คำที่ขึ้นต้นด้วย "ญ" จำนวน 20 คำ


ญวน n Vietnamese
ญัตติ n announcement
ญัตติ n motion
ญาณ n perception
ญาณวิทยา n epistemology
ญาณศาสตร์ n the science of fortune-telling
ญาติ n relatives
ญาติดี v reconciled after estrangement
ญาติดีกัน v reconcile
ญาติผู้ใหญ่ n senior relatives
ญาติพี่น้อง n relatives
ญาติมิตร n kindred
ญาติสนิท n close relative
ญาติสายโลหิต n relative
ญาติห่างๆ n distant relative
ญาติโกโหติกา n relatives
ญาติโกโหติกา n relatives
ญาติโยม n folks
ญิบ adj two
ญี่ปุ่น n Japan


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top