ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pile*, -pile-

pile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile (vt.) สุม See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป Syn. accumulate, amass, assemble
pile (vt.) ชุมนุม See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pile (n.) กอง See also: กลุ่ม Syn. batch, flock, mound
pile (n.) จำนวนมาก See also: ปริมาณมาก Syn. quantity, mass, plenty
pile (n.) กองเหล็กสำหรับหลอมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
pile (n.) กลุ่มหรือสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่
pile (n.) เงินจำนวนมาก
pile (vt.) ใส่เสาเข็ม See also: ลงเสาเข็ม
pile (n.) ตอม่อสะพาน
pile (n.) ขนกำมะหยี่ See also: ขนพรม
pile (n.) ริดสีดวงทวาร Syn. hemorrhoid
pile (n.) เสาเข็ม
pile driver (n.) เครื่องตอกเสาเข็ม
pile in (phrv.) สะสม See also: กองรวมกัน, เบียดเสียด Syn. pile into
pile in (phrv.) เข้าร่วม (กิจกรรมเช่นโจมตี,ทานอาหาร) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck in
pile in on (phrv.) ห้อมล้อม See also: โอบล้อม, จู่โจม
pile insult on insult (idm.) ดูถูก See also: หยาบคายกับ Syn. heap on
pile into (phrv.) กองรวมใน See also: เก็บรวมใน Syn. pile in, crowd into
pile into (phrv.) เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. tuck into
pile it on (phrv.) ขยายเกินจริง (คำไม่เป็นทางการ)
pile off (phrv.) เบียดเสียดกันออกมา See also: ทะลักออกมา
pile on (phrv.) กองรวมกัน See also: สะสม
pile on (phrv.) กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile on (phrv.) ให้เกียรติ See also: ยกย่อง, ให้กับ Syn. heap on, heap with
pile on the agony (idm.) สนุกในการทำให้แย่กว่าที่เป็น
pile on the pressure (idm.) พยายามกดดัน
pile onto (phrv.) สุมไว้บน See also: กองไว้บน Syn. heap on, heap with
pile onto (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) จำนวนมากกับ Syn. heap on, heap with
pile out (phrv.) เบียดกันออก See also: แย่งกันออก
pile Pelion upon Ossa (idm.) ทำให้ใหญ่กว่า
pile up (vt.) สะสม See also: รวบรวม
pile up (vi.) ทับถม See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน Syn. heap up, stack up
pile up (vt.) ทำให้เพิ่มพูน See also: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม Syn. accumulate, conglomerate, compile
pile up (phrv.) กองรวมกัน Syn. heap up
pile up (phrv.) ชนกัน See also: กระแทก
pile up (phrv.) ทำให้เกิดขึ้น See also: ทำให้เกิด, นำมาซึ่ง Syn. heap up
pile with (phrv.) อัดใส่ (จำนวนมาก) See also: สุมกอง Syn. heap on, heap with
pile with (phrv.) ให้ (จำนวนมาก) Syn. heap on, heap with
pile-up (n.) กองสุม
pile-up (n.) อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันซ้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
pileous(ไพ'เลียส) adj. มีขนอ่อน,มีขนนิ่ม
piles(ไพลฺซ) n.,pl. หัวริดสีดวง
English-Thai: Nontri Dictionary
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
piles(n) โรคริดสีดวงทวาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piles; haemorrhoids; hemorrhoidsโรคริดสีดวงทวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่ำ (n.) bush pile for catching fish Syn. กล่ำ
กอง (v.) pile See also: pile up, heap up, accumulate, stack up Syn. สุม
กอง (n.) pile See also: heap, stack
กอง (clas.) pile See also: heap
ตั้ง (clas.) pile See also: wad, pack, stack, slab Syn. ปึก, กอง
พะเนิน (n.) pile See also: mound, heap Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก
เมะ (v.) pile See also: pile up Syn. สุม, โปะ, หมก, ถม
กองพะเนิน (adv.) pile high See also: pile up mountain high
กองบุญ (n.) pile of merit Syn. บุญราศี
กองบุญ (n.) pile of merit Syn. บุญราศี
บุญราศี (n.) pile of merit Syn. กองบุญ
กองพะเนินเทินทึก (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม
กองสุม (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองเป็นภูเขาเลากา
กองเป็นภูเขาเลากา (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองสุม
ตะล่อม (v.) pile up See also: heap up, gather, garner Syn. กอง, รวม Ops. เกลี่ย
ทับถม (v.) pile up See also: pile charge upon, heap up, over whelm Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม
พูน (v.) pile up See also: heap, accumulate
ลอม (v.) pile up See also: heap up
สุม (v.) pile up See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble Syn. ทับ
คอมไพล์ (v.) compile See also: gather, collect, arrange, organize Syn. รวบรวม, เรียบเรียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's not a pile of junk out there.นั่นไม่ใช่กองขยะออกมี
You want me to salute that pile of walking pus?จะให้ผมตะเบ๊ะมันเหรอ?
You four-eyed pile of shit.นายมันไอ้สี่ตา ขี้เท่อ
What do you care what a fat old pile of shit like him says about your dad?นายจะไปสนกับตาแก่อ้วนบ้า ที่มันว่าพ่อแกทำไมกันวะ?
Do you think that pile of shit was at Normandy?นายว่าเรื่องบ้านั่นมันเป็น ที่นอร์มังดีจริงๆ เหรอ
Skeleton Jack is now a pile of dust.แจ๊ค... ตอนนี้เป็นผุยผงไปแล้วหละ
It's probably lying in a big pile of......กำลังอ่อนลงนะ ก้อได้ ผมเขวี้ยงทิ้งไปแล้วในถ้ำ จะเอาอะไรนักหนาจากผม
No career yet, but records pile up.งานยังไม่มี แต่มันก็จะเป็นการรับงานซ้อนกัน
You are the ruler of nothing but a pile of rocks and sand.เจ้าไม่ได้ปกครองอะไรเลย นอกจากก้อนหินเเละทราย
We opened up the ceiling, and a pile of trash fell downแค่เราเปิดเพดาน /N ขยะกองโตก็ถล่มลงมาแล้ว
One day we found a big pile of Nikes internal pricing documents.วันหนึ่ง เราก็เจอเอกสารปึกใหญ่ เป็นการคำนวณตัวเลขภายในของไนกี้
You're sitting in a big pile of shit.แบรด ไม่เป็นไร เชื่อฉันสิไม่เป็นไร

pile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
堆满[duī mǎn, ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ, 堆满 / 堆滿] pile up
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 摞] pile up
木柴堆[mù chái duī, ㄇㄨˋ ㄔㄞˊ ㄉㄨㄟ, 木柴堆] pile of firewood; funeral pyre
[lú, ㄌㄨˊ, 罏] pile of earth to keep wine jars
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, 危如累卵] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state
重沓[chóng tà, ㄔㄨㄥˊ ㄊㄚˋ, 重沓] redundant; to pile up
废铜烂铁[fèi tóng làn tiě, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄢˋ ㄊㄧㄝˇ, 废铜烂铁 / 廢銅爛鐵] scrap metal; a pile of junk
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 匯編] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, 汇编 / 彙編] collection; compilation; compile
乐府诗集[yuè fǔ shī jí, ㄩㄝˋ ㄈㄨˇ ㄕ ㄐㄧˊ, 乐府诗集 / 樂府詩集] Collection of yuefu lyric poems, compiled in 12th century by Guo Maoqian 郭茂倩|郭茂倩
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ, 本草纲目 / 本草綱目] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍
编印[biān yìn, ㄅㄧㄢ ˋ, 编印 / 編印] compile and print; publish
编写[biān xiě, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ, 编写 / 編寫] compile
编纂[biān zuǎn, ㄅㄧㄢ ㄗㄨㄢˇ, 编纂 / 編纂] compile
编译器[biān yì qì, ㄅㄧㄢ ㄧˋ ㄑㄧˋ, 编译器 / 編譯器] compiler
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
[zuǎn, ㄗㄨㄢˇ, 纂] compile
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰] compose; compile
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 篹] compose; compile; food; delicacies
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
[hāng, ㄏㄤ, 夯] drive piles
编者[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, 编者 / 編者] editor; compiler
编辑[biān jí, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 编辑 / 編輯] edit; compile; (assistant) editor; compiler
编辑家[biān jí jiā, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄚ, 编辑家 / 編輯家] editor; compiler
编选[biān xuǎn, ㄅㄧㄢ ㄒㄩㄢˇ, 编选 / 編選] select and edit; compile
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 痫 / 癇] epilepsy; insanity
癫痫[diān xián, ㄉㄧㄢ ㄒㄧㄢˊ, 癫痫 / 癲癇] epilepsy
羊角风[yáng jiǎo fēng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, 羊角风 / 羊角風] epilepsy
惊痫[jīng xián, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˊ, 惊痫 / 驚癇] epilepsy
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
基桩[jī zhuāng, ㄐㄧ ㄓㄨㄤ, 基桩 / 基樁] foundation piles
[jí, ㄐㄧˊ, 辑 / 輯] gather up; collect; edit; compile
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 五代史] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls

pile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクリートパイル[, konkuri-topairu] (n) concrete pile
シートパイル[, shi-topairu] (n) sheet piling (method of interlocking sheets of metal); sheet pile
パイル[, pairu] (n) pile (fabric, nuclear reactor, structural support, etc.)
パイルドライバー[, pairudoraiba-] (n) pile driver
上積み[うわづみ, uwadumi] (n) (1) deck cargo; upper layer of goods; (adj-f) (2) extra; (vs) (3) to pile on top of; (P)
借金が嵩む;借金がかさむ[しゃっきんがかさむ, shakkingakasamu] (exp,v5m) to get deeper in debt; to pile up debts
堆積[たいせき, taiseki] (n,vs) pile (of things); depositing (in a pile); accumulation (sediment); (P)
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp
嵩む[かさむ, kasamu] (v5m,vi) (uk) to pile up; to increase
捨て山;捨山[すてやま, suteyama] (n) discard pile (card games)
杭周面摩擦力[くいしゅうめんまさつりょく, kuishuumenmasatsuryoku] (n) pile shaft friction
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P)
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1,vt) to pile up; to accumulate; (P)
積む[つむ, tsumu] (v5m) to pile up; to stack; to load (car, ship, etc.); to pack; (P)
積もる(P);積る[つもる, tsumoru] (v5r) (1) to pile up; to accumulate; (2) (See 見積もる) to estimate; (P)
築く[きずく, kizuku] (v5k,vt) to build; to pile up; to amass; (P)
重なり合う[かさなりあう, kasanariau] (v5u) to lie on top of each other; to overlap; to pile up
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1,vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P)
降り積もる;降積もる[ふりつもる, furitsumoru] (v5r) to fall and pile up (e.g. snow); to lie thick
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler
クロスコンパイラ[, kurosukonpaira] (n) {comp} cross compiler
コンパイラ;コンパイラー[, konpaira ; konpaira-] (n) {comp} compiler
コンパイラー言語[コンパイラーげんご, konpaira-gengo] (n) compiler language
コンパイラコンパイラ[, konpairakonpaira] (n) {comp} compiler-compiler
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] (n) {comp} compiler optimization
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency
コンパイラ型言語[コンパイラかたげんご, konpaira katagengo] (n) {comp} compiler language
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement
コンパイラ言語[コンパイラげんご, konpaira gengo] (n) {comp} compiler languages
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] (n) {comp} precompiled module
ジャクソン癲癇[ジャクソンてんかん, jakuson tenkan] (n) (uk) Jacksonian epilepsy
上層部[じょうそうぶ, jousoubu] (n) high place; top of the pile; upper echelon; upper reaches; top brass
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
千重[ちえ, chie] (n) many layers; many piles
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement
コンパイル[こんぱいる, konpairu] compile (vs)
コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module
デコンパイラ[でこんぱいら, dekonpaira] decompiler
ネイティブコンパイラ[ねいていぶこんぱいら, neiteibukonpaira] native compiler
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile
編者[へんじゃ, henja] editor (abbr), compiler
翻訳コンパイラ指示文[ほんやくこんぱいらしじぶん, honyakukonpairashijibun] compiler directive
翻訳単位のプログラム[ほんやくたんいのプログラム, honyakutan'ino puroguramu] separately compiled program
翻訳時[ほんやくじ, honyakuji] translation time, compile time
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up

pile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตเตอรี่ = แบ็ตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator FR: batterie électrique [f] ; batterie [f] ; pile [f]
บุญราศี[n.] (bunrāsī = b) EN: pile of merit ; accumulated merit FR:
บุญราศี[n.] (bunyarāsī =) EN: pile of merit ; accumulated merit FR:
เชิงตะกอน[n.] (choēngtakøn) EN: funeral pile ; crematorium ; pyre ; crematory ; catafalque FR:
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; back ; behind FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m] ; côté pile [m]
หัวหรือก้อย[xp] (hūa reū køi) EN: FR: pile ou face
จิตกาธาน[n.] (jittakāthān) EN: funeral pile ; crematorium ; pyre ; crematory ; catafalque FR:
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
กล่ำ[n.] (klam) EN: bush pile for catching fish FR:
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กอง[v.] (køng) EN: pile ; pile up ; heap ; stack ; accumulate FR: empiler ; entasser ; accumuler
กองบุญ[n. exp.] (køng bun) EN: pile of merit FR:
กองฟาง[n. exp.] (køng fāng) EN: haystack ; pile of starw FR: meule de foin [f]
กองขยะ[n. exp.] (køng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump ; rubbish dump FR: tas d'ordures [m]
กองหนังสือ[n. exp.] (køng nangse) EN: pile of books FR: pile de livres [f]
กองเป็นภูเขาเลากา[n. exp.] (køng pen ph) EN: an enormous amount ; a great heap ; a vast pile (of) FR: une montagne (de)
กองพะเนิน[n.] (køngphanoēn) EN: pile FR:
กองพะเนินเทินทึก[n.] (køngphanoēn) EN: huge pile FR:
กองเสื้อผ้า[n. exp.] (køng seūaph) EN: pile of clothes FR: pile de vêtements [f]
กอบโกย[v.] (køpkōi) EN: grab ; amass ; pile up ; rake in FR:
กร่ำ[n.] (kram) EN: bush pile for catching fish FR:
ลอม[v.] (løm) EN: pile up FR: amonceler ; empiler ; entasser
ลงเข็ม[v.] (longkhem) EN: drive a foundation pile FR:
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
เมะ[v.] (me) EN: pile FR:
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
ปฏิกรณ์[n.] (patikøn) EN: reactor ; atomic pile ; chain reactor ; nuclear reactor FR: réacteur [m]
ปึก[n.] (peuk) EN: pile ; sheaf ; compact mass ; cake ; wad FR:
พะเนิน[n.] (phanoēn) EN: pile FR:
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
พริกป่น[n. exp.] (phrik pon) EN: ground dried chillies ; ground chilli ; ground red peppers ; paprika ; Cayenne pepper FR: piment pilé [m]
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
ปลาแดก[n.] (plādaēk) EN: pickled fish ; fermented fish preserved with salt FR: poison sec pilé [m]
สะ[v.] (sa) EN: pile up FR:
สามเกลอ[n.] (sāmkloē) EN: manual pile driver FR:
เสาเข็ม[n.] (saokhem) EN: foundation pile ; pile FR:
เสาเข็มเจาะ[n. exp.] (saokhem jǿ) EN: bored pile FR:
เสาเข็มเจาะเสียบ[X] (saokhem jǿ ) EN: auger pile FR:
เสาเข็มสำเร็จรูป [n. exp.] (saokhem sam) EN: precast pile ; prefabricated pile FR:

pile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poller {m}bollard [Br.]; pile
Dämmmatte {f}dolphin pile
Vermögen {n} | ein Vermögen machenfortune; pile | to make a fortune; to make a pile
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments
Compiler {m} [comp.] | Compiler
Fremdcompilierer {m}cross compiler
Epileptiker {m} | Epileptiker
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake
Helmspecht {m} [ornith.]Pileated Woodpecker
Sandhaufen {m}pile of sand
Scheißhaufen {m} [ugs.]pile of shit [coll.]
Ramme {f}pile-driver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pile
Back to top