ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

film

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *film*, -film-

film ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
film (n.) ภาพยนตร์ See also: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง Syn. motion picture, movie, cinema, flick
film (n.) แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ
film (n.) เยื่อบางๆ See also: เนื้อเยื่อบางๆ Syn. membrane, tissue
film (n.) ฝ้า See also: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่
film (vt.) ถ่ายภาพยนตร์ See also: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ Syn. photograph, shoot, snap
film (vt.) เคลือบ See also: เคลือบด้วยฟิล์ม
film over (phrv.) ปกคลุมไปด้วย See also: ทำให้บดบังด้วย, ทำให้ปกคลุมด้วย Syn. glaze over, haze over
film screen (n.) จอภาพยนตร์ Syn. screen
film star (n.) ดารา See also: ดาว, ดาราหนัง, นักแสดง Syn. actor
film studio (n.) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ See also: โรงถ่ายทำภาพยนตร์
filmdom (n.) อุตสาหกรรมภาพยนตร์
filmgoer (n.) ผู้ชอบชมภาพยนตร์ See also: คนดูหนังประจำ Syn. cinema-goer, moviegoer
filmily (adv.) โดยถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ
filmlike (adj.) เกี่ยวกับภาพยนตร์ Syn. cinematic
filmmaker (n.) ผู้ผลิตภาพยนตร์ See also: ์คนสร้างหนัง, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
filmstrip (n.) ฟิล์มภาพยนตร์
filmy (adj.) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ See also: ซึ่งเคลือบด้วยฟิล์ม Syn. gauzy, gossamer
English-Thai: HOPE Dictionary
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
film clipส่วนตัดต่อของภาพยนตร์
filmy(ฟิล'มี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟิล์ม,คลุมหรือปิดด้วยฟิล์ม., See also: filmily adv. filminess n. filmily,adv. filminess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
film(n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
filmy(adj) มีเยื่อบาง,คลุมด้วยฟิล์ม,เกี่ยวกับภาพยนตร์,เยิ้ม,อย่างเลือนๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
filmฟิล์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนังโป๊ (n.) pornographic film / movie
ฝ้า (n.) film See also: scum
ฟิล์ม (n.) film See also: photographic film Syn. ฟิล์มถ่ายรูป
ฟิล์มถ่ายภาพ (n.) film Syn. ฟิล์ม
ฟิล์มถ่ายรูป (n.) film Syn. ฟิล์ม, ฟิล์มถ่ายภาพ
ผู้กำกับภาพยนตร์ (n.) film director Syn. ผู้กำกับหนัง
ผู้กำกับหนัง (n.) film director
คนดัง (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, ผู้แสดง
คนที่มีชื่อเสียง (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนดัง, ผู้แสดง
คนเด่น (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง
ดารา (n.) film star See also: movie star, celebrity, actor, actress, star Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง
ดาราภาพยนตร์ (n.) film star See also: movie star Syn. ดาราหนัง, ดาราจอเงิน
ดาราหนัง (n.) film star See also: movie star Syn. ดาราภาพยนตร์, ดาราจอเงิน
บทภาพยนตร์ (n.) films cript See also: movie script, shooting script
การถ่ายทำ (n.) making a film See also: movie producing, making a movie
ภาพยนตร์จีน (n.) Chinese film See also: Chinese movie
ภาพยนตร์ตลก (n.) comedy film See also: comedy movie
ภาพยนตร์ลามก (n.) pornographic film/movie
ล้างฟิล์ม (v.) develop a photographic film Syn. ล้างรูป
หนังจีน (n.) Chinese film See also: Chinese movie Syn. ภาพยนตร์จีน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's boring to see the same film againมันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
What kind of film should they see?พวกเขาควรดูหนังประเภทไหนกัน?
I'm going to see a film tonightฉันกำลังจะไปดูหนังคืนนี้
Is the film good? (Is it any good?)หนังเรื่องนี้ดีไหม?
What kind of films do you like?คุณชอบหนังประเภทไหน?
What's the name of the film? (What's it called?)หนังเรื่องอะไรหรือ?
What's your opinion of the film? (What's it like?)คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You better have plenty of film in that camera.{\cHFFFFFF}You better have plenty of film in that camera.
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน
Give Johnny the part in that war film you're starting next week.ให้จอห์นนี่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสงครามที่คุณจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า
All the girl mannequins disappeared from the windows last night film at 11:00.หุ่นโชว์นางแบบทั้งหลายถูกขโมยไปหมดหน้าต่างเลย...
If the film catches fire... little as you are, you'll go up-- boom!ถ้าฟิลม์โดนไฟไหม้ล่ะก็... ตัวเล็กๆ อย่างเธอเนี่ย, ไฟลุกพรึ่บ- - ตูม !
I told you not to keep your film under the bed by the fire pan.ฉันบอกแล้วไม่ให้เอาฟิล์ม ของแกไว้ใต้เตียงใกล้ๆ เตาถ่าน.
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น.
You see a film 100 times.เธอจะต้องดูหนังเป็นร้อยๆ ครั้ง.
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง)
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา
However, just before this film was made, the mountain was remeasured and found to be 997 feet.อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ ภูเขาได้ถูกวัดใหม่ และพบว่า

film ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
断背山[Duàn bèi shān, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄟˋ ㄕㄢ, 断背山 / 斷背山] Brokeback Mountain, film by Ang Lee
醋酸纤维[cù suān xiān wéi, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 醋酸纤维 / 醋酸纖維] cellulose acetate (used for film and fiber)
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, 周润发 / 周潤發] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
影星[yǐng xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, 影星] film star
影迷[yǐng mí, ˇ ㄇㄧˊ, 影迷] film enthusiast
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, 片子] film; movie; film reel; gramophone record
系列片[xì liè piān, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢ, 系列片] film series
胶卷[jiāo juǎn, ㄐㄧㄠ ㄐㄩㄢˇ, 胶卷 / 膠卷] film; film roll
胶片佩章[jiāo piàn pèi zhāng, ㄐㄧㄠ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄟˋ ㄓㄤ, 胶片佩章 / 膠片佩章] film badge
电影导演[diàn yǐng dǎo yǎn, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, 电影导演 / 電影導演] film director
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
美玲[Měi Líng, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄥˊ, 美玲] Mei Ling (girl's name); Zhou Meiling 周美玲 (1969-), Taiwanese gay film director
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, 金马奖 / 金馬獎] Golden Horse Film Festival and Awards
百花奖[bǎi huā jiǎng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, 百花奖 / 百花獎] Hundred flowers film prize, awarded since 1962
张学友[Zhāng Xué yǒu, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˇ, 张学友 / 張學友] Jacky Cheung or Hok Yau Jacky (1961-), cantopop and film star
成龙[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, 成龙 / 成龍] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, 影坛 / 影壇] moviedom; the world of movies; film circles
银坛[yín tán, ˊ ㄊㄢˊ, 银坛 / 銀壇] moviedom; the world of movies; film circles
银海[yín hǎi, ˊ ㄏㄞˇ, 银海 / 銀海] moviedom; the world of movies; film circles
电影界[diàn yǐng jiè, ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄐㄧㄝˋ, 电影界 / 電影界] moviedom; the world of movies; film circles
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 国家广播电影电视总局 / 國家廣播電影電視總局] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电
周星驰[Zhōu Xīng chí, ㄓㄡ ㄒㄧㄥ ㄔˊ, 周星驰 / 周星馳] Stephen Chow (1962-), Hong Kong film director
赵薇[Zhào Wēi, ㄓㄠˋ ㄨㄟ, 赵薇 / 趙薇] Zhao Wei or Vicky Zhao (1976-), Chinese film star
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广告片 / 廣告片] advertising film; commercial (on TV)
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, 暗袋] camera bag (for changing film)
洗照片[xǐ zhào piàn, ㄒㄧˇ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, 洗照片] develop film
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, 导演 / 導演] direct; director (film etc)
配音[pèi yīn, ㄆㄟˋ , 配音] dubbing (filmmaking)
故事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, 故事片] fictional film; feature film
剪接[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, 剪接] film-editing; montage; to cut or edit film
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, 幻灯片 / 幻燈片] filmstrip; lantern slide; transparency
影片[yǐng piàn, ˇ ㄆㄧㄢˋ, 影片] film; movie
乱世佳人[Luàn shì Jiā rén, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 乱世佳人 / 亂世佳人] Gone with the Wind (film)
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 主人公] hero (of a novel or film); main protagonist
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc

film ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music
エロビデオ[, erobideo] (n) pornographic film
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei
カットフィルム[, kattofirumu] (n) (See シートフィルム) cut film (i.e. sheet film)
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film
サランラップ[, saranrappu] (n) cling wrap; Saran wrap (US); glad wrap (Aus); cling film (UK)
スペクタクル映画[スペクタクルえいが, supekutakuru eiga] (n) spectacular film
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film
スラッシャーフィルム[, surassha-firumu] (n) slasher film
ディーピーイー[, dei-pi-i-] (n) film processing (developing, printing, enlarging); DPE
ドキュメンタリー映画[ドキュメンタリーえいが, dokyumentari-eiga] (n) documentary film
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel)
パトローネ[, patoro-ne] (n) film cartridge (ger
パンクロマチックフィルム[, pankuromachikkufirumu] (n) panchromatic film
フィルムクリップ[, firumukurippu] (n) film clip
フィルムバッジ[, firumubajji] (n) film badge
フィルム感度[フィルムかんど, firumu kando] (n) {comp} film sensitivity
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee
宣伝映画[せんでんえいが, senden'eiga] (n) propaganda film
密着[みっちゃく, micchaku] (n,vs) (1) glued to; closely related to; (2) giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary; (P)
密着取材[みっちゃくしゅざい(uK), micchakushuzai (uK)] (n,vs) (See 密着・2) total coverage; giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary
映し絵[うつしえ, utsushie] (n) film picture; silhouette
映写機[えいしゃき, eishaki] (n) (See プロジェクター) movie projector; film projector
映画スター[えいがスター, eiga suta-] (n) film star
映画ファン[えいがファン, eiga fan] (n) cinema fan; cinema-goer; cinephile; film aficionado; film buff; film fan; movie buff; movie fan
映画学[えいががく, eigagaku] (n) film study
映画学校[えいががっこう, eigagakkou] (n) film school
映画評[えいがひょう, eigahyou] (n) film critique
照合写真[しょうごうしゃしん, shougoushashin] (n) (See 確認写真) portal film (e.g. in radiotherapy)
異方導電フィルム[いほうどうでんフィルム, ihoudouden firumu] (n) oriented conduction film
異方導電膜[いほうどうでんまく, ihoudoudenmaku] (n) oriented conduction film
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library
薄膜トランジスタ[うすまくトランジスタ, usumaku toranjisuta] Thin Film Transistor (TFT)
薄膜トランジスター[うすまくトランジスター, usumaku toranjisuta-] TFT, Thin Film Transistor
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system
マイクロフィルム[まいくろふぃるむ, maikurofirumu] microfilm
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.)
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映画[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film

film ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดรูป[v. exp.] (at rūp) EN: make a print (from a film) ; develop film FR:
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphay) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script FR: scénario [m] ; script [m]
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; film star ; movie star ; celebrity ; celeb (inf.) FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksad) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
ดูหนัง[v. exp.] (dū nang) EN: go to the movies FR: regarder un film ; voir un film
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin FR:
ฟิล์ม[n.] (fīm) EN: film ; negative film ; negative FR: film [m] ; pellicule [f] ; négatif [m]
ฟิล์มเอ็กซเรย์[n. exp.] (fīm eksaraē) EN: X-ray film FR: film radiographique [m]
ฟิล์มห่ออาหาร[n. exp.] (fīm hø āhān) EN: plastic wrap ; cling film ; cling wrap ; food wrap FR: film alimentaire [m]
ฟิล์มหนัง[n.] (fīm nang) EN: film FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มภาพยนตร์[n.] (fīm phāppha) EN: film FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มถ่ายรูป[n. exp.] (fīm thāirūp) EN: film FR: film [m] ; pellicule [f]
ฟิล์มถนอมอาหาร[n. exp.] (fīm thanøm ) EN: food wrap film FR:
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen FR: écran de cinéma [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m] ; écran [m]
การเคลือบฟิล์ม[n. exp.] (kān khleūap) EN: film coating FR:
การถ่ายทำ[n.] (kān thāitha) EN: making a film ; movie producing ; making a movie FR:
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām m) EN: FR: film d'animation en 3D [m]
คอหนัง[n. exp.] (khø nang) EN: movie fan ; movie lover ; movie buff ; film buff FR:
คนดัง[n. exp.] (khon dang) EN: celebrity ; star ; film star FR: célébrité [f] ; vedette [f] ; personne de renom [f]
คนที่มีชื่อเสียง [n. exp.] (khon thī mī) EN: film star FR:
คราบดินเหนียว[n. exp.] (khrāp dinnī) EN: clay coating ; clay film ; clay flow ; clay skin FR:
คราบน้ำมัน[n. exp.] (khrāp nāmma) EN: oil film ; oil stain FR:
กล้องถ่ายภาพยนตร์[n. exp.] (klǿngthāi p) EN: film camera FR:
ก่อนหนังฉาย[xp] (køn nang ch) EN: before the film FR: avant la projection (d'un film) ; avant le début du film
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film FR: développer un film (photographique)
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs FR: développer un film (photographique)
หนัง[n.] (nang) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film FR: film [m] ; cinéma [m]
หนังแฟนตาซี[n. exp.] (nang faēntā) EN: fantasy film FR:
หนังแผ่น[n. exp.] (nang phaen) EN: VCD movie ; DVD movie ; film on disk FR: film DVD [m]
หนังเพลง [n. exp.] (nang phlēng) EN: musical film FR: comédie musicale [f]
หนังโป๊[n. exp.] (nang pō) EN: porn film ; x-rated film ; blue film FR: film porno [m]
หนัง 3 มิติ[n. exp.] (nang sām mi) EN: 3D movie FR: film 3D [m]
หนังไทย[n. exp.] (nang Thai ) EN: FR: film thaïlandais [m]
หนังที่มีความรุนแรง [n. exp.] (nang thī mī) EN: violent film FR: film violent [m]
ภาพยนตร์[n.] (phāpphayon) EN: movie ; film ; cinema FR: film [m] ; cinéma [m]
ภาพยนตร์แอนิเมชัน[n. exp.] (phāpphayon ) EN: FR: film d'animation [m]
ภาพยนตร์จีน[n. exp.] (phāpphayon ) EN: Chinese film FR:
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon ) EN: television commercial (TVC) FR: film publicitaire [m] ; spot publicitaire [m]

film ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belag {m}; Film
Kassettenfilm {m}cassette film
Farbfilm {m}color film; colour film
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film
Kultfilm {m}cult film
Lehrfilm {m}educational film; instructional film
Unterhaltungsfilm {m}entertainment film
Lieblingsfilm {m}favourite film
Spielfilm {m}feature film
Horrorfilm {m}horror film
Schichtdicke {f}layer thickness; film thickness
Dünnschichtspeicher {m}magnetic film memory
Schmalfilmkamera {f}narrow film camera
Filmrolle {f}reel of film
Umkehrfilm {m}reversal film
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background
Sexfilm {m}sex film
Abenteuerfilm {m}; Abenteurerfilm
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon
Biofilm {m}biofilm
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.]
Regisseur {m} (Film) | Regisseure
Lichtwert {m} (eines Films)exposure value
Komparse {m} (Film) | Komparsen
Hauptfilm {m} | Hauptfilme
Film {m} (TV; Kino)film; movie [Am.]
Filmarchiv {n} | Filmarchive
Filmatelier {n}film studio
Filmempfindlichkeit {f} [photo.]film speed
Filmentwicklung {f}film developing
Filmentwicklungsdose {f}film developing tank
Filmgesellschaft {f} | Filmgesellschaften
Filmindustrie {f}film industry
Kinogänger {m}filmgoer
Mikroverfilmung {f}microfilming
duftig {adv}filmily
Abspann {m} (Film)final credits
Vollziehung {f}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.]
Vertragserfüllung {f}fulfilment of contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า film
Back to top