวอย่างประโยค


You can go through that gate, over there. คุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
Anything you can tell us would be helpful. สิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
There's nothing I can do. ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้
You're certain we can trust this man. คุณแน่ใจนะว่าเราสามารถไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้
I don't know what else I can tell you. ฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้

หมวดคำ


คำที่มี "can" ในคำ


can opener n ที่เปิดกระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: tin-opener

Canada n แคนาดา

Canada n ประเทศแคนาดา

Canadian n ชาวแคนาดา

Canadian adj ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา

canal n คลอง

canal boat n เรือที่มีลักษณะแคบและยาวใช้แล่นในคลอง
ความหมายเหมือนกับ: barge

canalise vt ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: canalize

canalize vt ทำให้แม่น้ำลึกหรือกว้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: canalise

canape n ขนมปังเล็กๆ หรือขนมปังกรอบที่มีชีส เนื้อหรือเนื้อปลาอยู่ข้างบน (ใช้เสิร์ฟในงานเลี้ยง)

canary n สีเหลืองสว่าง

Canberra n แคนเบอรา

Canberra n เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย

cancan n การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง
ความหมายเหมือนกับ: candelabra

cancel n การยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: cancelation , cancellation

cancel vi ยกเลิก

cancel vt ยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: abolish , withdraw

cancel vt ลบทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: delete

cancelation n การยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: cancel , cancellation

cancellate adj บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)
ความหมายเหมือนกับ: cancellous

cancellation n การยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: cancel , cancelation

cancer n มะเร็ง
ความหมายเหมือนกับ: malignancy , malignant tumor

cancer n โรคมะเร็ง

candelabrum n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlestic , candleholder

candid adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frank , straightforward

candida n เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)

candidate n ผู้ท้าชิง
ความหมายเหมือนกับ: compititor , petitioner , nominee

candidate n ผู้สมัคร

candied adj ที่เคลือบด้วยน้ำตาล
ความหมายเหมือนกับ: sugar-coated

candle n เทียน

candlelight n แสงเทียน

candlelit adj ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candle-lit

candle-lit adj ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlelit

Candlemas n พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)

candlestick n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candleholder , candelabra

candlewick n ไส้เทียน

candor n ความตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: candour , openness , forthrightness

candour n ความตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: candor , openness , forthrightness

candy n ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต)
ความหมายเหมือนกับ: confection , confectionery , sweet

candy n คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: drug

candy apple n ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน
ความหมายเหมือนกับ: caramel appletoffee apple

candy bar n ช็อคโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งแบน

candy cane n ทอฟฟี่มีรูปร่างเป็นแท่งมักเป็นลายขาวแดง

candyfloss n ขนมสายไหม
ความหมายเหมือนกับ: cotton candy

candy-striped adj ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)

cane n ไม้เท้า
ความหมายเหมือนกับ: walking stick , staff

cane n ไม้ไผ่

cane n ไม้เรียว
ความหมายเหมือนกับ: stick

cane sugar n ซูโครส
ความหมายเหมือนกับ: sucrose

canine n เขี้ยว
ความหมายเหมือนกับ: canine tooth , cuspid

canine adj ที่เกี่ยวกับสุนัข

canine n สุนัข
ความหมายเหมือนกับ: dog

canine tooth n เขี้ยว
ความหมายเหมือนกับ: canine , cuspid

canister n กระป๋องสเปรย์

canister n กล่องบรรจุอาหาร

canker n สัตว์ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: evil

cannabis n กัญชา
ความหมายเหมือนกับ: marijuana

canned adj ที่บรรจุในกระป๋อง

cannelloni n อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ

cannery n โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง

cannibal n ผู้ที่กินเนื้อคนสดๆ
ความหมายเหมือนกับ: man-eater , headhunter

cannibalise vt นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: cannibalize , salvage

cannibalize vt นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: cannibalise , salvage

cannon vi ชน
ความหมายเหมือนกับ: collide

cannon n ปืนใหญ่

cannon fodder n ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม

cannonade n การยิงต่อเนื่องของปืนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: drumfire

cannonball n ลูกกระสุนเหล็กขนาดใหญ่

cannoneer n ทหารที่ยิงปืนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: artilleryman , gunner

canny adj ฉลาดหลักแหลม
ความหมายเหมือนกับ: clever , shrewd , skillful

canoe n เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม
ความหมายเหมือนกับ: kayak , dugout

canola n ต้นไม้ชนิดหนึ่งปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เมล็ดสามารถทำน้ำมันได้
ความหมายเหมือนกับ: rape

canon n หลักการทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: rule , principle

canonic adj ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: canonical , accepted

canonic adj ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: canonical

canonical adj ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: canonic , accepted

canonical adj ที่เกี่ยวกับหลักทางศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: canonic

canonise vt ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ
ความหมายเหมือนกับ: canonize , saint , sanctify

canonize vt ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนักบุญ
ความหมายเหมือนกับ: canonise , saint , sanctify

canoodle vt กอดจูบกันในเชิงชู้สาว

canopy n ท้องฟ้า

canopy n สิ่งที่ใช้คลุมเพื่อปกป้องสิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: covering , cover

cant n การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม)
ความหมายเหมือนกับ: insincere talk , hypocrisy

cant n ความลาดเอียง
ความหมายเหมือนกับ: lean , slope

cant vt เอียง
ความหมายเหมือนกับ: lean , slope

cantaloup n แคนตาลูป
ความหมายเหมือนกับ: cantaloupe

cantaloupe n แคนตาลูป
ความหมายเหมือนกับ: cantaloup

cantankerous adj ขี้หงุดหงิด (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: grouchy , peevish

cantata n การเล่นดนตรีและร้องเพลงที่มีเนื้อหาทางศาสนา

canteen n โรงอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: portable kitchen , dining room , restautant

canter n การวิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)

canter vt วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)

canter vi วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: jog , trot

Canterbury n แคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ)

Canterbury n เมืองแคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ)

canticle n เพลงทางศาสนาสั้นๆ เนื้อร้องนำมาจากคัมภีร์ไบเบิ้ล

cantilever n ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน

canting adj ที่ไม่จริงใจ
ความหมายเหมือนกับ: insincere , hypocritical

canto n ตอนหนึ่งของบทกวี

canton n หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)

Cantonese n ชาวจีนกวางตุ้ง

Cantonese n ภาษาจีนกวางตุ้ง

cantonment n ค่ายทหารชั่วคราว

cantor n ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว

canvas n ผ้าที่มีลักษณะหนาและหยาบ

canvass n การสำรวจความคิดเห็น

canvass vi เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง

canvass vt เดินทางไปเพื่อถามผู้คนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: poll , survey

canvass vt ตรวจสอบอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: examine , investigate;discuss

canyon n หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย)
ความหมายเหมือนกับ: valley , gully , gorge

cancel out phrv หักลบหนี้สิน

cancel out phrv พอๆ กับ

cant over phrv เอียง
ความหมายเหมือนกับ: keel over

canvass for phrv ลงเสียงสนับสนุน (ก่อนการเลือกตั้งจริง)

canary sl นักร้องหญิง

candied sl ติดยาเสพติด (โคเคน)

candy-ass sl คนขี้กลัว

can-shaker sl ผู้หาทุน

cancer stick sl บุหรี่

caned sl เมาเหล้าหรือเมายา

cank sl จ้อ

cank sl เม้าท์

cans sl หูฟัง

cant sl พูด

cant sl โกหก

candidly adv เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: openly , flankly
คำตรงข้าม: secretly , furtively

canful n ปริมาณหนึ่งกระป๋อง

candelabra n การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง

cancellous adj บาง (ใช้กับเนื้อกระดูก)

candlestic n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candleholder

candleholder n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlestic

candleholder n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candelabra

candelabra n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candleholder

cancerous adj ที่ทำให้เกิดมะเร็ง

cantillate vi ท่องบทสวดเป็นทำนอง
ความหมายเหมือนกับ: intone , intonate

candy store n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: confectionery

candy store n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: confectionary

Canis aureus n หมาใน (พบในแอฟริกาและเอเชีย)

canker sore n แผลในปาก

canalboat n เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง

candidly adv ตามธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: artlessly , spontaneously , easily
คำตรงข้าม: awkwardly , clumsily

candidly adv อย่างเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: frankly
คำตรงข้าม: insincerely , dishonestly

candid camera n ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: shutterbug

canvasser n ผู้สำรวจประชามติ

candidly adv อย่างเปิดเผยให้รู้
ความหมายเหมือนกับ: plainly , openly

candle stick n เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ

candidly adv ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: honestly , truthfully

candy store n ร้านขายลูกกวาด

acanthus n ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง

African adj เกี่ยวกับแอฟริกา

African n ชาวแอฟริกา

African American n คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

African violet n ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว

Afro-American adj เกี่ยวกับคนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Afro-American n คนผิวดำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

alimentary canal n ทางเดินอาหาร

all-American adj ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา

all-American n ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม

American adj เกี่ยวกับอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: Yankee

American n คนอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: citizen of the United States , Yankee , Native American

American Revolution n สงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ. 1775-1783)

Americana n หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน
ความหมายเหมือนกับ: American history , American materials

Americanism n ความเลื่อมใสอเมริกา

Americanization n การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา

Americanize vi กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา

Americanize vt มีลักษณะของอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: make into an American , introduce to American

Anglican adj ของชาวอังกฤษ
ความหมายเหมือนกับ: English , British

applicant n ผู้สมัคร
ความหมายเหมือนกับ: petitioner , aspirant

arcane adj ที่เป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: hidden , secret

ashcan n ถังขยะ

billycan n หม้อเหล็กมีฝาและที่จับสำหรับต้มน้ำหรือทำอาหาร

buccaneer n โจรสลัด
ความหมายเหมือนกับ: pirate

CAT scanner n เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: CT scanner

chicane vt ใช้กลลวง

chicane vi ใช้กลลวง

chicanery n การใช้กลลวง
ความหมายเหมือนกับ: deception

communicant n ผู้ส่งข่าว

CT scanner n เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: CAT scanner

catch-as-catch-can idm สิ่งดีที่สุดที่สามารถหาได้

descant on phrv ร้องเสียงสูงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: descant upon

descant on phrv พูดยืดยาวเกี่ยวกับ

descant upon phrv ร้องเสียงสูงขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: descant on

descant upon phrv พูดยืดยาวเกี่ยวกับ

decant vt ริน
ความหมายเหมือนกับ: pour off , draft

Etruscan adj เกี่ยวกับประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอิทรูเรียโบราณ

Etruscan n พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ

Etruscan n ภาษาอิทรูเรียโบราณ

Grand Canyon n ทางน้ำลึกระหว่างหุบเขาลึกของแม่น้ำโคโลราโดในอเมริกา

hurricane n พายุเฮอริเคน

game at which two can play idm กลวิธีที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการแข่งขัน

open a can of worms idm สร้างความยุ่งยาก

impeccant adj ซึ่งไม่มีความผิด

incandesce vi ส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: blaze , flame , glow , shine

incandesce vt ส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: blaze , flame , glow , shine

incandescence n การส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: radiance , brilliance
คำตรงข้าม: dullness , darkness

incandescent adj ที่ร้อนแรง (อารมณ์)
ความหมายเหมือนกับ: ablaze , fiery

incandescent adj ที่ส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: glowing , fluorescent , radiant

incandescent lamp n ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง

incantation n การปลุกเสก
ความหมายเหมือนกับ: abracadabra , hocus-pocus

incantation n คาถา
ความหมายเหมือนกับ: rune

insignificance n ความไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: unimportance , worthlessness
คำตรงข้าม: significance

insignificant adj ไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: unimportant , meaningless
คำตรงข้าม: significant , considerable

insignificantly adv อย่างไม่สำคัญ
คำตรงข้าม: significantly , inconsiderably

intoxicant n ของมึนเมา (เหล้า, ยา)

intoxicant adj ที่ทำให้เบิกบานใจ
ความหมายเหมือนกับ: intoxicating , exhilarating

lubricant n น้ำมันหล่อลื่น

Macanese n ชาวมาเก๊า

Meccan n เกี่ยวกับ Mecca

mendicancy n การขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: poverty

mendicant adj ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: alms-seeking

mendicant n คนขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: panhandler , vagabond , beggar

mercantile adj เกี่ยวกับการค้าขาย
ความหมายเหมือนกับ: trading , commercial , industrial

Mexican n ชาวเม็กซิโก

Mexican adj เกี่ยวกับเม็กซิกัน

Mohican n การตัดผมทรงอินเดียนแดง

multiplicand n เลขที่ถูกคูณ

oilcan n กระป๋องน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร

Panama Canal n คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)

pelican n นกกระทุง
ความหมายเหมือนกับ: fishing bird , kingfisher

predicant adj ซึ่งเกี่ยวกับการเทศน์

predicant n นักเทศน์

publican n เจ้าของร้านเหล้า

recant vt ถอนกลับ
ความหมายเหมือนกับ: disclaim , repudiate

recant vi ถอนคำ
ความหมายเหมือนกับ: disown , retract

republican adj เกี่ยวกับสาธารณรัฐ

Republican n สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: registered Republican , conservative

republicanization n การทำให้เป็นสาธารณรัฐ

republicanize vt ทำให้เป็นสาธารณรัฐ

Roman candle n ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง

get a can on sl เมา

loose cannon sl คนขี้โม้

needle candy sl ยาเสพย์ติดที่ฉีดเข้าทางเส้นเลือด

no can do sl ทำไม่ได้

shitcan sl ขว้างลงถังขยะ

so bad one can taste it sl จริงๆ

yodeling in a canyon sl พูดเรื่อยเปื่อย

carry the can sl รับผิดชอบในข้อผิดพลาด

San Franciscan n ชาวซานฟรานซิสโก

scan vt ตรวจรายละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: examine , investigate

scan vt อ่านผ่านๆ
ความหมายเหมือนกับ: browse

scan vt วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี

scan vt กวาดภาพ

scan n การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์)

scanable adj ซึ่งตรวจรายละเอียด

scandal n สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว

scandal n เหตุการณ์อื้อฉาว
ความหมายเหมือนกับ: disgrace , shame

scandalization n การใส่ร้าย

scandalize vt ทำให้ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: culiminate , slander

scandalizer n คนใส่ร้ายป้ายสี

scandalmonger n ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว
ความหมายเหมือนกับ: gossip , newsmonger

scandalmongering n การกระจายเรื่องอื้อฉาว

scandalous adj ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง

scandalously adv อย่างน่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: indecently , shameful

scandalousness n ความน่าอับอาย

Scandinavia n ดินแดนในยุโรปเหนือ

Scandinavian adj เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ

Scandinavian n ชาวสแกนดิเนเวียน
ความหมายเหมือนกับ: Norse , Viking , Nordic

scandium n ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)

scanner n เครื่องสแกนเนอร์

scanner n เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี

scansion n การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี

scant adj ขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: scarce , insufficient , limited

scant vt ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ)

scant adv อย่างขาดแคลน

scantiness n ความขัดสน
ความหมายเหมือนกับ: derth , lack , smallness

scantly adv อย่างขาดแคลน

scantness n ความขัดสน

scanty adj ขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: scant , scarce , sparse

secant n เส้นที่ลากตัดเส้นโค้งที่2จุดหรือมากกว่า2จุด (ทางเรขาคณิต)

secant n อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)

semi-circular canal n ท่อครึ่งวงกลมของหูชั้นในซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกาย

significance n ความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: point , importance
คำตรงข้าม: unimportance , insignificance

significance n ความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: meaning , message

significant adj ซึ่งมีความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: important , great , major , valuable
คำตรงข้าม: insignificant , trivial , petty

significantly adv อย่างสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: essentially , necessarily

sugar cane n ต้นอ้อย

tin can n กระป๋องบรรจุอาหาร

toxicant adj เป็นพิษ

toxicant n ยาพิษ

tragacanth n ยางไม้แห้งชนิดหนึ่ง

trashcan n ถังขยะ

tropic of Cancer n เส้นรุ้งที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือ

Tuscan n ภาษามาตรฐานของประเทศอิตาลี

uncannily adj อย่างแปลกประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: spookishly

uncanny adj แปลก
ความหมายเหมือนกับ: weird , mysterious , supernatural

vacancy n ตำแหน่งว่าง
ความหมายเหมือนกับ: opening , unfilled position

vacancy n ห้องว่าง
ความหมายเหมือนกับ: empty room

vacancy n พื้นที่ว่าง
ความหมายเหมือนกับ: void

vacancy n ความว่างเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: blankness , emptiness

vacancy n การขาดความคิด

vacant adj (สิ่ง) ที่ยังว่าง
ความหมายเหมือนกับ: empty , unoccupied
คำตรงข้าม: inhabited , occupied

vacant adj (ตำแหน่ง) ว่าง
ความหมายเหมือนกับ: empty

vacant adj ปราศจากความคิด
ความหมายเหมือนกับ: blank , foolish , unintelligent
คำตรงข้าม: intelligent

vacant adj (เวลา) ว่าง
ความหมายเหมือนกับ: free , idle

vacantly adv อย่างว่าง

vacantness n ความว่าง

Vatican n สำนักวาติกันซึ่งเป็นที่ประทับพระสันตะปาปา
ความหมายเหมือนกับ: Rome , papal palace

Vatican City n เมืองวาติกันของกรุงโรม

Vaticanism n นโยบายและอำนาจของสันตะปาปา

vesicant n สารที่ทำให้เกิดตุ่มพอง

vesicant adj ซึ่งทำให้เกิดเม็ดพุพอง

volcanic adj เกี่ยวกับภูเขาไฟ

volcanically adv จากภูเขาไฟ

volcano n ภูเขาไฟ

Vulcan n เทพเจ้าแห่งไฟและการหลอมโลหะ (นิยายโรมัน)

vulcanite n ยางซึ่งเป็นส่วนผสมของยางธรรมชาติกับกัมมะถัน
ความหมายเหมือนกับ: ebonite

vulcanize vt ทำให้แข็งขึ้นด้วยวิธีการทางเคมี

Native American n คนอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: citizen of the United States , Yankee

American history n หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน
ความหมายเหมือนกับ: American materials

American materials n หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน
ความหมายเหมือนกับ: American history

make into an American vt มีลักษณะของอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: introduce to American

introduce to American vt มีลักษณะของอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: make into an American

garbage can n ถังขยะ

African-American n คนผิวดำ
ความหมายเหมือนกับ: Afro-American , Negroid

cotton candy n ขนมสายไหม

decanter n ขวดชนิดหนึ่งใช้ใส่น้ำดื่มหรือไวน์เพื่อเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร

decanter n กระปุกเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องปรุงจำพวก เกลือ พริกไทย เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: bottle

extinet volcano n สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มากที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

volcanic rock n ลาวา

incanation n คำ วลีหรือเสียงที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีก (เช่นระหว่างนั่งสมาธิ)

African-American adj เกี่ยวกับนิโกร
ความหมายเหมือนกับ: black , African

peacan n ถั่วลิสง
ความหมายเหมือนกับ: groundnut

Pithecanthropus n โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์
ความหมายเหมือนกับ: Australopithecus

supplicant n ผู้ที่ร้องเรียน
ความหมายเหมือนกับ: suppliant

practice chicanery vi โต้เถียงเรื่องเล็กน้อย

registered Republican n สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา
ความหมายเหมือนกับ: conservative

be a candidate vi เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

be a candidate vt เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

scantily adv อย่างขาดแคลน
ความหมายเหมือนกับ: barely

watering can n ฝักบัวรดน้ำต้นไม้

lycanthrope n มนุษย์หมาป่า
ความหมายเหมือนกับ: werwolf

lycanthrope n มนุษย์หมาป่า
ความหมายเหมือนกับ: werewolf

volcanic eruption n ภูเขาไฟระเบิดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top