ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*headstrong*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น headstrong, -headstrong-

*headstrong* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
headstrong (adj.) ซึ่งดึงดัน See also: ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง Syn. hardheaded, stubborn, willful Ops. compliant, easygoing
headstrongness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, willfulness Ops. obedience
English-Thai: HOPE Dictionary
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
English-Thai: Nontri Dictionary
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาแต่ใจตัว (v.) be headstrong See also: be willful, be self-willed, be determined Syn. เอาแต่ใจตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not until I've talked some sense to that headstrong wife of yours.นั่นต้องหลังจากฉันอบรม ภรรยาหัวเเข็งของนายก่อน
Obstinate, headstrong girl! I am ashamed of you.ยัยเด็กดื้อด้านและหัวแข็ง ฉันละอายแทนเธอจริงๆ
No one could tame the beast, but I told them... such a headstrong horse... is a perfect match for me.ไม่มีใครทำให้มันเชื่องได้ แต่ผมก็บอกพวกเขา... ม้าพันธุ์อึดแบบมัน... ผมชอบ ..
WELL, I-I WAS A LITTLE HEADSTRONG WHEN I WAS ALEX.หนูอาจจะหัวแข็งไปหน่อย เมื่อตอนหนูเป็นอเล็ก
Apparently Michael's a little more headstrong than either of us imagined.ดูเหมือนว่าไมเคิลจะเป็นคนหัวแข็งกว่าที่เราจะคาดคิด
Why must you be so headstrong and say those things?ทำไมเธอถึงดันทุรัง พูดอย่างนั้นล่ะ
I know you think I'm headstrong and you've always been there for me.ข้ารู้ว่าเจ้าคิดว่าข้าดื้อรั้น และเจ้าช่วยข้าตลอดมา
You're headstrong just like my Brynn was.เธอช่างหัวดื้อเหมือนกับเบรนน์ของฉัน
Reminds me of myself, a... headstrong, idealistic.ทำให้ฉันนึกถึงตัวเองในความแน่วแน่ มีอุดมการณ์
Headstrong, foolish child.ยัยหัวดื้อ ยัยเด็กโง่
Headstrong little guy. He's exhausted.หัวรั้นตั้งแต่เด็ก เขาเหนื่อยแล้ว
I was so young... headstrong...ตอนนั้น ฉันยังเด็กเกินไป... . ดื้อรั้น...

*headstrong* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, 任性] willful; headstrong; uninhibited

*headstrong* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding
強情頑固[ごうじょうがんこ, goujouganko] (n,adj-na) headstrong; obstinate; bullheaded
意固地;依怙地;依估地(iK)[いこじ;えこじ(依怙地;依估地), ikoji ; ekoji ( ikoji ; i ko chi )] (adj-na) obstinate; stubborn; obdurate; headstrong; willful; perverse
狷介[けんかい, kenkai] (adj-na) obstinate; stubborn; headstrong; self-centred; self-centered

*headstrong* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ดึงดัน[adj.] (deungdan) EN: stubborn ; headstrong ; pigheaded ; persistent FR: obstiné ; borné ; têtu ; entêté ; buté
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
หัวแข็ง[v.] (hūakhaeng) EN: be stubborn ; be obstinate ; be obdurate ; be headstrong FR:
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; headstrong ; hale and hearty ; restive ; stubborn FR: obstiné ; têtu ; entêté ; buté ; opiniâtre ; tête de mule
ไม่ฟังอีร้าค้าอีรม[X] (mai fang ī ) EN: damn headstrong FR:
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
ตามใจตัวเอง[X] (tāmjai tūa-) EN: self-indulgent ; headstrong FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *headstrong*
Back to top