ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cite*, -cite-

cite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cite (vt.) อ้าง See also: อ้างอิง, กล่าวอ้าง Syn. refer, mention, quote
cite for (phrv.) ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice) See also: ได้รับการสดุดี
cited (adj.) ซึ่งถูกอ้างถึง Syn. named, quoted
English-Thai: HOPE Dictionary
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cite๑. ออกหมายเรียก๒. ยกเป็นข้ออ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citeอ้างถึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวอ้าง (v.) cite See also: quote, adduce, allude to, mention Syn. อ้าง, อ้างถึง
ชัก (v.) cite See also: display Syn. ยก
ยก (v.) cite See also: quote, refer, allude, illustrate, show an example Syn. แสดง, อ้าง
chipmunk (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. ground-squirrel, prairie dog
gopher (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, ground-squirrel, prairie dog
ground-squirrel (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, prairie dog
กามฉันท์ (n.) sensual excitement See also: wishing for sexual enjoyment, sensual desire
การกระตุ้น (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การยุยง, การเร่งเร้า
การยั่วยุ (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง, การเร่งเร้า
การยุยง (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การเร่งเร้า
การเร่งเร้า (n.) incitement See also: provocation, instigation, urge, stimulation Syn. การกระตุ้น, การยุยง
ขะยุก (v.) incite See also: instigate, provoke, abet
ความตื่นเต้น (n.) excitement See also: agitation Syn. ความระทึกใจ Ops. ความเบื่อหน่าย
ความระทึกใจ (n.) excitement See also: agitation Ops. ความเบื่อหน่าย
ความเย้ายวนใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์
ความเร้าใจ (n.) excitement See also: arousal Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ
ตาโต (v.) look with excitement See also: (eyes) widen, look with joy/glee
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news
ตื่นตา (v.) be excited See also: be dazzled Syn. ละลานตา
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was so excited!ฉันตื่นเต้นมาก
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I cite what happened to one of our greatest Americans-- not yet!ล่าสุด เจ้าหน้าที่ของเรา... อย่าเพิ่ง!
Have you forgotten the laws upon which Narnia was built? Do not cite the Deep Magic to me, Witch.คุณลืมกฏของนาร์เนียไปแล้วเหรอ \ คุณไม่สามารถออกไปจากฉันได้
We didn't come here to hear you cite scripture, mr. Cyrus.เราไม่ได้มาฟังความข้างคุณ คุณ ไซรัส
I could cite quotes or dig up statistics,ผมสามารถไปหาคำมาอ้างอิงได้มากมาย หรือแม้จะกระทั้งขุดไปถึงผลสถิติ
I would cite regulation, but I know you will simply ignore it.ผมควรจะร่ายกฏให้คุณฟัง แต่รู้ว่าคุณคงไม่ใส่ใจหรอก
You know, your honor, you may cite me for contempt,ระวังคำพูดหน่อยหมอเควอร์เกี้ยน
As for the shower capacity issue, I cite addendum J.ส่วนกรณีปริมาณคนในห้องอาบน้ำ ฉันขออ้างอิงถึงแอดเดนดัม เจ.
So next, cite an example of how the author uses symbolism.ต่อไป ยกตัวอย่างว่า ผู้แต่งใช้สัญลักษณ์อย่างไร
Cite my health as the reason for my resignation.อ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพสำหรับการลาออก
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย.
Don't, don't, don't, don't get excited! Don't get...ไม่ได้รับไม่ได้รับการขึ้นไม่ได้ รับ
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น

cite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, 动情 / 動情] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals)
无烟煤[wú yān méi, ˊ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, 无烟煤 / 無煙煤] anthracite
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, 激起] arouse; excite; inflame
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, 热闹 / 熱鬧] bustling with noise and excitement; lively
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使兴奋 / 使興奮] exciting; to excite
引征[yǐn zhēng, ˇ ㄓㄥ, 引征 / 引徵] quotation; citing; to cite; to reference
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
激动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 激动 / 激動] to excite; to agitate; exciting
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, 欢欣鼓舞 / 歡欣鼓舞] elated and excited (成语 saw); overjoyed
冲冲[chōng chōng, ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, 冲冲 / 沖沖] excitedly
[zī, ㄗ, 滋] excite; nourish; this
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 兴奋 / 興奮] excited; excitement
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ˊ ㄎㄨㄤˋ, 热泪盈眶 / 熱淚盈眶] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, 面红耳赤 / 面紅耳赤] flushed with anger (or excitement)
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 调 / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 竦] horrified; incite; raise
[suō, ㄙㄨㄛ, 唆] incite; suck
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, 挑] incite
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
前揭[qián jiē, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 前揭] (the item) named above; aforementioned; cited above; op. cit.
兴奋高潮[xīng fèn gāo cháo, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, 兴奋高潮 / 興奮高潮] peak of excitement; orgasm
公民投票[gōng mín tóu piào, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 公民投票] plebiscite; referendum
惹起[rě qǐ, ㄖㄜˇ ㄑㄧˇ, 惹起] provoke, incite; stir up; arouse (attention)
引用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, 引用] quote; cite
援引[yuán yǐn, ㄩㄢˊ ˇ, 援引] quote; cite
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
[fěng, ㄈㄥˇ, 唪] recite; chant
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, 念经 / 念經] recite or chant Buddhist scripture
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ, 背诵 / 背誦] recite; repeat from memory
全民投票[quán mín tóu piào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 全民投票] referendum; plebiscite
[hàn, ㄏㄢˋ, 撼] shake; to incite
垃圾邮件[lā jī yóu jiàn, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 垃圾邮件 / 垃圾郵件] spam; junk mail; unsolicited mail
挑起[tiǎo qǐ, ㄊㄧㄠˇ ㄑㄧˇ, 挑起] stir up; incite

cite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
エキサイト[, ekisaito] (n,vs) excite; (P)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
デイサイト;デーサイト[, deisaito ; de-saito] (n) dacite
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
人民投票[じんみんとうひょう, jinmintouhyou] (n) plebiscite; referendum
前掲書[ぜんけいしょ, zenkeisho] (exp) (in the work) cited; aforementioned work; op. cit. (opere citato, opus citatum)
励振器[れいしんき, reishinki] (n) exciter (driver)
励振管[れいしんかん, reishinkan] (n) exciter tube
励磁機[れいじき, reijiki] (n) exciter
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P)
嗾ける[けしかける, keshikakeru] (v1,vt) (uk) to instigate; to incite; to spur on; to set (e.g. a dog after someone)
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs
大慌て[おおあわて, ooawate] (adj-na,n) great excitement
奨励[しょうれい, shourei] (n,vs) encouragement; promotion; message; address; inducement; incitement; stimulation; (P)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods)
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
扇ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P)
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P)
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P)
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
沸く[わく, waku] (v5k,vi) (1) (esp. 沸く) to grow hot (of water, etc.); to boil; (2) to be in a state of excitement; to get excited; to take place energetically; (P)
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エキサイト[えきさいと, ekisaito] excite
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

cite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าง[v.] (āng) EN: quote ; cite ; refer (to) ; allude (to) FR: citer ; invoquer ; se référer à
อ้างเหตุผล[v. exp.] (āng hētphon) EN: argue ; cite reasons ; offer supporting reasons FR:
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege FR: citer ; se référer (à)
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
อ้างถึง[v. exp.] (āng theung) EN: refer to ; cite FR: se référer à ; citer
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon – (prefix: riverside village or town) ; district along a waterway FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town FR: ville [f] ; cité [f]
บูรี[n.] (būrī) EN: city FR: cité [f] ; ville [f]
บุรินทร์[n.] (burin) EN: governor of a city FR: gouverneur d'une cité [f]
บุรินทร์[n.] (burin) EN: great city ; town FR: cité [f] ; grande ville [f]
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display FR:
หอมหาลัย[n. exp.] (hø mahālai) EN: university dormitory FR: cité universitaire [f] ; résidence universitaire [f] ; kots [mpl] (Belg.)
หอพักนักศึกษานานาชาติ[n. exp.] (høphak naks) EN: FR: cité universitaire internationale [f]
กล่าวอ้าง[v.] (klāo-āng) EN: cite FR:
กรุง[n.] (krung) EN: capital ; city ; metropolis FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
มหานคร[n.] (mahānakhøn) EN: metropolis ; great city FR: métropole [f] ; grande cité [f]
เมืองโบราณ[n. exp.] (meūang borā) EN: ancient city ; old city ; historical town FR: ville historique [f] ; cité antique [f] ; ville ancienne [f] ; cité ancienne [f]
เมืองบริวาร[n. exp.] (meūang børi) EN: satellite town ; outlying town FR: ville satellite [f] ; cité satellite [f]
เมืองประวัติศาสตร์[n. exp.] (meūang praw) EN: historic town FR: ville historique [f] ; cité historique [f]
เมืองท่า[n. exp.] (meūangthā) EN: port ; seaport ; harbour ; harbor (Am.) FR: port [m] ; port maritime [m] ; ville portuaire [f] ; cité portuaire [f]
เมืองทองคำ[n. exp.] (meūang thøn) EN: golden city FR: cité d'or [f]
เมืองอุตสาหกรรม[n. exp.] (meūang utsā) EN: industrial town FR: ville industrielle [f] ; cité industrielle [f]
นคร-[pref.] (nakhara-) EN: city ; metropolis FR: cité [f] ; métropole [f] ; grande ville [f]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; large town ; municipality FR: cité [f] ; métropole [f] ; grande ville [f] ; agglomération [f]
นครวาติกัน[n. prop.] (Nakhønrat W) EN: Vatican City State FR: État de la Cité du Vatican
นครวาติกัน[n. prop.] (Nakhøn Wāti) EN: Vatican City FR: Cité du Vatican [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village ; community FR: colonie [f] ; cité [f] ; implantation [f] ; établissement [m]
พารา[n.] (phārā) EN: city ; town FR: cité [f] ; ville [f]
สาธก[v.] (sāthok) EN: cite as an example ; illustrate ; demonstrate FR: citer en exemple
ศูนย์ราชการ[n. exp.] (sūn rātchak) EN: government center ; government service center ; government complex FR: cité administrative [f]
ธานี[n.] (thānī) EN: town ; city FR: ville [f] ; cité [f] ; ville royale [f]
ยก[v.] (yok) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example FR: citer
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกอุทาหรณ์[v. exp.] (yok uthāhøn) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify FR: exemplifier
แอนทราไซต์[n.] (aēnthrāsai) EN: anthracite FR: anthracite [m]
อ้าง[adj.] (āng) EN: cited FR:
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness FR: citer un témoin
อนุสัญญาไซเตส[n. prop.] (Anusanya Sa) EN: CITES FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter

cite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erreger {m}exciter
fremderregte Gleichstrommaschine {f} [electr.]separately excited d. c. machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cite
Back to top