ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gang

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gang*, -gang-

gang ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gang (n.) แก๊ง See also: พวกมิจฉาชีพ, กลุ่มโจร Syn. crowd, clique, cabal
gang up (phrv.) ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม
gang warfare (n.) มวยหมู่ Syn. street fight, fight, rumble
gang-bang (sl.) การข่มขืนหมู่
gang-rape (vt.) ข่มขืน See also: รุมโทรมหญิง
gang-up (n.) การชุมนุม See also: การรวมกลุ่ม
gangbanger (sl.) กลุ่มโจร See also: กลุ่มคนร้าย
Ganges (n.) แม่น้ำคงคา (แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู) See also: แม่คงคา
gangland (n.) โลกอาชญากรรม See also: แวดวงอาชญากร
ganglion (n.) ปมประสาท Syn. nerve center
gangly (adj.) ซุ่มซ่าม See also: งุ่มง่าม, เก้งก้าง Syn. ungainly Ops. graceful
gangplank (n.) สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ Syn. gankway, gradient
gangrene (n.) เนื้อร้าย See also: เนื้อตาย Syn. necrosis, decay, infection
gangrene (vi.) กลายเป็นเนื้อร้าย Syn. corrupt, putrefy
gangster (n.) เหล่าร้าย See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต Syn. racketeer, mobster
gangway (n.) ทางเดินแคบๆ See also: ทางเดินระหว่างที่นั่งในโรงภาพยนตร์หรือรถประจำทาง
gangway (n.) สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ Syn. gangplank
English-Thai: HOPE Dictionary
gang(แกง) n. กลุ่ม,แก๊ง,พวก,หมู่,หมู่โจร,พวกโจร,ชุด,หน่วย,ระยะทาง. vt.,vi. จัดเป็นกลุ่ม,กลายเป็นกลุ่ม. -Phr. (gang up (on) รวมกลุ่มกันต่อต้าน), Syn. band,horde,crew
gangboardn. แผ่นกระดานกระโดด,แผ่นกระดานหรือสะพาน ขึ้นหรือลงเรือ
gange(แจนจฺ) vt. ใช้สายลวดเสริม
gangern. หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้าคนงาน
ganges(แกน'จีซ) n. แม่น้ำคงคา -Gangetic adj.
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
ganglian. พหูพจน์ของ ganglion
ganglingadj. ผอมสูง,ยาวเล็ก,ยาวเหยียด,สูงโงนเงน, Syn. gangly
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway
gangrenen. เนื้อตายเน่า. vt.,vi. เป็นเนื้อตายเน่า,กลายเป็นเนื้อตายเน่า., See also: gangrenous adj., Syn. mortification
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer
gangwayn. ทางผ่าน,ปากทางผ่าน,สะพานขึ้นหรือลงเรือ,ทางเดินในโรงมหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
gang(n) คณะ,พวก,หมู่คน,ชุด,กลุ่ม,แก๊ง,พวกโจร
ganger(n) หัวหน้าคนงาน,หัวหน้ากรรมกร
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
gangway(n) ทางเดิน,ทางผ่าน,ทางเดินในเรือ,สะพานลงเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gangพวกนักเลง, พวกโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ganglion๑. ปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion, nerve]๒. แกงเกลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangreneเนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gang rapeการข่มขืนเป็นกลุ่ม [TU Subject Heading]
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Ganglionปมประสาท [การแพทย์]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊วน (n.) gang See also: group Syn. กลุ่ม
แก๊ง (n.) gang See also: group Syn. กลุ่ม, ก๊ก, พวก, เหล่า
ซ่องสุม (v.) gang up See also: meet secretly, assemble
โทรมหญิง (v.) gang-rape See also: violate, assault, seize, outrage, compromise
นภสินธุ์ (n.) Ganges Syn. แม่น้ำคงคา
คงคา (n.) Ganges River Syn. แม่น้ำคงคา
คงคา (n.) Ganges River Syn. แม่น้ำคงคา
แม่คงคา (n.) Ganges river See also: goddess of water
แม่น้ำคงคา (n.) Ganges river
จิ๊กโก๋ (n.) gangster See also: racketeer, hooligan
เหล่าร้าย (n.) gangsters See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I decided to treat the gang for my birthday.ฉันตัดสินใจที่จะปฏิบัต- ิต่อแก๊งค์ในวันเกิดของฉัน
Chris Chambers was the leader of our gang and my best friend.คริส แชมเบอร์ เป็นหัวหน้าแก๊ง และเพื่อนสนิทของผม
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต
We should call the gang together.เราควรจะเรียกแก๊งเราไปด้วยกันนะ
An invisible gang at work?แก๊งที่มองไม่เห็นที่ทำงานหรือไม่
The whole North Side gang was there.พวกแก๊งส์ทางเหนืออยู่ที่นั่นทุกคน .
Look, we know that certain gang elements in this prison want you dead.เรารู้ว่ามีแก๊งค์ในคุกนี้ อยากให้นายตาย
We've got every gang from Seattle to San Diego... working together now.เรารวมทุกแกงค์ทั้งจาก/ซีทเติล ไปจนถึง ซานดิเอโก้... มาทำงานร่วมกันแล้ว
So you're the shit of the Hanamura gang called Kenji?นายคือไอ้ระยำเคนจิจากแก๊งฮานามูระใช่มั้ย?
We are on the scene An international gang of drug trafficking was using an apartment hereเรากำลังอยู่ในที่เกิดเหตุ แก๊งต่างประเทศ จากพวกค้ายาเสพติดได้ใช้พาร์ทเมนท์ที่นี่
You have to be part of a gang to stand a chance.คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของแก๊ง ถึงจะอยู่ได้
Slowly, your gang becomes your family.ในที่สุด แก๊งก็กลายเป็นครอบครัวของคุณ

gang ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
香港脚[Xiāng Gǎng jiǎo, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄠˇ, 香港脚 / 香港腳] athlete's foot
上海宝钢集团公司[Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 上海宝钢集团公司 / 上海寶鋼集團公司] Baosteel
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, 头子 / 頭子] boss; gang leader
泄殖肛孔[xiè zhí gāng kǒng, ㄒㄧㄝˋ ㄓˊ ㄍㄤ ㄎㄨㄥˇ, 泄殖肛孔] cloaca (of bird or reptile)
通同[tōng tóng, ㄊㄨㄥ ㄊㄨㄥˊ, 通同] collude; gang up on
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ, 本草纲目 / 本草綱目] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍
中远香港集团[Zhōng yuǎn Xiāng Gǎng Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 中远香港集团 / 中遠香港集團] COSCO Hong Kong Group
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 民主建港协进联盟 / 民主建港協進聯盟] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 出港大厅 / 出港大廳] departure lounge
离港大厅[lí gǎng dà tīng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, 离港大厅 / 離港大廳] departure lounge
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
佛冈县[Fó gāng xiàn, ㄈㄛˊ ㄍㄤ ㄒㄧㄢˋ, 佛冈县 / 佛岡縣] Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong
大钢琴[dà gāng qín, ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, 大钢琴 / 大鋼琴] grand piano
花岗岩[huā gāng yán, ㄏㄨㄚ ㄍㄤ ㄧㄢˊ, 花岗岩 / 花崗岩] granite
花岗石[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, 花岗石 / 花崗石] granite
不冻港口[bù dòng gǎng kǒu, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, 不冻港口 / 不凍港口] ice-free port (refers to Vladivostok)
爱岗敬业[ài gǎng jìng yè, ㄞˋ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄝˋ, 爱岗敬业 / 愛崗敬業] industrious and hard-working
小钢球[xiǎo gāng qiú, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄤ ㄑㄧㄡˊ, 小钢球 / 小鋼球] iron pellet; shrapnel
俄勒冈州[É lè gāng zhōu, ㄜˊ ㄌㄜˋ ㄍㄤ ㄓㄡ, 俄勒冈州 / 俄勒岡州] Oregon
头目[tóu mù, ㄊㄡˊ ㄇㄨˋ, 头目 / 頭目] ringleader; gang leader; chieftain
皇家香港警察[Huáng jiā Xiāng Gǎng Jǐng chá, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, 皇家香港警察] Royal Hong Kong Police Force (1969-1997)
炼钢厂[liàn gāng chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ ㄔㄤˇ, 炼钢厂 / 煉鋼廠] steel mill
[lóu, ㄌㄡˊ, 喽 / 嘍] subordinates in gang of bandits
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 罗 / 囉] subordinate in a gang of bandits
梵蒂冈城[fàn dì gāng chéng, ㄈㄢˋ ㄉㄧˋ ㄍㄤ ㄔㄥˊ, 梵蒂冈城 / 梵蒂岡城] Vatican City (capital of Holy See)
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, 航空港] airfield; aerodrome
[gāng, ㄍㄤ, 疘] anus
[gāng, ㄍㄤ, 肛] anus
肛门[gāng mén, ㄍㄤ ㄇㄣˊ, 肛门 / 肛門] anus
养鱼缸[yǎng yú gāng, ㄧㄤˇ ㄩˊ ㄍㄤ, 养鱼缸 / 養魚缸] aquarium; fish tank
出港[chū gǎng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ, 出港] to leave harbor; departure (at airport)
海港[hǎi gǎng, ㄏㄞˇ ㄍㄤˇ, 海港] ocean port; harbor
[gǎng, ㄍㄤˇ, 港] harbor; Hong Kong (abbr. for 香港)
港口[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, 港口] port; harbor
港弯[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港弯 / 港彎] harbor
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港湾 / 港灣] natural harbor; bay serving as harbor
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, 珍珠港] Pearl Harbor (Hawaii)
维多利亚港[Wéi duō lì yà gǎng, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, 维多利亚港 / 維多利亞港] Victoria Harbor, Hong Kong
良港[liáng gǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄤˇ, 良港] good harbor

gang ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーギャング[, kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei
ギャングエージ[, gyangue-ji] (n) gang age
ストリートギャング[, sutori-togyangu] (n) street gang
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
ガンガン食べる;がんがん食べる[ガンガンたべる(ガンガン食べる);がんがんたべる(がんがん食べる), gangan taberu ( gangan tabe ru ); gangantaberu ( gangan tabe ru )] (exp,v1) (sl) to pig out; to chow down
ガングリオシド[, gangurioshido] (n) ganglioside
ガングリオン[, gangurion] (n) ganglion
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
ガン切れ[ガンぎれ;ガンギレ, gan gire ; gangire] (n,vs) (sl) (See キレる) losing one's cool; blowing one's top
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P)
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap
スケ番;助番[スケばん(スケ番);すけばん(助番), suke ban ( suke ban ); sukeban ( jo ban )] (n) leader of a female gang; leader of a group of delinquent girls
タラップ[, tarappu] (n) gangway (dut
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia)
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators
一隊[いったい, ittai] (n) party; gang; company; squad
不逞の輩[ふていのやから, futeinoyakara] (n) lawless people; gang; malcontents; recalcitrants
二重身[にじゅうしん, nijuushin] (n) doppelganger
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
壊疽[えそ, eso] (n,adj-no) gangrene
大脳基底核[だいのうきていかく, dainoukiteikaku] (n) basal ganglia
巌巌とした;巌々とした[がんがんとした, gangantoshita] (adj-f) craggy; steep (as of a mountain)
搭乗橋[とうじょうきょう, toujoukyou] (n) gangway; boarding bridge
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P)
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member)
暴力団抗争[ぼうりょくだんこうそう, bouryokudankousou] (n) gangland war
暴力団狩り[ぼうりょくだんがり, bouryokudangari] (n) roundup of gangsters
暴力団組員[ぼうりょくだんくみいん, bouryokudankumiin] (n) (sens) mobsters; gangsters

gang ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กแว้น[n. exp.] (dek waēn) EN: street motorcycle racers ; biker gang ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss FR: meneur [m] ; chef de bande [m]
แก๊ง = แก๊งค์[n.] (kaeng) EN: gang ; group FR: gang [m] ; bande [f]
แก๊งชาวจีน[n. exp.] (kaeng chāo ) EN: FR: gang chinois [m]
แก๊งอันธพาล[n. exp.] (kaeng antha) EN: gang of hooligans ; criminal gang FR:
แก๊งมาเฟีย[n. exp.] (kaeng māfīa) EN: FR: gang mafieux [m]
แก๊งวางระเบิด[n. exp.] (kaeng wāng ) EN: gang of bombers FR:
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang FR: mouvement [m] ; organisation [f]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
ความผิดฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: gang robbery FR:
กินโต๊ะ[v.] (kinto) EN: gang up on someone ; besiege FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กลุ่มเด็กแว้น[n. exp.] (klum dek wa) EN: biker gang ; gang members FR: bande de motards [f]
กลุ้มรุม[v.] (klumrum) EN: besiege ; gang up FR:
กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit gang robbery FR:
ก๊วน[n.] (kūan) EN: gang ; group FR: groupe [m]
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ปล้นทรัพย์[v.] (plonsap) EN: commit gang robbery ; gang rob ; rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage FR:
รุมกินโต๊ะ[v. exp.] (rum kinto) EN: gang up (on someone) ; join the feast FR:
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery FR: piller ; dépouiller
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]
ซ่องสุม[v.] (sǿngsum) EN: gang up ; meet secretly FR:
สุมหัว[v.] (sumhūa) EN: conspire ; gang up with FR:
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ไอ้งั่ง[n. exp.] (ai ngang) EN: You, goddamn fool/moron/idiot/nincompoop! FR:
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
อาชญากรข้ามชาติ[n. exp.] (ātchayākøn ) EN: transnational criminals ; transnational gangsters FR:
อาชญากรข้ามชาติ[n. exp.] (ātyākøn khā) EN: transnational criminals ; transnational gangsters FR:
บุนนาค[n.] (bunnāk) EN: gangaw ; Indian rose chesnut ; Ceylon ironwood ; ironwood tree ; Mesua ferrea FR: Mesua ferrea
บุษบาฮาวาย[n. exp.] (butsabā Hāw) EN: Asystasia gangetica FR: Asystasia gangetica
ดงผู้ร้าย[n. exp.] (dong phūrāi) EN: gangsters' hangout FR:
อีงั่ง[n. exp.] (ī ngang) EN: FR: andouille [f]
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
แก๊งเด็กแว้น[n. exp.] (kaeng dek w) EN: youth gangs FR: bande de jeunes [f]
กังต็อก[n. prop.] (Kangtǿk) EN: Gangtok FR: Gangtok
คัดง้าง[v.] (khat-ngāng) EN: be at loggerheads (with sb) ; be at an impasse FR:

gang ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korridor {m}; Gang
Gang {m} | erster Gang | in den dritten Gang schalten | den Gang herausnehmengear; speed | first gear; bottom gear [Br.] | to change (shift [Am.]) into third gear | to put the car in neutral
Show {f} | die Show in Gang haltenshow | to keep the show rolling
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
Empfangsbestätigung {f}; Eingangsanzeige
Lagerzugang {m}; Lagerzugänge
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Arkade {f}; Wandelgang
Ansatzpunkt {m}; Ausgangspunkt
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties
Gehörgang {m} [anat.] | Gehörgänge
Back-Office {n}; technische Abwicklung von Büro-Vorgängenback-office
Band {m}; Jahrgang
Blindgänger {m} | Blindgänger
Kostgänger {m} | Kostgänger
Bogengang {m}; Säulengang
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands
Kinderspiel {n}; Spaziergang
Ausgang {m} | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output
Cholangitis {f}; Entzündung der Gallengänge [med.]cholangitis; bile duct inflammation
Durchgangsloch {n} | Durchgangslöcher
Umgangssprachausdruck {m} | Umgangssprachausdrücke
Kolonnade {f}; Wandelgang
Kontaktwiderstand {m}; Durchgangswiderstand
Geschäftsgang {m} | Geschäftsgänge
Studiengang {m} | Studiengänge
Ausgang {m} | Ausgänge
Wahlergebnis {n}; Wahlausgang
Zugangsbestimmung {f} | Zugangsbestimmungen
Essen {n} | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal
Fußgängerbrücke {f} | Fußgängerbrücken
Straßenüberführung {f} (für Fußgänger)footbridge (for pedestrians)
Gang {m}; Gangart
Fräsersatz {m}gang cutter
Gang {m}; Arbeitsgang
Gang {m}; Durchgang
Laufsteg {m}gangway; gangboard
Ganges-Delfin {m}; Ganges-Flussdelfin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gang
Back to top