ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superior*, -superior-

superior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superior (adj.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า Syn. better, greater, higher, grander
superior (adj.) หยิ่งยโส See also: โอหัง Syn. disdainful, haughty, lofty, supercilious
superior (n.) ผู้บังคับบัญชา See also: ผู้ที่เหนือกว่า, ผู้ที่อาวุโสกว่า Syn. chief, director, manager, senior, supervisor
superior (n.) ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนอยู่ด้านบนหรือมุมขวา Syn. superscript
superior (n.) เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก Syn. abbot, archimandrite
superiority (n.) ความเป็นเลิศ See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม
superiority (adj.) การมีอำนาจสูงสุด See also: การมีอำนาจมากกว่า, การมีพลังเหนือกว่า Syn. supremacy
superiority (n.) อภิมหาอำนาจ See also: มหาอำนาจ
superiority (n.) ความยิ่งใหญ่ See also: ความอยู่สูงสุด Syn. preponderance
superiority (n.) ตำแหน่งที่มีอำนาจ Syn. dominion
superiority complex (n.) ความรู้สึกว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
superior(ซะเพีย'เรีย) adj. อยู่เหนือ,เบื้องบน,ดีกว่า,เหนือกว่า,สูงกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ, (ดาวนพเคราะห์) มีวงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหัง. n. สิ่งที่เหนือกว่า,ผู้บังคับบัญชา,ผู้อาวุโส,เจ้าอาวาสหรือสำนักนางชี, Syn. important,higher,chief,better,gr
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ลักษณะที่ดีกว่า,ลักษณะยอดเยี่ยม
superiority complexn. ปมเขื่อง,ความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
superiorสูงกว่า, เหนือกว่า, อยู่เหนือ, ขึ้นบน, บน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
superior vena cavaซุพีเรียเวนาคาวา, หลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนหัว คอ และแขนทั้งสองข้างเข้าสู่หัวใจทางห้องบนของหัวใจด้านขวา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนนต่อเหตุผล (v.) yield to superior logic See also: surrender, yield, submit, listen to reason Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม Ops. ขัดขืน
วีเอสโอ (n.) very superior old See also: V.S.O. Syn. เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า)
อติชาต (adj.) born superior to one´s family
เก่าเป็นพิเศษ (เหล้า) (n.) very superior old See also: V.S.O.
ได้ที (v.) be superior to See also: have an advantage over, get/gain/have the upper hand Syn. ได้โอกาส, เป็นต่อ, ได้ช่อง, ได้เปรียบ
ดียิ่ง (adj.) superior See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled Syn. ประเสริฐ, เลิศล้ำ
นาย (n.) superior See also: master, boss, chief, leader, commander Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า Ops. ลูกน้อง
ล้ำเลิศ (adj.) superior See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ
หัวหน้า (n.) superior See also: master, boss, chief, leader, commander Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา Ops. ลูกน้อง
เบื้องสูง (n.) superior See also: senior, higher ranker Syn. เบื้องบน
เลิศล้ำ (adj.) superior See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ
ความเหนือกว่า (n.) superiority
ภาษี (n.) superiority See also: advantage, preponderance
ปมเขื่อง (n.) superiority complex Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ Ops. ปมด้อย
ปมเด่น (n.) superiority complex Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ Ops. ปมด้อย
ลักษณะพิเศษ (n.) superiority complex Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น Ops. ปมด้อย
ลักษณะพิเศษ (n.) superiority complex Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น Ops. ปมด้อย
ความรู้สึกเขื่อง (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ความรู้สึกเด่น (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเขื่อง, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
กราบเรียน (v.) respectedly inform (a superior) Syn. เรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ...
Manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use.จะผลิตอุปกรณ์เคลือบ... คุณภาพเยี่ยม... ดีไซน์ยอด
In 1936 a very faint television signal transmitted the opening ceremonies of the Olympic Games as a show of German superior technology.ในปี 1936 สัญญาณ โทรทัศน์ลมมาก ส่งพิธีเปิด ของการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกเป็นแสดง
At the same time, Eugene prepared samples of his own superior body matter so that I might pass for him.ยูจีนจะเตรียมความพร้อมให้ผม
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย.
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives,ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ
The Superior Court of Suffolk County is now in session.The Superior Court of Suffolk County is now in session.
I've often observed to Lady Catherine that her daughter seemed born to be a duchess, for she has all the superior graces of elevated rank.ผมพูดกับเลดี้แคทเธอรีนเสมอ ลูกสาวของท่านนั้น เกิดมาเพื่อเป็นคุณหญิง เพราะมีกริยาท่าทางที่งดงาม ของผู้ดี
We will use our superior fighting skills and the terrain of Greece herself to destroy them.เราจะเคลื่อนทัพไปทิศเหนือ สู่ชายฝั่ง - เราต้องแน่ใจว่า... - นี่คือสิงหาคมลีโอนายเดิส
And, Mr. Ribbon, I also wanna thank you for giving me the opportunity to discuss the asset management capabilities of Dean Witter which we believe to be far superior to anything you got going over at Morgan Stanley.ผมอยากขอบคุณที่ให้โอกาสผม คุยถึงความสามารถ ในการจัดการทรัพย์สินของดีน วิทเทอร์... เราเชื่อว่าเราเหนือกว่า...

superior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, 拳头 / 拳頭] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality
受宠若惊[shòu chǒng ruò jīng, ㄕㄡˋ ㄔㄨㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄥ, 受宠若惊 / 受寵若驚] overwhelmed by favor from superior (humble expr.)
超等[chāo děng, ㄔㄠ ㄉㄥˇ, 超等] superior grade
高档[gāo dàng, ㄍㄠ ㄉㄤˋ, 高档 / 高檔] superior quality; high grade
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, 上司] boss; superior
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不敬] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior)
保呈[bǎo chéng, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ, 保呈] document submitted to one's superior
[yōu, ㄧㄡ, 优 / 優] excellent; superior
优等[yōu děng, ㄧㄡ ㄉㄥˇ, 优等 / 優等] first-rate; of the highest order; high-class; excellent; superior
[zhì, ㄓˋ, 贽 / 贄] gifts to superiors
上级[shàng jí, ㄕㄤˋ ㄐㄧˊ, 上级 / 上級] higher authorities; superiors
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
[shì, ㄕˋ, 弑 / 弒] murder a superior
优化[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, 优化 / 優化] optimization; to optimize; to make superior
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, 呈文] petition (submitted to a superior)
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, 优势 / 優勢] superior; dominant
优越[yōu yuè, ㄧㄡ ㄩㄝˋ, 优越 / 優越] superior; superiority
高强[gāo qiáng, ㄍㄠ ㄑㄧㄤˊ, 高强 / 高強] superior
优胜[yōu shèng, ㄧㄡ ㄕㄥˋ, 优胜 / 優勝] winning; superior

superior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
上合[じょうごう, jougou] (n) (obsc) (See 外合) superior conjunction
上腸間膜動脈閉鎖症[じょうちょうかんまくどうみゃくへいさしょう, jouchoukanmakudoumyakuheisashou] (n) superior mesenteric artery syndrome
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
優越[ゆうえつ, yuuetsu] (n,vs) supremacy; predominance; being superior to
勇将の下に弱卒無し;勇将の下に弱卒なし[ゆうしょうのもとにじゃくそつなし, yuushounomotonijakusotsunashi] (exp) there are no cowardly soldiers under a superior general
勿体;物体[もったい, mottai] (n) (1) superior airs; air of importance; (2) overemphasis
告文[こうもん;こくぶん, koumon ; kokubun] (n) written report to the gods; imperial edict; written appeal to a superior
外合[がいごう, gaigou] (n) (See 内合) superior conjunction
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine)
芳醇;芳潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na) mellow (flavor or fragrance, esp. alcohol); rich; full-bodied; superior
裸足(P);跣(P);跣足[はだし(P);せんそく(跣足), hadashi (P); sensoku ( sen ashi )] (n,adj-no) (1) barefoot; (n-suf) (2) (はだし only) superior to (a professional, etc. in ability or achievement); (P)
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
ご意見を伺う;御意見を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior)
はあっ;はーッ;ハーッ[, haatsu ; ha-tsu ; ha-tsu] (int) (acknowledging a superior) (See はい・1) Yes sir; Yes ma'am
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior)
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
優位[ゆうい, yuui] (adj-na,n) predominance; ascendancy; superiority; (P)
先輩[せんぱい, senpai] (n) (See 後輩・こうはい) senior (at work or school); superior; elder; older graduate; progenitor; old-timer; (P)
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P)
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
孤高[ここう, kokou] (adj-na,n) isolation; aloofness; superiority
師長[しちょう, shichou] (n) teachers, superiors, and men of prominence
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed
献言;建言[けんげん, kengen] (n,vs) right to speak; offering one's opinion to one's superior; proposal
申し伝える;申伝える[もうしつたえる, moushitsutaeru] (v1,vt) (hum) (See 言い伝える) to convey a message (e.g. to one's superior); to communicate; to pass on; to pass; to pass along; to put across
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue
上位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference

superior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior ; chief monk FR: prieur [m] ; père supérieur [m]
อติชาต[adj.] (atichāt) EN: born superior to one' s family FR:
บร[adj.] (børa) EN: supreme ; extreme ; superior FR:
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
เก่าเป็นพิเศษ[adj.] (kao pen phi) EN: very superior old FR:
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable FR:
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
ลิมิตซูพีเรียร์[n. exp.] (limit sūphī) EN: limit superior ; supremum limit ; imsup ; superior limit ; upper limit ; outer limit FR:
เลอ[adj.] (loē) EN: superior ; superlative FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
หลวง[adj.] (lūang) EN: great ; big ; superior ; chief FR: grand
เหนือ[adj.] (neūa) EN: superior ; better than ; above FR: supérieur
เหนือ[adv.] (neūa) EN: over ; above ; superior FR: au-dessus de ; par-dessus ; sur
เหนือกว่า[adj.] (neūa kwā) EN: superior ; better ; extra FR: supérieur ; meilleur
ผู้บัญชาการ[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior FR: commandant [m]
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhap) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager FR: commandant [m]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior FR:
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material FR:
ใหญ่[adj.] (yai) EN: main ; superior ; major FR:
ญาณ-[pref.] (yāna- = yān) EN: superior knowledge ; wisdom FR:
ญาณ-[pref.] (yānna- = yā) EN: superior knowledge ; wisdom FR:
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic ; monumental FR: vaste ; gigantesque ; monumental ; grand
ยอดเยี่ยม[adj.] (yøtyiēm) EN: best ; top ; superb ; perfect ; excellent ; marvellous ; outstanding ; brilliant ; superior ; remarkable ; awesome ; wonderful ; out of this world FR: meilleur ; parfait ; excellent ; magnifique ; merveilleux ; top (fam.)
ครองความเป็นใหญ่[v. exp.] (khrøng khwā) EN: maintain superiority ; stay big FR:
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
กราบลา[v. exp.] (krāp lā) EN: take leave (of one' s host) ; take (one's) leave of (one's) elders/superiors FR:
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
ปมเด่น[n. exp.] (pomden) EN: superiority complex FR: complexe de supériorité [m]
ปมเขื่อง[n. exp.] (pomkheūang) EN: superiority complex FR: complexe de supériorité [m]
ประกาศศักดา[v. exp.] (prakāt sakd) EN: proclaim superiority FR:

superior ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit
Kreisgericht {n}Superior Court [Am.]
Überzahl {f}superior number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superior
Back to top