ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hero

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hero*, -hero-

hero ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hero (n.) วีรบุรุษ Syn. cavalier, gallant, paladin Ops. coward, dastard
hero (n.) อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง
heroic (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
heroic (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical (adj.) กล้าหาญ Syn. brave, courageous, valorousbrave, courageous, valorous Ops. cowardly, fearful, spineless
heroics (n.) ความกล้าหาญ
heroin (n.) เฮโรอีน See also: ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
heroine (n.) วีรสตรี Ops. coward, dastard
heroism (n.) วีรกรรม See also: ความกล้าหาญ Syn. bravery, valiance, valor Ops. cowardice, timidity
English-Thai: HOPE Dictionary
hero(ฮี'โร) n. วีรบุรุษ,คนเก่ง,พระเอก, Syn. champion
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
heroin(เฮ'โรอิน) n. เฮโรอีน
heroine(เฮ'โรอิน) n. วีรสตรี,นางเอก
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ
heron(เฮอ'รัน) n. นกกระสา
heron'a-billn. ชื่อพืชไม้ดอก
heronry(เฮอ'รันรี) n. รังนกกระสา
English-Thai: Nontri Dictionary
hero(n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
heroic(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroical(adj) กล้าหาญ,เก่ง,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
heroine(n) วีรสตรี,นางเอก
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง
heron(n) นกยาง,นกกระสา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hero๑. วีรบุรุษ๒. พระเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroic coupletสัมผัสคู่วีรกรรม, สัมผัสคู่ฮิโรอิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
heroine๑. วีรสตรี๒. นางเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroinเฮโรอีน [TU Subject Heading]
Heroines in literatureวีรสตรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวละครเอก (n.) hero See also: important character, leading actor Syn. ตัวสำคัญ, ตัวเอก Ops. ตัวรอง
ตัวสำคัญ (n.) hero See also: important character, leading actor Syn. ตัวเอก Ops. ตัวรอง
วีรชน (n.) hero See also: heroic person
วีรบุรุษ (n.) hero Ops. วีรสตรี
ฮีโร่ (n.) hero Syn. วีรบุรุษ
ผงขาว (n.) heroin Syn. เฮโรอีน
เฮโรอิน (n.) heroin
ตัวนาง (n.) heroine See also: actress, leading lady, dancing girl Syn. นางเอก Ops. ตัวพระ, ตัวพระเอก
ตัวนาง (n.) heroine See also: actress, leading lady, dancing girl Syn. นางเอก Ops. ตัวพระ, ตัวพระเอก
เฮโรอีน (n.) heroine Syn. ผงขาว
กระยาง (n.) heron See also: egret Syn. ยาง, นกยาง, นกกระยาง
กระสา (n.) heron Syn. นกกระสา
นกกระสา (n.) heron See also: stork
bittern (n.) นกยุโรปชนิดหนึ่งตระกูล Heron
ขี้ตด (n.) Pherosophus Syn. แมลงตด
ขี้โย (n.) cheroot See also: cigarette
ตด (n.) Pherosophus Syn. แมลงตด, ขี้ตด
นกอีร้า (n.) a species of bird of the heron family
บ้ากาม (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด
บ้าตัณหา (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. ตัณหาจัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Mike, we were all proud of you. Being a hero and all.คุณจะรู้ว่าไมค์เราก็ภูมิใจในตัวคุณทั้งหมด เป็นฮีโร่และทุก
Our hero is familiar not only with Nietzsche, but Huysmans as wellวีรบุรุษของเราคุ้นเคยไม่กับมัน, แต่ Huysmans ซึ่งดีกว่า
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง
Gentlemen, the hero of Champaran.ท่านทั้งหลาย วีรบุรุษแห่งชัมปาราน
It's not his best work, but the story's hero ... is named John Kinsella, my father.มันไม่ใช่งานที่ดีที่สุดของเขา แต่วีรบุรุษในเรื่อง... ตัวละครที่แมนน์สร้างขึ้น 26 ปีที่แล้ว ชื่อจอห์น คินเซลล่า - พ่อของผม
I said I could never respect a man whose hero was a criminal.ผมพูดว่า ผมไม่มีวันนับถือผู้ชาย ที่มีวีรบุรุษเป็นอาชญากร
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
You're the hero of the hour.- ที่ดีที่สุด คุณพระเอกของชั่วโมง
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน

hero ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃涅阿斯[Āi niè ā sī, ㄞ ㄋㄧㄝˋ ㄚ ㄙ, 埃涅阿斯] Aeneas, hero of Virgil's Aeneid
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 主人公] hero (of a novel or film); main protagonist
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, 大勇若怯,大智若愚] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent
奥迪修斯[Ào dí xiū sī, ㄠˋ ㄉㄧˊ ㄒㄧㄡ ㄙ, 奥迪修斯 / 奧迪修斯] Odysseus, hero of Homer's Odyssey
参孙[Cān sūn, ㄘㄢ ㄙㄨㄣ, 参孙 / 參孫] Samson (name); biblical hero around 1100 BC
晏婴[Yàn Yīng, ㄧㄢˋ , 晏婴 / 晏嬰] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏子, hero of book 晏子春秋
晏子[Yàn zǐ, ㄧㄢˋ ㄗˇ, 晏子] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏婴, hero of book 晏子春秋
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿喀琉斯[Ā kā liú sī, ㄚ ㄎㄚ ㄌㄧㄡˊ ㄙ, 阿喀琉斯] Achilles (Greek hero)
动脉粥样硬化[dòng mài zhōu yàng yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 动脉粥样硬化 / 動脈粥樣硬化] atherosclerosis
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ˋ ㄏㄨㄚˋ, 血管粥样硬化 / 血管粥樣硬化] atherosclerosis; hardening of the arteries
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, 壮烈 / 壯烈] brave; heroic
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, 色色迷迷] crazy about sex; lecherous; horny
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, 色迷] crazy about sex; lecherous; horny
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, 凶险 / 兇險] dangerous; ruthless; treacherous
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
飞雪[Fēi xuě, ㄈㄟ ㄒㄩㄝˇ, 飞雪 / 飛雪] Flying Snow, a character in "Hero"
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, 狐狸] fox; fig. sly and treacherous person
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 杰 / 傑] hero; heroic
儿女英雄传[ér nǚ yīng xióng zhuàn, ㄦˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄢˋ, 儿女英雄传 / 兒女英雄傳] Heroic women, novel by Manchu born Qing dynasty writer 文康
壮士[zhuàng shì, ㄓㄨㄤˋ ㄕˋ, 壮士 / 壯士] hero; fighter; brave strong guy; warrior (in armor)
女英雄[nǚ yīng xióng, ㄋㄩˇ ㄒㄩㄥˊ, 女英雄] heroine
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 好汉 / 好漢] hero; strong and courageous person
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
希罗底[Xī luó dǐ, ㄒㄧ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˇ, 希罗底 / 希羅底] Herodium (town in biblical Judea)
[hàn, ㄏㄢˋ, 悍] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent
海洛因[hǎi luò yīn, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄛˋ , 海洛因] heroin
英雄式[yīng xióng shì, ㄒㄩㄥˊ ㄕˋ, 英雄式] heroic
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 雄] heroic; male

hero ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーヒーロー[, su-pa-hi-ro-] (n) super hero
ヒーロパケージ[, hi-ropake-ji] (n) hero package (commercial in which the product is the hero of the segment)
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero
英雄崇拝[えいゆうすうはい, eiyuusuuhai] (n) hero worship
軍神[ぐんしん, gunshin] (n) god of war; war hero
アテローム[, atero-mu] (n) atheroma (ger
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis
アンチヒーロー[, anchihi-ro-] (n) antihero
スフェロメーター[, suferome-ta-] (n) spherometer
チェロキー[, chieroki-] (n) Cherokee
トコフェロール[, tokofero-ru] (n) (See ビタミンE) tocopherol
ヒーロー[, hi-ro-] (n) hero; (P)
ヒロイズム[, hiroizumu] (n) heroism; (P)
ヒロイック[, hiroikku] (adj-na,n) heroic
ヒロイン[, hiroin] (n) (See ヒーロー) heroine; (P)
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron
ヘロイン[, heroin] (n) heroin; (P)
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
ヘロンの公式[ヘロンのこうしき, heron nokoushiki] (n) Heron's formula; Hero's formula
丈夫;益荒男[じょうふ(丈夫);ますらお, joufu ( joubu ); masurao] (n,adj-na) (sometimes じょうぶ) hero; manly person; warrior
三井寺歩行虫;三井寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle)
中鷺[ちゅうさぎ, chuusagi] (n) intermediate heron (Mesophoyx intermedia)
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P)
五位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P)
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character
勇婦[ゆうふ, yuufu] (n) heroine; brave woman
勇敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous
反英雄[はんえいゆう, han'eiyuu] (n) antihero; anti-hero
回転楕円体[かいてんだえんたい, kaitendaentai] (n) spheroid
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勇士[ゆうし, yuushi] Thai: วีรบุรุษ English: hero

hero ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮีไร่[n.] (hīrai) EN: hero FR: héros [m]
ฮีโร่[n.] (hīrō) EN: hero FR: héros [m]
พระ[n.] (phra) EN: leading actor ; hero FR:
พระเอก[n.] (phra-ēk) EN: hero ; eading actor ; actor in a leading rôle ; male star FR: héros [m] ; acteur principal [m]
ผู้ยิ่งใหญ่[n. exp.] (phū yingyai) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero FR: personnage illustre [m] ; célébrité [f] ; sommité [f] ; personne éminente [f] ; grand homme [m]
ตัวละครเอก[n. exp.] (tūalakhøn ē) EN: hero FR: personnage principal [m] ; premier rôle [m]
วีรบุรุษ[n.] (wīraburut) EN: hero FR: héros [m]
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people ; brave people FR: héros [mpl]
เฌโรม[n. prop.] (Chērōm ) EN: FR: Jérôme
เอื้องกลีบเกลียว[n. exp.] (eūang klīp ) EN: Cephalantheropsis longipes FR: Cephalantheropsis longipes
ฟีโรโมน[n.] (fīrōmōn) EN: pheromon FR: phéromone [f] ; phérormone [f] ; phéro-hormone [f]
เฮโรโดตัส[n. exp.] (Hērōdōtat) EN: Herodotus FR: Hérodote
เฮโรอีน[n.] (hērō-īn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN) FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[n. exp.] (hērō-īn bør) EN: FR: héroïne pure [f]
ค่าคงตัวออยเลอร์[n. exp.] (khā khongtū) EN: Euler's constant ; Euler–Mascheroni constant FR: constante d'Euler [f] ; constante d'Euler-Mascheroni [f]
คันไถ[n.] (khanthai) EN: plow handle ; beam of plough FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
เคโรซีน[n.] (khērōsīn) EN: Kerosene FR: kérosène [m]
คิดคด[v.] (khitkhot) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous FR: trahir ; faire main basse dessus
คิดคด[adj.] (khitkhot) EN: perfidious ; treacherous FR: perfide
กลมแป้น[adj.] (klom paen) EN: spheroidal ; like a flattened ball FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
กระสา[n.] (krasā) EN: stork ; heron ; Ciconiidae FR: cigogne [f] ; héron [m] ; Ciconiidae
กระยาง[n.] (krayāng) EN: heron ; egret FR: héron [m]
กุเรา[n.] (kurao) EN: threadfin ; Eleutheronema ; Polynemus FR:
มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย[org.] (Mūnlanithi ) EN: Heroes of Democracy Foundation FR:
นางเอก[n.] (nāng-ēk) EN: heroin ; star ; leading actress FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f] ; tête d'affiche [f]
นกแขวก[n. exp.] (nok khwaēk) EN: Black-crowned Night Heron ; Night Heron FR: Bihoreau gris [m] ; Bihoreau à couronne noire [m] ; Héron bihoreau [m] ; Héron bihoreau à calotte noire [m] ; Bihoreau à manteau noir [m]
นกกระสาแดง[n. exp.] (nok krasā d) EN: Purple Heron FR: Héron pourpré [m]
นกกระสานวล[n. exp.] (nok krasā n) EN: Grey Heron FR: Héron cendré [m] ; Héron gris [m] ; Héron commun [m]
นกกระสาใหญ่[n. exp.] (nok krasā y) EN: Great-billed Heron FR: Héron typhon [m] ; Héron de Sumatra [m]
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Asian Paradise-Flycatcher FR: Tchitrec de paradis [m] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [m] ; Gobemouche du paradis [m] ; Gobemouche du paradis asiatique [m] ; Tersiphone asiatique [m]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Japanese Paradise-Flycatcher FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon
นกยาง[n. exp.] (nok yāng) EN: heron ; egret FR: héron [m] ; aigrette [f]
นกยางเขียว[n. exp.] (nok yāng kh) EN: Little Heron ; Striated Heron FR: Héron strié [m]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng kh) EN: Cattle Egret FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
นกยางกรอกพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok yāng kr) EN: Javan Pond Heron FR: Crabier malais [m]
นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย[n. exp.] (nok yāng kr) EN: Indian Pond Heron ; Paddybird FR:
นกยางกรอกพันธุ์จีน[n. exp.] (nok yāng kr) EN: Chinese Pond Heron FR: Crabier chinois [m]
นกยางลายเสือ[n. exp.] (nok yāng lā) EN: Malayan Night Heron ; Malaysian Night Heron FR: Bihoreau malais [m] ; Butor malais [m]
นกยางเปีย[n. exp.] (nok yāng pī) EN: Little Egret FR: Aigrette garzette [f] ; Aigrette blanche [f] ; Garzette blanche [f] ; Héron garzette [m] ; Petite Aigrette [f] ; Crosse [f]

hero ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nationalheld {m}national hero
Seeheld {m}naval hero
Antiheld {m}antihero
Cherokee {n}cherokee
Bacchusreiher {m} [ornith.]Chinese Pond Heron
Cocoireiher {m} [ornith.]Cocoi Heron
Riffreiher {m} [ornith.]Eastern Reef Heron
Goliathreiher {m} [ornith.]Goliath Heron
Graureiher {m} [ornith.]Grey Heron (Ardea cinerea)
Hainanreiher {m} [ornith.]Magnificent Night Heron
Heldentum {n}; Heroismus
heldenhaft {adj} | heldenhafter | am heldenhaftestenheroic | more heroic | most heroic
heldenhaft {adv}heroically
Heroin {n}heroin
Herold {m}; Wappenherold
heroisch {adj}heroical
Kaiserreiher {m} [ornith.]Imperial Heron
Paddyreiher {m} [ornith.]Indian Pond Heron
Rotscheitelreiher {m} [ornith.]Japanese Night Heron
Prachtreiher {m} [ornith.]Javanese Pond Heron
Madagaskarreiher {m} [ornith.]Malagasy Heron
Wellenreiher {m} [ornith.]Malaysian Night Heron
Mangrovereiher {m} [ornith.]Green-backed Heron
Rotrückenreiher {m} [ornith.]Nankeen Night Heron
Nationalheldin {f}national heroine
Elsterreiher {m} [ornith.]Pied Heron
Purpurreiher {m} [ornith.]Purple Heron (Ardea purpurea)
trügerisch; verräterisch {adj} | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hero
Back to top