ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuse*, -fuse-

fuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuse (n.) ฟิวส์ See also: ลวดตะกั่วนิรภัย
fuse (vi.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
fuse (vt.) รวมเข้าด้วยกัน See also: เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Syn. blend, combine, unite
fuse with (phrv.) ทำให้หลอมรวมกับ See also: ทำให้ละลายกับ
fused (adj.) ซึ่งหลอมละลาย See also: ซึ่งหลอมเหลว Syn. heated, melted Ops. cold, cool, solid
fusee (n.) แสงไฟสีส่องวาบเพื่อเตือนรถ
fusee (n.) สายชนวน
fuselage (n.) ส่วนลำตัวเครื่องบิน
English-Thai: HOPE Dictionary
fuse(ฟิวซ) n. ลวดตะกั่วนิรภัย,ฟิวส์. -v. ทำให้ละลาย,ละลายร่วมกัน,หลอมรวม,ละลายรวม,ชนวนระเบิด,ชนวน,สายชนวน,ต่อสายชนวนเข้ากับวัตถุระเบิด, Syn. melt,weld,-A. separate
fuseen. ไม้ขีดไฟหัวโต,ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา
fuselage(ฟิวซะ'ลาจ) n. ลำตัวเครื่องบิน,เปลือกนอก
English-Thai: Nontri Dictionary
fuse(n) ชนวน,ชนวนระเบิด,ฟิวส์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fuseฟิวส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuseการเชื่อม,ฟิวส์,รวม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนวน (n.) fuse See also: primer Syn. ชนวนระเบิด
ชนวนระเบิด (n.) fuse See also: primer
ฟิวส์ (n.) fuse
ละลายรวมกัน (v.) fuse Syn. หลอมละลาย
หลอมตัว (v.) fuse Syn. ละลายรวมกัน, หลอมละลาย
ขยะ (n.) refuse See also: dirt, excretion, rubbish Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย
ของเน่าเสีย (n.) refuse See also: dirt, excretion, rubbish Syn. สิ่งปฏิกูล, ขยะ
คลุ้ง (v.) diffuse See also: permeate Syn. กระจาย, ฟุ้ง
คลุ้ง (adv.) diffusely Syn. ฟุ้ง
งง (v.) confuse See also: blur, obscure, perplex, bewilder Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
งงเป็นไก่ตาแตก (v.) get confused See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea
ฉับไว (v.) confuse See also: perplex, hurry, fluster, disarrange Syn. รวดเร็ว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ฉุกละหุก (v.) confuse See also: perplex, hurry, fluster, disarrange Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน
ชมเปาะ (v.) be profuse in praise See also: be full of praise, express profuse admiration
ซ่าน (v.) diffuse See also: spread, distribute Syn. กระจาย, แผ่, แผ่ซ่าน
ซิก (adv.) profusely See also: copiously, drenchingly with perspiration
ดึงดัน (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดื้อ
ดึงดัน (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดื้อ
ดื้อ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ขัดขืน
ดื้อ (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
I'm confusedฉันสับสน
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
I'm really confusedฉันสับสนจริงๆ
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันจะให้ข้อเสนอกับเขาที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันกำลังจะให้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am easing the fuse in now.ฉันกำลังผ่อนคลายฟิวส์ในขณะนี้ อะไร?
Somebody blew out a fuse in the lab.ฉันไม่ไปกับเขา ฉันไปกับไชลส์ก็ได้
Ain't not gonna work this time. Look how small this fuse is.คราวนี้ไม่เวิร์คหรอก ดูซิฟิวส์สั้นแค่เนี้ย
Not by chewing on the wire alone, but if the tail touches metal, it acts as a ground, and boom, fuse pops.ไม่ใช่แค่กัดสายไฟ แต่ถ้าหางมันโดนเหล็กด้วย ไม่ใช่แค่กัดสายไฟ แต่ถ้าหางมันโดนเหล็กด้วย ก็กลายเป็นสายดิน แล้วก็ตูม ฟิวส์ขาด ไปพร้อมกับชีวิตหนู
Could you excuse me for a moment? I'm gonna go check the fuse box.ผมขอตัวสักครู่นะ จะไปดูกล่องฟิวส์สักหน่อย
It's just that my-- my fuse is so shortมันแค่ผม ฟิวส์ขาดไปหน่อย
~~ if we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse ~~ ~~ sing it to me now ~~# ถ้าเราไม่ได้ เราจะระเบิดหม้อแปลง #
In order to live long enough to fuse my consciousness with cybernetics, I need to change my diet.ถ้าชั้นอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวสำหรับ การเปลี่ยนแปลงคนไปอยู่ในร่างหุ่นยนต์ ชั้นต้องเปลี่ยนอาหารการกินของชั้น
I got the ingredients and enough barrels, but you split that blasting fuse four ways, and you're gonna have what you call a very short interval between lighting it and, uh...เธ™เธฒเธขเธ—เธณเน„เธ”เน‰เน„เธซเธก เธ‰เธฑเธ™เธกเธตเธชเนˆเธงเธ™เธœเธชเธกเนเธฅเธฐเธ–เธฑเธ‡เธ™เน‰เธณเธกเธฑเธ™เธžเธญ เนเธ•เนˆเธ–เน‰เธฒเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเนเธขเธเธชเธฒเธขเธŠเธ™เธงเธ™เธฃเธฐเน€เธšเธดเธ” 4 เธ—เธฒเธ‡
He's a time bomb. Find his fuse and light it.เค้ามันเป็นระเบิดเวลา หาชนวนแล้วจุดระเบิดมันซะ
If it started to blow a fuse or something, it would have shut down.ถ้าฟิวส์มันเริ่มขาดหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตาม มันก็จะปิดเครื่องเอง
He's going for the fuse box.เขาไปที่กล่องฟิวส์แล้ว

fuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
[fén, ㄈㄣˊ, 棼] beams in roof; confused
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, 困惑] bewilder; perplexity; confused
[mí, ㄇㄧˊ, 迷] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, 机身 / 機身] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, 喧哗 / 喧嘩] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor
[jiū, ㄐㄧㄡ, 轇] complicated, confused; dispute
汇合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, 汇合 / 匯合] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
囒哰[lán láo, ㄌㄢˊ ㄌㄠˊ, 囒哰] confused talk
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 惑] confuse
[hūn, ㄏㄨㄣ, 惛] confused; forgetful; silly
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 慁] confused; dishonor
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, 慌张 / 慌張] confused; flustered
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愦 / 憒] confused; troubled
昏头昏脑[hūn tóu hūn nǎo, ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ, 昏头昏脑 / 昏頭昏腦] confused; dizzy; fainting
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 晕头转向 / 暈頭轉向] confused and disoriented
[gǔ, ㄍㄨˇ, 汩] confused; extinguished
雷管[léi guǎn, ㄌㄟˊ ㄍㄨㄢˇ, 雷管] detonator; fuse
分散的策略[fēn sàn de cè, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:e4, 分散的策略] diffused strategy
弥漫星云[mí màn xīng yún, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 弥漫星云 / 瀰漫星雲] diffuse nebula
松散物料[sōng san wù liào, ㄙㄨㄥ ㄙㄢ˙ ˋ ㄌㄧㄠˋ, 松散物料 / 鬆散物料] diffuse medium (liquid or gas)
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
保险丝[bǎo xiǎn sī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄙ, 保险丝 / 保險絲] fuse
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, 银丹 / 銀丹] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)
[hóu, ㄏㄡˊ, 侯] marquis; (sometimes confused with 候 hou4); surname Hou
糊塗[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊塗] muddled; silly; confused
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 糊涂 / 糊塗] muddled; silly; confused
胡涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 胡涂] muddled; silly; confused; also written 糊涂
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 鬼摸脑壳 / 鬼摸腦殻] muddled; momentarily confused
[fēn, ㄈㄣ, 纷 / 紛] numerous; confused; disorderly
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, 混淆] to obscure; to confuse; to mix up; to blur
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
[láo, ㄌㄠˊ, 哰] see 囒哰 lan2 lao2, confused talk

fuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンパる[, tenpa ru] (v5r) to be about to blow one's fuse
時計信管[とけいしんかん, tokeishinkan] (n) time fuse (often used to detonate high explosives)
金鑞[きんろう, kinrou] (n) alloy of gold, silver, copper, zinc, cadmium, etc., used to fuse items of gold
アキシャルオフセット[, akisharuofusetto] (n) axial offset
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating
オフセット印刷[オフセットいんさつ, ofusetto insatsu] (n) {comp} offset printing
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition
フセインマクマホン協定;フサインマクマホン協定[フセインマクマホンきょうてい(フセインマクマホン協定);フサインマクマホンきょうてい(フサインマクマホン協定), fuseinmakumahon kyoutei ( fuseinmakumahon kyoutei ); fusainmakumahon kyoutei ( fusa] (n) Hussein-McMahon agreement (1915-1916)
まごまご[, magomago] (adv,n,vs) (on-mim) confused; (P)
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean)
ライフセーバー[, raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard
ライフセービング[, raifuse-bingu] (n) life-saving
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action)
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不整合人[ふせいごうじん, fuseigoujin] (n) nonconformist; free-thinker
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不正アクセス[ふせいアクセス, fusei akusesu] (n) {comp} unauthorized (computer) access; hacking
不正タイミングの試験事象[ふせいタイミングのしけんじしょう, fusei taimingu noshikenjishou] (n) {comp} inopportune test event
不正の臭い[ふせいのにおい, fuseinonioi] (n) smack of evil
不正会計処理[ふせいかいけいしょり, fuseikaikeishori] (n) improper bookkeeping
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding
不正常[ふせいじょう, fuseijou] (n,adj-na) anomaly
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard
非負整数[ひふせいすう, hifuseisuu] natural number, nonnegative integer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent

fuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer FR: fusible [m]
ชนวนระเบิด[n. exp.] (chanūan rab) EN: fuse FR:
ฟิวส์[n.] (fiu) EN: fuse FR: fusible [m] ; coupe-circuit [m]
ฟิวส์ขาด[n. exp.] (fiu khāt) EN: a fuse blows FR: le fusible a sauté
ฟิวส์ขาด[X] (fiu khāt) EN: blow a fuse FR: péter un fusible
กล้องฟิวส์[n. exp.] (klǿng fiu) EN: fuse box FR:
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลายรวมกัน[v. exp.] (lalāi rūam ) EN: fuse FR:
หลอมรวม[v. exp.] (løm rūam) EN: fuse FR: fusionner
หลอมตัว[v.] (lømtūa) EN: fuse FR:
เทียนชนวน[n. exp.] (thīen chanū) EN: fuse for firing an explosive charge FR:
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต[n. exp.] (tū khønsūmo) EN: consumer unit ; fuse box FR: armoire à fusibles [f]
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; rocket ; fireworks FR: fusée [f]
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket FR: fusée [f]
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชมเปาะ[v. exp.] (chompǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration FR: amadouer
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse ; steep FR: préparer une boisson ; préparer le café ; infuser
ฉุกละหุก[adj.] (chuklahuk) EN: precipitous ; confused ; impetuous FR:
ดอกไม้ไฟ[n.] (døkmāifai) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloē) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep FR: mariner ; infuser ; macérer
ฝากกระจายข่าว[v. exp.] (fāk krajāi ) EN: FR: diffuser une information ; répandre une information ; disséminer l'information
เฝือ[adj.] (feūa) EN: disordered ; confused FR:
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many FR: diffusément
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête
หัวหมุน[adj.] (hūamun) EN: overwhelmed ; confused FR:
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
จะละหวั่น[adj.] (jalawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จ้าละหวั่น[adj.] (jālawan) EN: chaotic ; confused ; tumultuous ; busy FR:
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวด[n.] (jarūat) EN: FR: avion en papier [m] ; fusée en papier [f]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
จรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์[n. exp.] (jarūat khap) EN: FR: fusée à propulsion nucléaire [f]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
การกำจัดขยะมูลฝอย[n. exp.] (kān kamjat ) EN: refuse disposal FR:

fuse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusssicherung {f}main fuse
Kurzschlusssicherung {f} [electr.]short circuit fuse
verworren; verwirrt; konfus; wirr {adj} | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused
weitschweifig {adj} | weitschweifiger | am weitschweifigstendiffuse | more diffuse | most diffuse
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Fixierstation {f} (beim Laserdrucker)fuser station
Sicherungsdraht {m}fuse wire; safe-arming wire
Sicherungseinsatz {m} [electr.]fuse link
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin
Abfallschacht {m}refuse chute
Müllabfuhr {f}refuse collection; garbage collection [Am.]
Verwirrtheit {f}confusedness
Rumpf {m}fuselage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuse
Back to top