ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

headstrong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *headstrong*, -headstrong-

headstrong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headstrong (adj.) ซึ่งดึงดัน See also: ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง Syn. hardheaded, stubborn, willful Ops. compliant, easygoing
headstrongness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, willfulness Ops. obedience
English-Thai: HOPE Dictionary
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
English-Thai: Nontri Dictionary
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาแต่ใจตัว (v.) be headstrong See also: be willful, be self-willed, be determined Syn. เอาแต่ใจตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน
Obstinate, headstrong girl! I am ashamed of you.ยัยเด็กดื้อด้านและหัวแข็ง ฉันละอายแทนเธอจริงๆ
No one could tame the beast, but I told them... such a headstrong horse... is a perfect match for me.ไม่มีใครทำให้มันเชื่องได้ แต่ผมก็บอกพวกเขา... ม้าพันธุ์อึดแบบมัน... ผมชอบ ..
WELL, I-I WAS A LITTLE HEADSTRONG WHEN I WAS ALEX.หนูอาจจะหัวแข็งไปหน่อย เมื่อตอนหนูเป็นอเล็ก
Apparently Michael's a little more headstrong than either of us imagined.ดูเหมือนว่าไมเคิลจะเป็นคนหัวแข็งกว่าที่เราจะคาดคิด
Why must you be so headstrong and say those things?ทำไมเธอถึงดันทุรัง พูดอย่างนั้นล่ะ
I know you think I'm headstrong and you've always been there for me.ข้ารู้ว่าเจ้าคิดว่าข้าดื้อรั้น และเจ้าช่วยข้าตลอดมา
You're headstrong just like my Brynn was.เธอช่างหัวดื้อเหมือนกับเบรนน์ของฉัน
Headstrong little guy. He's exhausted.หัวรั้นตั้งแต่เด็ก เขาเหนื่อยแล้ว
Headstrong, foolish child.ยัยหัวดื้อ ยัยเด็กโง่
I was so young... headstrong...ตอนนั้น ฉันยังเด็กเกินไป... . ดื้อรั้น...
You think he's too young? Too headstrong?หรือคิดว่าเขาเด็กไป หรือรั้นเกิน

headstrong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, 任性] willful; headstrong; uninhibited

headstrong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
強情頑固[ごうじょうがんこ, goujouganko] (n,adj-na) headstrong; obstinate; bullheaded
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse
狷介[けんかい, kenkai] (adj-na) obstinate; stubborn; headstrong; self-centred; self-centered

headstrong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
ไม่ฟังอีร้าค้าอีรม[X] (mai fang ī ) EN: damn headstrong FR:
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
ตามใจตัวเอง[X] (tāmjai tūa-) EN: self-indulgent ; headstrong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า headstrong
Back to top