ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowd*, -crowd-

crowd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crowd (vt.) กดดัน See also: บังคับให้ทำ
crowd (vi.) ชุมนุม
crowd (vi.) เบียดเสียด
crowd (vt.) เบียดเสียด Syn. jam, squeeze, throng
crowd (vi.) ผลักไปข้างหน้า
crowd (vt.) ผลักไปข้างหน้า
crowd (n.) ผู้ชม
crowd (n.) ฝูงชน See also: กลุ่มคน, มวลชน Syn. throng, mob
crowd (vt.) มัดรวมกัน
crowd in (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram in, crush in
crowd in (phrv.) บรรจุแน่น (ตารางเวลา) See also: ใส่จนแน่น
crowd into (phrv.) เบียดเสียดเข้าไป See also: แย่งกันเข้าไป Syn. cram into, crush into, jam into
crowd into (phrv.) จัดให้ลงตัวได้ยาก (ตารางเวลา) See also: จัดยาก
crowd on sail (idm.) กางใบเรือ (เพื่อแล่นเร็วขึ้น) Syn. clap on
crowd out (phrv.) เบียดเสียดกันออกไป Syn. throng out
crowd out (phrv.) เต็ม See also: แน่น, ไม่มีที่ว่างสำหรับ Syn. crush out, squeeze out
crowd out (phrv.) อัดแน่นไปด้วย
crowd round (phrv.) กรูกันมาล้อมรอบ See also: ชุมนุมเข้ามา, ออกันมา, มุงล้อมรอบ
crowd with (phrv.) เต็มไปด้วย
crowded (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน
crowded (adj.) แออัด See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น Syn. packed, congested
crowding (n.) สภาพที่คนเบียดเสียด
English-Thai: HOPE Dictionary
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crowd opinionมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มคน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน
กลุ่มชน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, หมู่ชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน
คละคล่ำ (v.) crowd See also: flock, throng, mingle with Syn. คละปน, ปน, คลาคล่ำ
คลาคล่ำ (v.) crowd See also: flock, throng, mingle with Syn. มากมาย
ประดัง (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. เบียดเสียดเข้ามา, ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง
ประเดประดัง (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. เบียดเสียดเข้ามา, ยัดเยียดเข้าไป, กรู
ฝูงชน (n.) crowd See also: group, throng, mass Syn. กลุ่มคน, หมู่คน
มหาชน (n.) crowd See also: throng, group, community
ยัดเยียด (v.) crowd See also: be crowded, be crammed, be jammed, flock, congregate, gather, mass, throng Syn. เยียดยัด, เบียดเสียด
ยัดเยียดเข้าไป (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. เบียดเสียดเข้ามา, กรู, ประเดประดัง
รวมกลุ่ม (v.) crowd See also: adhere, stick, cling, throng, gather Syn. จับกลุ่ม
รุม (v.) crowd See also: swarm, throng, congregate, flock, stream
หมู่คน (n.) crowd See also: group, throng, mass Syn. กลุ่มคน
หมู่ชน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน
ออ (v.) crowd See also: collect, gather around, throng
เกาะกลุ่ม (v.) crowd See also: adhere, stick, cling, throng, gather Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม
เบียด (v.) crowd See also: flock, throng, congregate, swarm, mass Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด
เบียดเสียด (v.) crowd See also: flock, throng, congregate, swarm, mass Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด
เบียดเสียดเข้ามา (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง
เบียดเสียดเยียดยัด (v.) crowd See also: be congested, throng Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
The room is not crowdedห้องนี้ไม่แออัด
The secret was spread among the crowdความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember how good you were at crowd control last time.จำคราวที่แล้วได้มั้ยล่ะว่ามันเจ๋งแค่ไหน
But when the smell hit the crowd that's when Lardass' plan really started to work.แต่เมื่อกลิ่นตลบไปทั่วฝูงชน นั่นล่ะ คือแผนของไอ้ตูดหมู เริ่มได้ผล
Make a move, we're drawing a crowd here.ทำอะไรก็รีบทำ มันแห่กันมาแล้ว
[ Crowd Laughing ] Bring your sister, okay ?ผมแข็งแรงนะ ขอน้องสาวนายดีกว่า
You're crowd control. I'll handle the employees.คุณกำลังควบคุมฝูงชน ฉันจะจัดการกับพนักงาน
[ Crowd Cheering, Yelling Continues ][ฝูงชนโห่ร้องตะโกนอย่างต่อเนื่อง]
A crowd of faces... friends and family, enemies, lovers.มิตรสหาย ครอบครัว ศัตรู หรือ คู่รัก
We do pat-downs of the crowd to discourage people from carrying.ถ้าเราค้นตัว คนก็จะไม่กล้าพกอาวุธ
This is Survey One. We have a crowd moving in.ถึงศูนย์ฯ จากเซอร์เวย์-1 (มีกลุ่มคนกำลังเดินเข้ามา)
I'm Roddy Lankman, and, boy, what a nice crowd we have today, but let's welcome back our reigning champion.ผมร็อดดี้ แลงค์แมน กับผู้ชาย ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยลุ้นในวันนี้ ยินดีต้อนรับ แชมป์ผู้เป็นตำนานของเรา
The crowd is going nuts here at the arena.The crowd is going nuts here at the arena.
It was the wrong crowd for you, Ham. We'll have a private memorial service here.คนเยอะแยะแฮม และเราก็มีพิธีแบบส่วนตัวที่นี่ด้วย

crowd ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, 人丛 / 人叢] crowd of people
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, 拥塞 / 擁塞] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
[chàn, ㄔㄢˋ, 羼] confusion; sheep crowding
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
[jǐ, ㄐㄧˇ, 挤 / 擠] crowded; to squeeze
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
[cù, ㄘㄨˋ, 簇] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects
[qún, ㄑㄩㄣˊ, 群] crowd; flock; group
[chù, ㄔㄨˋ, 閦] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya'
[gá, ㄍㄚˊ, 轧 / 軋] to crush together (in a crowd); to make friends; to check (accounts)
[chóu, ㄔㄡˊ, 稠] dense; crowded; thick; many
[shēn, ㄕㄣ, 侁] large crowd
松快[sōng kuai, ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄞ˙, 松快 / 鬆快] less crowded; relieved; relaxed; to relax
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, 人山人海] multitude; vast crowd
[shēn, ㄕㄣ, 甡] multitude; crowd
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, 哗众取宠 / 嘩眾取寵] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy

crowd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
クラウド[, kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into
万感胸に迫る[ばんかんむねにせまる, bankanmunenisemaru] (exp) (id) A thousand emotions crowd in on me
人波を泳ぐ[ひとなみをおよぐ, hitonamiwooyogu] (exp,v5g) to wade through a crowd
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
俗輩[ぞくはい, zokuhai] (n) worldlings; the crowd
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P)
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion
群れ居る;群居る[むれいる, mureiru] (v1,vi) to crowd in; to come together
集る[たかる, takaru] (v5r,vi) (1) (uk) to gather; to crowd round; to swarm; to flock; (2) to extort from; to sponge off; (P)
クラウディングアウト[, kuraudeinguauto] (n) crowding out
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P)
わんさ[, wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds
一叢[ひとむら, hitomura] (n) copse; crowd; herd
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
人波[ひとなみ, hitonami] (n) surging crowd; wave of humanity; stampede
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
合間を縫う[あいまをぬう, aimawonuu] (exp,v5u) (1) to make good use of one's spare moments; (2) to weave one's way (e.g. through a crowd)
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P)
大勢順応[たいせいじゅんのう, taiseijunnou] (n) conformism; following the crowd; swimming with the tide; me-tooism
大群[たいぐん, taigun] (n,adj-no) large crowd; large herd; large flock; large school; large shoal
建て込む;建込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped
押し合う;押合う;押しあう[おしあう, oshiau] (v5u,vi) to jostle; to crowd; to haggle
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades)
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner
満員[まんいん, man'in] (n,adj-no) full house; no vacancy; sold out; standing room only; full (of people); crowded; (P)
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
烏合の衆[うごうのしゅう, ugounoshuu] (exp) disorderly crowd; mob
犇く;犇めく[ひしめく, hishimeku] (v5k,vi) (uk) (See 犇めき) to clamour; to crowd; to jostle
犇めき[ひしめき, hishimeki] (n,vs) (uk) clamour; crowd; jostle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding

crowd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yī) EN: crowd ; be congested ; throng FR:
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
แห่[v.] (haē) EN: parade ; go in a crowd FR: parader
ไฮด์ปาร์ก[n.] (hai pāk) EN: speaker haranguing a crowd FR:
เฮละโล[v.] (hēlalō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เฮโล[v.] (hēlō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally ; mob FR:
กำรู[v.] (kamrū) EN: run in a crowd ; throng FR:
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
คละคล่ำ[v.] (khlakhlam) EN: crowd FR: abonder
คลาคล่ำ[v.] (khlākhlam) EN: be full of ; have masses of ; crowd FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มชน[n. exp.] (klum chon) EN: crowd ; group FR: groupe [m]
กลุ่มคน[n. exp.] (klum khon) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people ; elements FR: groupe de personnes [m] ; éléments [mpl]
เกาะกลุ่ม[n. exp.] (kǿ klum) EN: crowd FR:
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กระจุกตัว[v. exp.] (krajuk tūa) EN: crowd (at/around) ; bunch up (at/in) FR:
กรู[v.] (krū) EN: throng toward ; flock ; run in a crowd FR:
มืดฟ้ามัวดิน[adj.] (meūtfāmūadi) EN: crowd in huge number of people FR:
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round FR: se masser ; se presser ; affluer
พรั่งพรู[v.] (phrangphrū) EN: pour forth ; throng into ; crowd into ; gush ; flood FR:
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; subjects ; crowd ; masses FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประดัง[v.] (pradang) EN: pour in ; squeeze ; crowd ; throng in ; surge in FR:
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream FR: affluer ; accourir
รุมล้อม[v. exp.] (rum løm) EN: encircle ; crowd around ; mob FR: encercler
แซง[v.] (saēng) EN: slip in between ; squeeze through a crowd FR: se faufiler
สลายการชุมนุม[v. exp.] (salāi kān c) EN: disperse the crowd ; disperse the mob FR: disperser la foule
สาระพา ; สาระพาเฮโล[v.] (sāraphā ; s) EN: join the party ; join the crowd FR:
เสียด[v.] (sīet) EN: pack ; crowd ; cram ; throng FR:
โซรม[v.] (sōm) EN: gather together in a crowd FR:
ธารกำนัล ; ธารคำนัล[n.] (thārakamnan) EN: public ; big crowd FR: public [m]

crowd ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd
Massenszene {f}crowd scene
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowd
Back to top