ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

screen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *screen*, -screen-

screen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
screen (n.) ม่าน See also: บังตา, ฉาก, ที่กำบัง Syn. cloak, curtain, shield
screen (n.) จอภาพยนตร์ See also: จอภาพ, จอ Syn. film screen, movie screen, silver screen, TV screen
screen (n.) การกำบัง See also: การอำพราง, การปกปิด
screen (n.) ตะแกรง See also: ที่กรอง, กระชอน Syn. sieve
screen (vt.) ปกปิด See also: ซ่อนเร้น Syn. conceal, mask, veil
screen (vt.) คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง) See also: คุ้มครอง, ปกป้อง
screen (vt.) คัดเลือก See also: แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง Syn. eliminate, select, sift
screen (vt.) ติดม่าน See also: ติดฉาก
screen (vt.) ฉายภาพยนตร์ See also: ฉายบนจอ (ภาพยนตร์, ทีวี ฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง Syn. broadcast, present, show
screen from (phrv.) ซ่อนตัวจาก See also: ปกปิดให้พ้นจาก Syn. protect against
screen from (phrv.) คุ้มครอง See also: คุ้มกัน, ป้องกันจาก Syn. protect against, shelter from
screen land (n.) วงการภาพยนตร์
screen off (phrv.) กัน See also: แบ่ง, แยก (ด้วยฉากกัน)
screen out (phrv.) คัดออก See also: เลือกออก
screenable (adj.) ซึ่งนำเสนอบนจอ See also: ฉายภาพยนตร์
screener (n.) ผู้ฉายภาพยนตร์
screening (n.) การฉายภาพยนตร์ See also: การฉายหนัง
screening (n.) การตรวจโรค (ทางการแพทย์) See also: การทดสอบทางการแพทย์
screening (n.) การปกคลุม See also: การป้องกัน, การติดม่าน, การติดฉาก
screenings (n.) แผ่นตะแกรง
screenplay (n.) บทภาพยนตร์ See also: บทหนัง
screenwriter (n.) ผู้เขียนบทภาพยนตร์ See also: คนเขียนบท, ผู้เขียนบท Syn. author, dramatist, playwright, writer
English-Thai: HOPE Dictionary
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
screen dumpการพิมพ์ภาพบนจอหมายถึง การสั่งพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ปรากฏอยู่บนจอภาพทั้งหมดออกมาทางเครื่องพิมพ์ มีความหมายเหมือน print screen
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
screen gridn. ตะแกรงในหลอดวิทยุ
screen landn. โลกภาพยนตร์,วงการภาพยนตร์
screen saverโปรแกรมรักษาจอภาพหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่จัดให้จอภาพมีภาพที่เคลื่อนไหวได้มาแทนงานที่กำลังทำ ทั้งนี้เพราะการปล่อยให้จอภาพแสดงภาพใดภาพหนึ่งนานเกินไป จอจะมีรอยไหม้ (burn in) รอยนี้จะติดอยู่ตลอดไป ลบออกไม่ได้ บางทีอาจทำให้จอมืดไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อขยับเมาส์ หรือแตะที่แป้นพิมพ์แป้นใดแป้นหนึ่ง ข้อความหรือภาพบนจอที่เคลื่อนไหวอยู่ ก็จะหายไป และกลับเป็นเหมือนเดิม ในระบบวินโดว์ คำสั่งกำหนดเรื่อง screen saver ว่าจะใช้ภาพใด เคลื่อนไหวช้าเร็วเพียงใดจะอยู่ในเรื่องของ " Desktop " (กดที่สัญรูป Control Panel) จะมีภาพจากระบบวินโดว์มาให้เลือกหลายภาพ เมื่อเลือกแล้ว ภาพเหล่านี้จะปรากฏบนจอเองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่หยุดใช้เมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ประมาณ 2-3 นาที (กำหนดเองได้)
screening(สครีน'นิง) n. การปกคลุม,การป้องกัน,การร่อน,การฉายภาพยนตร์,การติดม่าน,การติดฉาก,screenings เศษที่ติดตะแกรงร่อน,แผ่นตาข่าย,แผ่นตะแกรง,สิ่งที่เป็นตาข่าย
screenplay(สครีน'เพล) n. บทภาพยนตร์,ภาพยนตร์
screenwriter(สครีน'ไรเทอะ) n. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์
screenplay(n) บทหนัง,บทภาพยนตร์
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
screen๑. จอ๒. จอภาพ๓. กลั่นกรอง, คัดกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen dumpพิมพ์ภาพหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screen saverโปรแกรมถนอมหน้าจอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
screeningการตรวจคัดโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Screen ตะแกรง หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้กรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสีย, เครื่องมือที่ใช้คัดแยกขนาดสารที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เช่น ทราย หินคลุก ดิน หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง 1) ตะแกรง ตาข่าย ใช้ดักขยะ เช่น กระดาษหรือพลาสติกที่ปลิวมาตามแรงลม 2) ตะแกรง แผ่นโลหะ ซึ่งเจาะเป็นรูใช้สำหรับแยกแยะขยะที่คละกัน ตามขนาดที่ลดหลั่นกันไป แบ่งเป็น (ก) ตะแกรงแบบสั่น (Vibrating Screen) และ (ข) ตะแกรงแบบหมุนรอบตัว (Rotary Screen) [สิ่งแวดล้อม]
Screen process printingการพิมพ์แบบผ่านสกรีน [TU Subject Heading]
screen saverโปรแกรมรักษาจอหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Screening การกรอง การดักสิ่งแขวนลอยด้วยการให้ไหลผ่านตะแกรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลั่นกรอง (v.) screen See also: consider, scrutinize Syn. พิจารณา, ไตร่ตรอง
จอ (n.) screen See also: telescreen Syn. หน้าจอ
จอภาพ (n.) screen
ที่กรอง (n.) screen See also: sieve, strainer, colander, grating Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง
พนัง (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกำบัง, เครื่องกั้น
ลับแล (n.) screen See also: partition
เครื่องกั้น (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกำบัง
เครื่องกำบัง (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกั้น
เครื่องร่อน (n.) screen See also: sieve, strainer, colander, grating Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
จอแสดงผล (n.) screen for viewdata See also: monitor for viewdata
บทภาพยนตร์ (n.) screenplay See also: scenario
กระจกหน้ารถ (n.) windscreen See also: windshield
ครีมกันแดด (n.) sunscreen
คืนจอ (v.) return to movies screen See also: come back
จอทีวี (n.) television screen See also: telescreen, television Syn. จอแก้ว
จอภาพยนตร์ (n.) silver screen See also: movie screen, cinema Syn. จอเงิน
จอเงิน (n.) silver screen See also: film, movie, cinema Syn. ภาพยนตร์, หนัง
จอแก้ว (n.) small screen See also: TV, telly, the box, television, the tube Syn. ทีวี, โทรทัศน์
จอแบน (n.) flat screen Ops. จอโค้ง
จอแบน (n.) flat screen Ops. จอโค้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม
There's this flat screen on the inside with pictures on it.There's this flat screen on the inside with pictures on it.
Will be prominently displayed on the screen at all times.จะปรากฏอยู่บนจอตลอดเวลานะ
Yeah, from the moment he saw her he knew she was the smoke screen he was looking for.ใช่ จากนาทีแรกที่เขาเห็นเธอ... ...เขาก็รู้ว่าเธอเป็นฉากเบลอๆ ที่เขามองหาอยู่
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย
But when he played it back at home, a woman appeared on the screen and said:แต่พอเขาเอากลับไปเปิดที่บ้าน, มีผู้หญิงปรากฎขึ้นบนจอและพูดว่า :
The person interested should apply at the address popping up below on this screen [?คนไหนสนใจสมัครได้่ตามนี้่ครับ ตามข้อความที่อยู่ด้านล่างทีึ่คุณมองเห็นอยู่ตรงนี้
I'd blow his old ass off the screen every night.ผมเป่าตูดเก่าของเขาออกจากหน้าจอทุกคืน
Maybe, too, the screen really was a screen.อาจเป็นเพราะ... สกรีนของจอหนัง มันได้สกรีนจริงๆ
Like... watching a line on a little screen just... go straight. มันเป็นเพียงแค่เส้นเล็กๆบนจอทีวี และยังคงต้องปล่อยไป
Looks just like a flat screen TV.มันดูเหมือนทีวีจอแบนเลย
I sat outside but I could still hear through the screen and Hatsumomo then said to him "I live in the same Okea as Sayuri, and did you know that she brings men back to her room?"..และฮัตสุโมโมะบอกเขาว่า "ฉันอาศัยอยู่กับ ซายูริ คุณรู้ไหมว่าเธอพาผู้ชายกลับมาที่ห้อง"

screen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
[zhē, ㄓㄜ, 遮] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, 天龙八部 / 天龍八部] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations
屏门[píng mén, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄣˊ, 屏门 / 屏門] screen door
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 倚天屠龙记 / 倚天屠龍記] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
射雕英雄传[shè diāo yīng xióng zhuàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 射雕英雄传 / 射鵰英雄傳] Legend of the Condor Heroes, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 笻] note: song screen font is wrong. should be
[wéi, ㄨㄟˊ, 帷] curtain; screen
[chān, ㄔㄢ, 幨] curtain in carriage; screen
显示屏[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, 显示屏 / 顯示屏] display screen
[shàn, ㄕㄢˋ, 扇] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc
[yì, ㄧˋ, 翳] feather screen; to screen; to shade
荧光屏[yíng guāng píng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄆㄧㄥˊ, 荧光屏 / 熒光屏] fluorescent screen; TV screen
汇映[huì yìng, ㄏㄨㄟˋ ˋ, 汇映 / 彙映] joint screening; consecutive screening of collection of movies
液晶屏[yè jīng píng, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄆㄧㄥˊ, 液晶屏] liquid crystal screen
银幕[yín mù, ˊ ㄇㄨˋ, 银幕 / 銀幕] movie screen
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 屏] (standing) screen
屏障[píng zhàng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄤˋ, 屏障] protective screen
屏蔽[píng bì, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ, 屏蔽] screen; shield
屏风[píng fēng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ, 屏风 / 屏風] screen
布幕[bù mù, ㄅㄨˋ ㄇㄨˋ, 布幕] screen
帏幕[wéi mù, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ, 帏幕 / 幃幕] screen; backdrop
[yǐ, ㄧˇ, 扆] screen; surname Yi
掩护[yǎn hù, ㄧㄢˇ ㄏㄨˋ, 掩护 / 掩護] screen; shield; cover
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 榥] screen
筛查[shāi chá, ㄕㄞ ㄔㄚˊ, 筛查 / 篩查] screening (e.g.medical)
筛检[shāi jiǎn, ㄕㄞ ㄐㄧㄢˇ, 筛检 / 篩檢] screening (medical)
电影剧本[diàn yǐng jù běn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, 电影剧本 / 電影劇本] screenplay
剧本[jù běn, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, 剧本 / 劇本] script for play, opera, movie etc; screenplay
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 帡] shelter, screen, awning
[bì, ㄅㄧˋ, 蔽] to cover; to shield; to screen; to conceal
银屏[yín píng, ˊ ㄆㄧㄥˊ, 银屏 / 銀屏] television; TV screen; the silver screen
烟幕[yān mù, ㄧㄢ ㄇㄨˋ, 烟幕 / 煙幕] smokescreen; fig. a diversion
防油溅网[fáng yóu jiàn wǎng, ㄈㄤˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˇ, 防油溅网 / 防油濺網] splatter screen
隔离霜[gé lí shuāng, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ ㄕㄨㄤ, 隔离霜 / 隔離霜] sunscreen; sun protection cream or powder
防晒霜[fáng shài shuāng, ㄈㄤˊ ㄕㄞˋ ㄕㄨㄤ, 防晒霜 / 防曬霜] suntan lotion; sunscreen cream
萤幕[yíng mù, ˊ ㄇㄨˋ, 萤幕 / 螢幕] TV screen; also written 熒光屏|荧光屏
宽影片[kuān yǐng piàn, ㄎㄨㄢ ˇ ㄆㄧㄢˋ, 宽影片 / 寬影片] wide-screen movie
风档玻璃[fēng dàng bō li, ㄈㄥ ㄉㄤˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 风档玻璃 / 風檔玻璃] windscreen (car window)

screen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses
スクリーンイメージバッファ[, sukuri-n'ime-jibaffa] (n) {comp} screen image buffer
スクリーンエディタ[, sukuri-n'edeita] (n) {comp} screen editor
スクリーンカプチャー[, sukuri-nkapucha-] (n) {comp} screen capture
スクリーンキャプチャ[, sukuri-nkyapucha] (n) {comp} screen capture
スクリーンセーバ[, sukuri-nse-ba] (n) {comp} screen saver
スクリーンセーバー[, sukuri-nse-ba-] (n) {comp} screen saver
スクリーンセイバー[, sukuri-nseiba-] (n) {comp} screen saver
スクリーンバッファ[, sukuri-nbaffa] (n) {comp} screen buffer
スクリーンフォント[, sukuri-nfonto] (n) {comp} screen fonts
スクリーン印刷[スクリーンいんさつ, sukuri-n insatsu] (n) screen printing
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen)
デーライトスクリーン[, de-raitosukuri-n] (n) daylight screen
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems)
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P)
パニック画面[パニックがめん, panikku gamen] (n) {comp} panic screen
フル・スクリーン;フルスクリーン[, furu . sukuri-n ; furusukuri-n] (n) (1) {comp} full screen (display on computer); (2) full screen (video release of widescreen movie resized for 4
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates)
プロンプタースクリーン[, puronputa-sukuri-n] (n) prompter screen
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen
全画面[ぜんがめん, zengamen] (n) {comp} (See フルスクリーン) full screen
全画面表示[ぜんがめんひょうじ, zengamenhyouji] (n) {comp} (See フルスクリーン) full screen display
小楯[こだて, kodate] (n) small shield; screen
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen
画面中央[がめんちゅうおう, gamenchuuou] (n) middle of the screen
画面分割[がめんぶんかつ, gamenbunkatsu] (n) {comp} screen separation
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] (n) {comp} screen capture
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] (n) {comp} screen capture
百葉箱[ひゃくようばこ, hyakuyoubako] (n) Stevenson screen (louvre-sided box housing for meteorological gauges)
秋簾[あきすだれ, akisudare] (n) (obsc) bamboo screen still in place in autumn
立ち込める;立ちこめる;立ち籠める;立込める[たちこめる, tachikomeru] (v1,vi) to hang over; to shroud; to enshroud; to envelop; to screen
篩;篩い(io)[ふるい, furui] (n) (See 篩に掛ける) sieve; screen
篩い分ける[ふるいわける, furuiwakeru] (v1,vt) to sift; to screen
蛍光板[けいこうばん, keikouban] (n) fluorescent screen
金屏風[きんびょうぶ, kinbyoubu] (n) folding screen covered with gold leaf; (P)
銀幕[ぎんまく, ginmaku] (n) silver screen (movies)
雨障子[あましょうじ, amashouji] (n) (See 障子,油障子) shoji with an oil-treated screen (for increased water resistance)
アドレススクリーニング[, adoresusukuri-ningu] (n) {comp} address screening
ウインドシールドワイパー[, uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper
オフスクリーンメモリ[, ofusukuri-nmemori] (n) {comp} off-screen memory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture
スクリーンセーバ[すくりーんせーば, sukuri-nse-ba] screen saver
スクリーンセーブ[すくりーんせーぶ, sukuri-nse-bu] screen save
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer
スクリーンフォント[すくりーんふぉんと, sukuri-nfonto] screen fonts
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen
フルスクリーン[ふるすくりーん, furusukuri-n] full screen
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen
メニュー画面[メニューがめん, menyu-gamen] menu screen
初期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen
画面サイズ[がめんサイズ, gamen saizu] screen size
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone
フラットディスプレイ[ふらっとでいすぷれい, furattodeisupurei] flat (screen) display
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene
画面上[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

screen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บังจนมิด[v. exp.] (bang jon mi) EN: obscure ; block out ; screen FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: folding screen FR: paravent [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉากญี่ปุ่น[n.] (chākyīpun) EN: Japanese folding screen FR: paravent japonais [m]
จอ[n.] (jø) EN: screen ; telescreen FR: écran [m]
จอแบน[n. exp.] (jø baēn) EN: flat screen FR: écran plat [m]
จอฉายภาพ[n. exp.] (jø chāi phā) EN: projection screen FR: écran de projection [m]
จอดำ[n. exp.] (jø dam) EN: black screen FR: écran noir [m]
จอคอมพิวเตอร์[n. exp.] (jø khǿmphiu) EN: computer screen FR: écran d'ordinateur [m]
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen FR: écran de cinéma [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m] ; écran [m]
จอภาพ[X] (jø phāp) EN: screen ; monitor FR: viseur [m] ; moniteur [m]
จอภาพยนตร์[n. exp.] (jø phāpphay) EN: movie screen ; silver screen FR: écran de cinéma [m] ; grand écran [m]
จอโปรเจคเตอร์[n. exp.] (jø prōjekto) EN: projection screen FR: écran de projection [m]
จอเรดาร์[n. exp.] (jø rēdā) EN: radar screen FR: écran radar [m]
จอเรืองแสง[n. exp.] (jø reūangsa) EN: fluorescent screen FR: écran fluorescent [m]
จอแสดง[n. exp.] (jø sadaēng) EN: control screen FR: écran de contrôle [m] ; écran de visualisation [m]
จอแสดงผล[n. exp.] (jø sadaēng ) EN: screen FR: écran [m]
จอสัมผัส[n. exp.] (jø samphat) EN: touch screen FR: écran tactile [m]
จอสี[n. exp.] (jø sī) EN: coloured screen FR: écran couleur
จอทีวี[n. exp.] (jø thīwī) EN: television screen FR: écran de télévision [m]
จอโทรทัศน์[n. exp.] (jø thōratha) EN: television screen FR: écran de télévision [m]
กะบัง[n.] (kabang) EN: shield ; shelter ; screen ; protective device FR:
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
การแคปเจอร์หน้าจอ[n. exp.] (kān khaēpjo) EN: screen capture FR: capture d'écran [f]
กั้นม่าน[v. exp.] (kan mān) EN: curtain off ; hang a curtain ; screen FR:
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
ขึงจอ[v. exp.] (kheung jø) EN: put up a movie screen ; erect a movie screen FR:
โขนหน้าจอ[n. exp.] (khōn nā jø) EN: screen khon FR:
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang kr) EN: filter ; strainer ; screen FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
เครื่องร่อน[n.] (khreūangrǿn) EN: screen ; sieve ; strainer FR:
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; select ; cull FR: passer au crible ; tamiser
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize ; verify FR:
ลับแล[n.] (laplaē) EN: screen FR:
หมอกควัน[n. exp.] (møk khwan) EN: smoke screen FR: écran de fumée [m]
มุ้งลวด[n. exp.] (mung lūat) EN: mosquito wire screen FR: moustiquaire métallique [f]
หน้าจอ[n. exp.] (nā jø) EN: monitor ; screen FR: écran [m]
หน้าจอสัมผัส[n. exp.] (nā jø samph) EN: touchscreen ; touch screen FR: écran tactile [m]
ผนัง[n.] (phanang) EN: interior wall ; wall ; partition ; screen ; enclosure FR: mur intérieur [m] ; mur [m] ; cloison [f]
พนัง[n.] (phanang) EN: screen ; flap FR:

screen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfassungsbild {n}acquisition screen
Hintergrund-Bildschirm {m}background screen
Blende {f}cover; panel; screen
automatische Bildschirmabschaltung {f} [comp.]auto screen blank
Flachbildschirm {m} [comp.]flat screen
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing
Mattscheibe {f}ground glass screen; matt screen
Projektionsschirm {m}projection screen
Radarschirm {m}radar screen
Sieb {n} (für Sand)riddle screen
Rotationsdruck {m} [textil.]rotary screen printing
Sensorbildschirm {m}; berührungsempfindlicher Bildschirmtouch screen
Videoschirm {m}video screen
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial
Überprüfung {f}screening
Krebsvorsorgeuntersuchung {f} [med.]cancer screening
Abschirmung {f}shield; screen; shield braid
Ader {f} [electr.] | abgeschirmte Adercore; lead | screened core
Berührungsbildschirm {m}touch-screen
Bildschirm {m}telescreen
Bildschirmabzug {m} [comp.]screenshot
Bildschirmarbeit {f}screen handling
Bildschirmauflösung {f} [comp.]screen resolution
Bildschirmaufteilung {f} [comp.]screen layout
Bildschirmdiagonale {f}screen diagonal
Bildschirmfenster {n} [comp.]screen window
Bildschirmgröße {f}screen size
Bildschirmmaske {f} [comp.]screen mask
Bildschirmschoner {m} [comp.]screen saver; screensaver
Filmdruck {m} [textil.]screen printing
Vorführraum {m}projection room; screening room
Rasterpunkt {m}screen dot
Siebdrucker {m}screen printer
Siebgewebe {n}screen cloth
Sortierprüfung {f}screening inspection
Scheibenwischer {m} [auto]windscreen wiper; windshield wiper
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า screen
Back to top