ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trouble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trouble*, -trouble-

trouble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trouble (n.) ปัญหา
trouble (n.) ความกังวลใจ
trouble (n.) อุปสรรค See also: ความลำบาก
trouble (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
trouble (n.) การตั้งท้องโดยไม่ต้องการ
trouble (vt.) รบกวน See also: ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน
trouble (vt.) ทำให้ไม่สบายใจ See also: ทำให้กังวล
trouble about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
trouble and strife (sl.) เมีย See also: ภรรยา
Trouble is brewing (idm.) ปัญหากำลังก่อตัว See also: กำลังมีปัญหา
troubled (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried
troubled (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried
troubled (adj.) โกรธ See also: ไม่พอใจ Syn. angry
troubled (adj.) เป็นทุกข์ See also: ระทม, วิตกทุกข์ร้อน, กลุ้มใจ, เป็นทุกข์เป็นร้อน, เป็นกังวล, เป็นห่วง Syn. anxious, apprehensive
troublemaker (n.) ผู้ก่อปัญหา See also: ผู้ก่อความยุ่งยาก
troubleshooter (n.) ผู้แก้ปัญหา
troubleshooter (n.) ช่างซ่อม
troublesome (adj.) ยากลำบาก
troublesome (adj.) เป็นปัญหา
troublesome (adj.) ไม่สะดวกสบาย See also: ไม่สะดวก
troublesome (adj.) น่ารำคาญ
troublesome (adj.) ไม่เชื่อฟัง See also: ดื้อ, มีปัญหา
troublesomeness (n.) ความยากลำบาก
troublesomeness (n.) ความคับแค้นใจ
troublesomeness (n.) ความน่ารำคาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
trouble shooterผู้แก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาหมายถึงผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ โดยจะค่อย ๆ หาจุดบกพร่องไปทีละเรื่อง มีความหมายคล้าย ๆ debug ในเรื่องของซอฟต์แวร์
trouble watern. สถานการณ์ที่ยุ่งยาก,เวลาที่ยุ่งยาก
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
troubleshooter(ทรับ'เบิลชุทเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา,ช่างซ่อม,ช่างซ่อมเครื่องจักร,มือแก้ปัญหา., Syn. trouble-shooter n., Syn. mischief-shooter
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
English-Thai: Nontri Dictionary
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
troublesome(adj) รบกวน,ซึ่งทำให้ลำบาก,น่ารำคาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trouble shooter๑. โปรแกรมแก้ปัญหา๒. ผู้แก้ปัญหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
troubleshootingแก้ปัญหาการพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยุ่งยาก (n.) trouble See also: difficulty Syn. ความยุ่งเหยิง Ops. ความเรียบร้อย, ความสงบ
ความเดือดร้อน (n.) trouble See also: vexation, torment Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน Ops. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย
ทำเหตุ (v.) trouble See also: make trouble Syn. ก่อเหตุ, ก่อเรื่อง
เนื้อความ (n.) trouble See also: quarrel, matter, problem, disturbance, case Syn. กรณี, ความ, ข้อความ, คดี, เหตุ
เรื่อง (n.) trouble See also: quarrel, matter, problem, disturbance, case Syn. กรณี, ความ, ข้อความ, เนื้อความ, คดี, เหตุ
ตัวแสบ (n.) trouble maker
ตัวแสบ (n.) trouble maker
ผู้ก่อเหตุ (n.) troublemaker Syn. ผู้ทำ
ผู้ทำ (n.) troublemaker
ก่อเรื่อง (v.) make trouble See also: cause an accident, cause trouble Syn. สร้างปัญหา
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ก่อเหตุ (v.) make trouble See also: cause trouble, create a disturbance
ขลุกขลัก (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ข้องขัด
ข้องขัด (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก
ขัดข้อง (v.) have trouble See also: have fault, hitch Syn. ติดขัด, ขลุกขลัก, ข้องขัด
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
จุดชนวน (v.) stir up the troubles See also: ignite, arouse
ด้วยดี (adv.) without trouble See also: without difficult/fuss, well
ตกที่นั่งลำบาก (v.) be in trouble
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
I won't trouble you guys anymoreฉันจะไม่รบกวนพวกนายอีกต่อไป
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
What's your trouble?คุณมีปัญหาอะไรหรือ
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
You'll get us all into troubleคุณจะพาพวกเราทั้งหมดเข้าสู่ปัญหา
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
What a lot of troubles!ปัญหาช่างมากมายอะไรอย่างนี้
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
What a lot of troubles!ช่างยุ่งยากมากมายอะไรอย่างนี้
I wouldn't want you getting in any troubleฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในปัญหาใดๆ
You're gonna get me in troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉัน
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
I don't wanna hear about you getting into troubleฉันไม่อยากได้ยินว่านายเจอปัญหาอีก
I don't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
I'm just trying to keep you out of troubleฉันพยายามจะช่วยคุณให้อยู่ห่างจากปัญหาเท่านั้นเอง
It's too much trouble!ปัญหาเยอะซะจริง
If you don't want any trouble, you'd better get out of my sightถ้าแกไม่อยากมีปัญหาใดๆ ก็ควรออกไปให้พ้นๆ จากสายตาฉันซะ
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
If he found out, you'd get in so much troubleถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาล่ะก็ เธอจะต้องเดือดร้อนอย่างหนักเลยล่ะ
Didn't I tell you to call me first when you're in trouble!ฉันไม่ได้บอกเธอหรือไง ว่าหากมีปัญหาอะไรให้โทรหาฉันเป็นคนแรก
I didn't want to cause any troubleฉันไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆ
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
I won't be much troubleฉันจะไม่เป็นปัญหามากนักหรอก
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ '
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป
When you get in trouble and you don't know right from wrongเมื่อคุณได้รับในปัญหา และคุณไม่ทราบว่าถูกต้องจาก การที่ไม่ถูกต้อง
The trouble is, with me laid up like this, you haven't had enough to do.เพราะว่าฉันนอนป่วยเเบบนี้ เธอเลยไม่ค่อยได้ทําอะไร
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
You know, my dear, the trouble with us intellectuals is that we have responsibilities and no power.คุณรู้มั้ย ปัญหาไม่อยู่ที่ความฉลาด อยู่ที่เรามีความรับผิดชอบ เเต่ไร้ซึ่งอํานาจ
"And all at once the trouble started.♪ ฉับพลันทันใดก็เกิดปัญหา ♪
Here we take the good time and trouble to slaughter every last Indian in the West, and for what?เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรง ไล่ฆ่าอินเดียนแดงไปทำไมวะ
Among the fields and shrub Perhaps the trouble is...ในท้องทุ่งและพุ่มไม้เขียวขจี ปัญหาที่มี
But we've never had that kind of trouble in these waters.เเต่เราไม่เคยมีปัญหาเเบบนั้นที่นี่

trouble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, 心腹之患] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within
[dú, ㄉㄨˊ, 渎 / 瀆] ditch; trouble (some one to do)
故障排除[gù zhàng pái chú, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, 故障排除] fault resolution; trouble clearing
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
后顾之忧[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, 后顾之忧 / 後顧之憂] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people
救助[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, 救助] aid; to help sb in trouble
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
招风[zhāo fēng, ㄓㄠ ㄈㄥ, 招风 / 招風] to catch the wind; fig. conspicuous and inviting trouble
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 挂怀 / 掛懷] concerned; troubled; having sth on one's mind
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愦 / 憒] confused; troubled
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
颠沛[diān pèi, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ, 颠沛 / 顛沛] destitute; difficulty; hardship; trouble
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
坏处[huài chu, ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨ˙, 坏处 / 壞處] harm; troubles
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, 伤脑筋 / 傷腦筋] knotty; troublesome; bothersome
啰嗦[luō suo, ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ˙, 啰嗦] long-winded; wordy; troublesome
罗嗦[luō suo, ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ˙, 罗嗦 / 羅嗦] long-winded; wordy; troublesome
羲皇上人[xī huáng shàng rén, ㄒㄧ ㄏㄨㄤˊ ㄕㄤˋ ㄖㄣˊ, 羲皇上人] lit. a person before the legendary emperor Fuxi 伏羲; person from ages immemorial; fig. untroubled person
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
倒蛋[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, 倒蛋] mischief; to make trouble
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, 苦心] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
惹祸[rě huò, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ, 惹祸 / 惹禍] stirring up trouble; to invite disaster
胃病[wèi bìng, ㄨㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, 胃病] stomach trouble; stomach illness
[xī, ㄒㄧ, 恓] troubled; vexed
捣蛋鬼[dǎo dàn guǐ, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 捣蛋鬼 / 搗蛋鬼] trouble-maker
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, 淘神] troublesome; bothersome
肇事者[zhào shì zhě, ㄓㄠˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, 肇事者] troublemaker
费事[fèi shì, ㄈㄟˋ ㄕˋ, 费事 / 費事] troublesome

trouble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone
マッチポンプ[, macchiponpu] (n,vs) stirring up trouble to get credit from the solution (wasei
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble
家庭争議[かていそうぎ, kateisougi] (n) domestic dispute; family trouble
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period
心に掛かる[こころにかかる, kokoronikakaru] (exp,v5r) to weigh on one's mind; to trouble one
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
悪運が強い[あくうんがつよい, akuungatsuyoi] (exp) having the luck to escape trouble (your behaviour has landed you in)
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about
触法少年[しょくほうしょうねん, shokuhoushounen] (n) juvenile delinquent under the age of fourteen; minor in trouble with the law
騒がせる[さわがせる, sawagaseru] (v1) to disturb; to alarm; to agitate; to cause anxiety (to); to trouble
高配[こうはい, kouhai] (n) (hon) (your) good offices; your trouble
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
トラブルメーカー[, toraburume-ka-] (n) troublemaker
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P)
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
俗累[ぞくるい, zokurui] (n) wordly troubles; worldliness
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled

trouble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
เอามือซุกหีบ[v. exp.] (ao meū suk ) EN: go looking for trouble FR:
บีฑา[v.] (bīthā) EN: harass ; harry ; trouble ; harm FR:
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
ด้วยดี[adv.] (dūay dī) EN: without trouble ; without difficulty FR: sans problème
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
หาเหตุ[v.] (hāhēt) EN: find fault (with) ; stir things up ; look for trouble FR:
หาเรื่องใส่ตัว[v. exp.] (hāreūang sa) EN: ask for trouble FR:
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
เข้าปิ้ง[v.] (khaoping) EN: be unable to move ; be driven into a tight corner ; be in trouble ; go to the slammer ; be in hot water ; be caught FR: être coincé
เข้าร้าย[v.] (khaorāi) EN: be in trouble FR:
เข้าตาร้าย[v. exp.] (khaotārāi) EN: be in a trouble ; be driven into a corner ; be on the rocks FR:
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
ขลุกขลัก[v.] (khlukkhlak) EN: have trouble FR:
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhø) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems FR: objection [f]
ข้องขัด[v.] (khǿngkhat) EN: have trouble FR:
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neū) EN: be worth one's work ; be worth the effort ; be worth the trouble ; be worthwhile FR: valoir la peine
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
ความบกพร่อง[n.] (khwām bokph) EN: deficiency ; disability ; retardation ; disorder FR: déficience [f] ; retard [m] ; trouble [m]
ความบกพร่องทางการพูด[n. exp.] (khwām bokph) EN: speech disorder ; speech impairment FR: trouble de la parole [m]
ความเดือดร้อน[n.] (khwām deūat) EN: trouble ; vexation ; torment ; hardship ; distress FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk ) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery FR:
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungy) EN: trouble ; difficulty ; hassle ; turmoil FR: complication [f]
ก่อเหตุ[v. exp.] (kø hēt) EN: make trouble ; cause trouble ; start trouble FR: semer le trouble
ก่อกรรมทำเข็ญ[v.] (køkamthamkh) EN: commit a sin ; make trouble FR:
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
ก่อเรื่อง[v. exp.] (kø reūang) EN: cause trouble ; make trouble FR: semer le trouble
กรุกกรัก[v.] (krukkrak) EN: have trouble FR:
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กวนน้ำให้ขุ่น[v. (loc.)] (kūannāmhaik) EN: cause trouble FR:
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o. FR:
แกว่งเท้าหาเสี้ยน[v.] (kwaengthāoh) EN: look for trouble ; make trouble FR:
แกว่งตีนหาเสี้ยน[v.] (kwaengtīnhā) EN: look for trouble ; make trouble FR:

trouble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasenleiden {n} [med.]bladder trouble
Magenleiden {n}gastric trouble
Herzleiden {n}heart disease; heart condition; heart trouble
Herzbeschwerden {pl} [med.]heart trouble
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble
Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble
Magenbeschwerden {pl} [med.]stomach trouble
Brustbeschwerden {pl} [med.]chest troubles
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown
Familiensorgen {pl}family troubles
Querulant {m}troublemaker; grouser
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles
Geldsorgen {pl}money troubles
Plage {f}trouble; bother
Problemlöser {m}troubleshooter
Sorge {f}trouble
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea
Störungsmeldung {f}trouble report
Störungssucher {m}trouble shooter
mühselig {adj} | mühseliger | am mühseligstentroublesome | more troublesome | most troublesome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trouble
Back to top