ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lot*, -lot-

lot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lot (n.) การจับสลาก
lot (vt.) จับสลาก See also: จับฉลาก Syn. cast, draw
lot (vi.) จับสลาก See also: จับฉลาก Syn. cast, draw
lot (n.) จำนวนทั้งหมด (คำไม่เป็นทางการ)
lot (n.) โชคชะตา See also: พรหมลิขิต, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะห์กรรม Syn. destiny, fate, fortune
lot (n.) ที่ดิน See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน Syn. piece of land
lot (adv.) บ่อยครั้ง See also: บ่อย Syn. often
lot (vt.) แบ่งออกเป็นส่วนๆ See also: แบ่ง, แบ่งปัน, แบ่งส่วน Syn. divide, distribute
lot (n.) พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
lot (adv.) มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ) See also: เป็นอันมาก Syn. a great amount
lot (n.) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ See also: โรงถ่ายทำภาพยนตร์ Syn. film studio
lot (n.) สลาก
lot (n.) ส่วนแบ่ง See also: ส่วนที่กำหนดให้ Syn. part, quota
lot (n.) สิ่งของในการประมูล See also: สิ่งของในการขายทอดตลาด Syn. items in auction
lot (n.) สิ่งของหรือคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน See also: กลุ่มคนหรือสิ่งของชนิดเดียวกัน Syn. group, crowd, gang
loth (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ลังเล Syn. loath, reluctant
lotion (n.) เครื่องสำอางชนิดน้ำหรืออย่างเหลว See also: โลชั่น Syn. liquid cosmetic
lotion (n.) ยาน้ำใช้ทาภายนอก (ทางการแพทย์)
lots (adv.) อย่างมาก
lottery (n.) การเสี่ยงโชค Syn. chance
lottery (n.) สลากกินแบ่ง See also: ล็อตเตอรี่
lotto (n.) เกมชนิดหนึ่งคล้ายเกมบิงโก
lotus (n.) ดอกบัว See also: บัว
lotus (n.) ผลไม้ในตำนานกรีกโบราณที่เชื่อว่ากินแล้วทำให้เหมือนอยู่ในฝัน
lotus (n.) ลวดลายดอกบัวที่ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
lotion(โล'เชิน) n. น้ำยาสำหรับทาหรืออาบ
lotta(ลอท'ทะ) =a lot of
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
lotus(โล'ทัส) n. บัว,ลายบัวpl. lotuses, Syn. lotos
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
English-Thai: Nontri Dictionary
lot(n) จำนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห์
loth(adj) ไม่เต็มใจ,ไม่อยากทำ,ไม่ชอบ
lotion(n) โลชั่น
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย
lotus(n) บัวหลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lotionยาทาตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lots, drawingการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lotus throneปัทมอาสน์, ปัทมาสน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lotล็อต, ชุด [การแพทย์]
Lotionโลชั่น, ยาจำพวกสารละลาย, ยาทาผิว [การแพทย์]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิสLOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ
Lottery ticketsสลากกินแบ่ง [TU Subject Heading]
Lotusบัว [TU Subject Heading]
LOTUS 1-2-3 (Computer program)โลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางกวัก (n.) woman statue beckoning happy lot in
บ้าหอบฟาง (v.) carry a lot of things See also: be loaded with a lot of things
เปลืองใจ (v.) take a lot of trouble See also: lose courage, give a lot of care Syn. เหนื่อยใจ
เบือ (adv.) lot Syn. เกลื่อนกลาด
สลาก (n.) lots
ล็อตเตอรี่ (n.) lottery See also: sweepstakes, raffle, draw Syn. สลากกินแบ่ง, หวยเบอร์
ลอตเตอรี่ (n.) lottery Syn. สลากกินแบ่ง, หวย
สลากกินแบ่ง (n.) lottery See also: lottery ticket Syn. ล็อตเตอรี่
สลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) lottery Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) lottery See also: sweepstake Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล
หวย (n.) lottery See also: raffle, draw Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่
หวยรัฐบาล (n.) lottery Syn. ลอตเตอรี่
หวยรัฐบาล (n.) lottery See also: sweepstake Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่
หวยเบอร์ (n.) lottery Syn. หวย, ล็อตเตอรี่
หวยเบอร์ (n.) lottery See also: state lottery Syn. หวย
กมล (n.) lotus See also: lily Syn. ดอกบัว
ดอกบัว (n.) lotus See also: water lily Syn. บัว, บุษบง, สัตตบุษย์, ปทุม, นิลุบล, นิโลบล
นิลุบล (n.) lotus See also: water lily Syn. บัว, บุษบง, สัตตบุษย์, ปทุม, นิโลบล
นิโลบล (n.) lotus See also: water lily Syn. บัว, บุษบง, สัตตบุษย์, ปทุม, นิลุบล
บงกช (n.) lotus See also: Nelumbium speciosum Syn. อุบล, ปทุม, บัว, ดอกบัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
You two have a lot in commonคุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
You're a lot of helpคุณช่วยได้มากเลย
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
It's going to take a lot of workคงจะต้องทำงานกันหนักน่าดู
I have a lot of experiences in teachingฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
You and I have a lot in commonคุณกับฉันมีอะไรที่เหมือนกันมาก
That sounds like a lot of funนั่นฟังดูน่าสนุกมาก
I had a lot of fun last nightเมื่อคืนนี้ฉันสนุกมาก
I have a lot of homework to doฉันมีการบ้านมากที่ต้องทำ
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
It was really a lot of funฉันสนุกมากจริงๆ
It was certainly a lot of funมันสนุกมากๆ แน่นอน
I have to exercise a lot of self-controlฉันต้องฝึกควบคุมตนเองอย่างมาก
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
We've got a lot of work to doพวกเรามีงานมากมายที่ต้องทำ
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
Because we haven't got a lot of timeเพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามากนัก
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
What a lot of troubles!ปัญหาช่างมากมายอะไรอย่างนี้
There is no parking lot in the hospitalไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
She spent a lot of money on booksเธอเสียเงินกับหนังสือต่างๆ เป็นจำนวนมาก
I have a lot in common with my sisterฉันมีอะไรเหมือนกับพี่สาวของฉันมาก
The examination put a lot of stress on himการสอบทำให้เขากดดันมาก
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
So, this is a lot different than your home?งั้นที่นี่ก็แตกต่างอย่างมากกับที่บ้านของคุณสิ?
What a lot of troubles!ช่างยุ่งยากมากมายอะไรอย่างนี้
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
It definitely costs a lot of moneyแน่นอนว่ามันต้องใช้จ่ายเงินมาก
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
It took a long time, and a lot of workมันใช้เวลานานและทำงานหนัก
We have a lot of puppiesเรามีลูกสุนัขจำนวนมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่.
Yeah! Bein' bad's a lot of fun, ain't it?ใช่ เมื่อไรที่ไม่ดีเป็นจำนวนมาก สนุกไม่ได้หรือไม่
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
And a lot of young people would come up from London,และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
It made her laugh, I tell you. She used to sit and rock with laughter at the lot of you.มันทําให้ท่านขํา จะบอกให้นะ ท่านเคยนั่งหัวร่องอหายอยู่บนเตียงเรื่องของคุณ
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน
A lot of drive, too. You know? Real drive.จำนวนมากของไดรฟ์ด้วย คุณรู้หรือไม่ว่า ไดรฟ์ที่แท้จริง
Well, I have. You know, on my back stoop, the lot across the street, back yard.ดีฉันมี คุณรู้ว่าเมื่อก้มหลังของฉันมากฝั่งตรงข้ามถนนที่สนามหลังบ้าน

lot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
批号[pī hào, ㄆㄧ ㄏㄠˋ, 批号 / 批號] lot number; batch number
[duō, ㄉㄨㄛ, 多] many; much; a lot of; numerous; multi-
苦心[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, 苦心] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains
存车处[cún chē chù, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄨˋ, 存车处 / 存車處] parking lot (for bicycles)
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, 同素异形体 / 同素異形體] allotropy
[cài, ㄘㄞˋ, 埰] allotment to a feudal noble
[cài, ㄘㄞˋ, 采] allotment to a feudal noble
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, 互生叶 / 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
浮力定律[fú lì dìng lǜ, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 浮力定律] Archimedes' law of flotation
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 投票箱] ballot box
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 票箱] ballot box
批量[pī liàng, ㄆㄧ ㄌㄧㄤˋ, 批量] batch; lot
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
凝血[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 凝血] blood clot
污痕[wū hén, ㄏㄣˊ, 污痕] blot
矜功不立[jīn gōng bù lì, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 矜功不立] boasts a lot, but nothing comes of it (成语 saw)
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, 短裤 / 短褲] shorts; breechcloth; knee breeches
[ào, ㄠˋ, 墺] building-plot
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, 凹凸] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint
[fú, ㄈㄨˊ, 袱] bundle wrapped in cloth
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿衣 / 壽衣] burial clothes
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
彩票[cǎi piào, ㄘㄞˇ ㄆㄧㄠˋ, 彩票] the lottery; lottery ticket
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, 卡利科] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India)
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
花布[huā bù, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 花布] printed cloth; calico
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, 迷彩服] camouflage clothing
帆布[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, 帆布] canvas; sailcloth
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, 机长 / 機長] captain; chief pilot

lot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじで選ぶ;籤で選ぶ[くじでえらぶ, kujideerabu] (exp,v5b) to choose by lot
どっさり[, dossari] (adv,adv-to) (on-mim) lot of; heaps
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P)
わんさか[, wansaka] (n,adj-na) a lot
一区[いっく, ikku] (n) district; ward; lot
一括め[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot
前に買った分[まえにかったぶん, maenikattabun] (exp) the lot I bought earlier
境涯[きょうがい, kyougai] (n) circumstances; one's situation or lot in life
多岐にわたる;多岐に渡る[たきにわたる, takiniwataru] (exp,v5r) to cover a lot of ground; to include a lot of topics; (as adjectival phrase) wide-ranging
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses
小口扱い[こぐちあつかい, koguchiatsukai] (n) small lot consignment
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
手が掛かる;手がかかる[てがかかる, tegakakaru] (exp,v5r) to take a lot of dealing with; to be a handful
探題[たんだい, tandai] (n) local commissioner (Kamakura or Muromachi eras); composing poetry by lot
敷地面積[しきちめんせき, shikichimenseki] (n) lot area; site area; plottage; lot size
月極駐車場;月極め駐車場[つきぎめちゅうしゃじょう, tsukigimechuushajou] (n) (See 月極め) parking lot rented on a monthly basis
満空情報[まんくうじょうほう, mankuujouhou] (n) information on space availability in a parking lot (car park)
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known
齧り散らす[かじりちらす, kajirichirasu] (v5s) to gnaw at and scatter around; to start a lot of things without finishing any
アストリンゼント;アストリンゼン[, asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion
アニョロッティ[, anyorottei] (n) agnolotti (ita
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer)
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing)
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker
アフターシェーブローション[, afuta-shie-buro-shon] (n) after-shave lotion
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum)
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
アレロタクシス[, arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy
アロタイプ[, arotaipu] (n,adj-no) allotype
アンダープロット[, anda-purotto] (n) underplot
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test
ウーパールーパー[, u-pa-ru-pa-] (n) (col) (See アホロートル) axolotl (esp. an albino) (wasei
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P)
ウエス;ウェス[, uesu ; uesu] (n) rag (for wiping); waste (cloth)
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot
スロット[すろっと, surotto] slot
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD)
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] pilot test
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head
メッシュプロット[めっしゅぷろっと, messhupurotto] mesh plot
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter
ロータス[ろーたす, ro-tasu] Lotus
作図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size
平面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot
断面プロット[だんめんプロット, danmen purotto] slice plot
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing)
表面プロット[ひょうめんプロット, hyoumen purotto] surface plot
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

lot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราลดราคา[n. exp.] (attrā lot r) EN: FR: taux de remise [m]
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
เบือ[adv.] (beūa) EN: a lot  FR: partout ; en masse ; en grand nombre
ชักแม่น้ำทั้งห้า[v. (loc.)] (chakmaēnāmt) EN: bring someone around ; find a lot of reasons (for) FR:
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: lot FR: billet de loterie [m]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope FR: chance [f] ; fortune [f]
ชาลดความอ้วน[n. exp.] (chā lot khw) EN: FR: thé amincissant [m]
ชาลดพุง[n. exp.] (chā lot phu) EN: FR: thé amincissant [m]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune FR: destin [m] ; sort [m]
ชะตากรรม[n.] (chatākam) EN: fate ; lot FR:
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:
ดีกว่าเป็นกอง[X] (dī kwā pen ) EN: much better ; a lot better FR:
ดอนหอยหลอด[n. prop.] (Døn Høi Løt) EN: Don Hoi Lod ; Don Hoi Lot FR: Don Hoi Lod ; Don Hoi Lot
อีกมาก[adv.] (īk māk) EN: much more ; a lot more ; plenty more FR: beaucoup plus
จำนวนมาก (...จำนวนมาก)[n. exp.] (... jamnūan) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; dozens ; many ; numerous ; scores of FR: un grand nombre de ... ; beaucoup de … ; en grand nombre ; en quantité ; à la pelle
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot FR: largement ; beaucoup
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
การลดอัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (kān lot att) EN: reduction of the interest rate FR: réduction du taux d'intérêt [f]
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kam) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การลดค่า[n. exp.] (kān lot khā) EN: FR: dépréciation [f]
การลดค่าจ้าง[n. exp.] (kān lot khā) EN: wage reduction FR: réduction de salaire [f]
การลดขนาด[n. exp.] (kān lot kha) EN: size reduction ; comminution FR: comminution [f]
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā) EN: devaluation ; depreciation; FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā) EN: baht devaluation ; devaluation of the baht FR: dévaluation du baht [f]
การลดค่าเงินตรา[n. exp.] (kān lot khā) EN: devaluation FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā) EN: percentage decrease FR:
การลดของอุณหภูมิ[n. exp.] (kān lot khø) EN: temerature dro FR:
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khw) EN: stress reduction FR: diminution du stress [f]
การลดความเร็ว[n. exp.] (kān lot khw) EN: reducing speed FR: diminution de la vitesse [f]
การลดความเสี่ยง[n. exp.] (kān lot khw) EN: risk reduction FR:
การลดกฎระเบียบ[n. exp.] (kān lot kot) EN: deregulation FR:
การลดน้ำหนัก[n. exp.] (kān lot nām) EN: losing weight ; reducing one's weight FR: perte de poids [f]
การลดเงินเดือน[n. exp.] (kān lot ngo) EN: salary cut FR: diminution de salaire [f]
การลดเงินทุน[n. exp.] (kān lot ngo) EN: capital reduction FR: réduction de capital [f]
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission FR:
การลดปริมาณ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization ; reduction ; dilution FR: diminution [f] ; minimisation [f]
การลดปริมาณการใช้กระดาษ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization of paper consumption FR: minimisation de l'utilisation de papier [f]

lot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot
Parkplatz {m}car park; parking lot [Am.]
Sport {m} | viel Sport treibensport | to do a lot of sport
Anteil {m}lot
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
allotropisch {adv}allotropically
Kleingartensiedlung {f}allot settlement
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Stückezuteilung {f}allotment of securties
Zuteilungsanzeige {f}allotment letter
Zuteilungsbetrag {m}allotment money
Zuteilungskurs {m}allotment price
zugeteilte Menge {f}allotted material
Bezugsberechtigter {m}allottee
Anteil {m}allotment
Babybekleidung {f}baby clothes
Wählerinitiative {f}ballot initiative
Bajonettrahmen {m} [techn.]bayonet slots
Block {m}; Klotz
Zusatzzahl {f} (Lotto)bonus number
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft {adj} | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest
klotzig {adj} | klotziger | am klotzigstenbulky | more bulky | most bulky
Schreibunterlage {f}blotting pad
Einbauschlitz (für Platine) {m}card slot
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Strichelpanthervogel {m} [ornith.]Striated Pardalote
Klotz {m} | Klötze
Ringnut {f}circumferential slot
Tuchplombe {f}cloth seal
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Trockengestell {n}clothes airer
Waschkorb {m}clothes basket
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Abwaschlappen {m}washcloth
Abwaschtuch {n}dishcloth
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Kampfflieger {m}combat pilot
Lotsenzwang {m}compulsory pilotage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lot
Back to top