ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

actress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *actress*, -actress-

actress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actress (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง Syn. female performer
English-Thai: HOPE Dictionary
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักแสดงฝ่ายหญิง (n.) actress
นักแสดงหญิง (n.) actress
นางฟ้อนรำ (n.) actress See also: dancer Syn. นางละคร, นางรำ
นางละคร (n.) actress See also: performer
นาฏ (n.) actress See also: dancer Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ
ผู้แสดงฝ่ายหญิง (n.) actress Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง
ดารานำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, นักแสดงนำ
ตัวชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ
ตัวสำคัญ (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวชูโรง
ตัวแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ดารานำ, นักแสดงนำ
นักแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ
นางรอง (n.) co-starring actress Ops. นางเอก, ตัวเอกหญิง
นางเอก (n.) main actress See also: leading actress Ops. พระเอก
ผู้แสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ, นักแสดงนำ
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน (n.) benefactor; benefactress Syn. เจ้าบุญนายคุณ
เจ้าพระเดชนายพระคุณ (n.) great benefactor/benefactress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่"..
Of course, I'd rather be known as a great actress than a movie star.แน่นอน ฉันอยากรู้จักในฐานะ ดาราที่ยิ่งใหญ่มากกว่าดาราหนัง
You were recasting the lead actress anyway.ยังไงคุณก็ต้องคัดตัว ดารานำหญิงใหม่อยู่ดี
My mother here... thinks that being an actress is a dubious profession.แม่ของหนูที่นั่งอยู่นี้... คิดว่าการไปเป็นนักแสดง เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนค่ะ.
It's Actress Lee Mi-yeon.นั่นน่ะ นางเอก ลี มี-เยือน
This actress that came into my shop a couple weeks ago, and, uh...เป็นนักแสดงน่ะ เธอมาที่ร้านเราเมื่อสองสัปดาห์ก่อน...
"A failed actress and a twat"?"นักแสดงตกอับกับไองั่งเนี่ยนะ?"
Just like the actress Catherine Deneuveเหมือนชื่อนักแสดงหญิง Catherine Deneuve
I'm just a starving actress from Boulder, Colorado.เป็นได้แค่ดาราปลายแถว ที่มาจากชายแดนโคโลราโด
Aspiring actress and freeter Natsume-san.มูโรอิ ชิโฮ อายุ 28 ปี นักออกแบบเสื้อผ้า

actress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 伶人] actor; actress
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 女演员 / 女演員] actress
王菲[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 王菲] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 亨特泰罗 / 亨特泰羅] Hunter Tylo (Hollywood actress)
王祖贤[wáng zǔ xián, ㄨㄤˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, 王祖贤 / 王祖賢] Joey Wong (actress)
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 艺名 / 藝名] stage name (of an actor or actress)

actress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P)
女優[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P)
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer

actress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูโรง[n.] (chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดาราหญิง[n. exp.] (dārāying) EN: actress FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[n. exp.] (nak sadaēng) EN: actress FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[n.] (nāng-ēk) EN: heroin ; star ; leading actress FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f] ; tête d'affiche [f]
นางละคร[n.] (nāng-lakhøn) EN: actress FR: actrice de théâtre [f]
นางละคร[n. exp.] (nāng lakhøn) EN: actress FR: actrice [f]
นางรอง[n.] (nāngrøng) EN: co-starring actress FR:
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman FR:
ตัวชูโรง[n. exp.] (tūa chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR: boute-en-train [m]
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
ตัวละครหญิง[n. exp.] (tūalakhøn y) EN: actress FR: actrice [f]
ตัวแสดงนำ[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ตัวสำคัญ[n. exp.] (tūa samkhan) EN: leading actor ; leading actress FR:
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน[n. exp.] (jao khāodaē) EN: benefactor ; benefactress FR:
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage FR:
แสดงนำ[v.] (sadaēng-nam) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress FR: jouer le rôle principal

actress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptdarstellerin {f}leading actress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า actress
Back to top