ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cloudy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cloudy, -cloudy-

*cloudy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloudy (adj.) กำกวม See also: ไม่ชัดเจน Syn. vague, indistinct Ops. clear
cloudy (adj.) ที่ปกคลุมด้วยเมฆ Syn. overcast
cloudy (adj.) ที่เหมือนเมฆ
cloudylike (adj.) เต็มไปด้วยเมฆหมอก Syn. dim, hazy Ops. unclouded
English-Thai: HOPE Dictionary
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
English-Thai: Nontri Dictionary
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloudyขุ่นมากขึ้น [การแพทย์]
Very cloudy skyท้องฟ้ามีเมฆมาก หรือมีเมฆคลุ้มมาก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครึ้ม (v.) be cloudy See also: be grey, be overcast, be overclouded, look like it´s going to rain Syn. ครื้มฝน, มืดครึ้ม, อึมครึม Ops. สดใส, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส
ครึ้มฝน (v.) be very cloudy Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน (v.) be very cloudy Syn. ครึ้มฝน Ops. โล่ง, ปลอดโปร่ง
ครื้มฝน (v.) be cloudy See also: be grey, be overcast, be overclouded, look like it´s going to rain Syn. มืดครึ้ม, อึมครึม Ops. สดใส, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส
คลุ้ม (adj.) cloudy See also: dim, dark, murky Syn. มืดมัว, ครึ้ม
คลุ้ม (v.) be cloudy See also: be dim, be dark, be murky Syn. มืดมัว, ครึ้ม
ดำทะมึน (adj.) cloudy
เมฆคลุ้ม (n.) cloudy Syn. เมฆมาก
เมฆมาก (n.) cloudy Syn. เมฆคลุ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Loving' you cloudy days or sunny lovin' you are you sure?Lovin' you # Cloudy days or sunny # Lovin' you
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง
# I don't mind if they're cloudy or brightไม่นำพา เมฆาหม่น หรือฟ้าใส
What I care about is having an awful lot depending on a man too distracted to pack an umbrella on a cloudy day.จะสนใจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่า ผู้ชายคนหนึ่งจะมีเรื่องกวนใจมากพอ จนลืมพกร่มในวันเมฆครึ้มอย่างนี้หรือเปล่า
After a few hours, they begin to get cloudy and wilt.หลังจาก 2-3 ชม. พวกมันจะเริ่มเหนียวข้นและแห้ง
Looks pretty cloudy there, intern.ดูเมฆหมอกมืดมัวจังนะ เด็กฝึกงาน
How many people here have gotten sunburned on a cloudy day?พวกเราที่อยู่ตรงนี้คงเคยโดน แดดเผามาบ้างแล้ว แม้แต่วันฟ้าเมฆครึ้ม?
Your color is all cloudy, so you were struggling with distillation, too.สีของนายทั้งหมดนี้มันออกมาสีขุ่นไม่ใส งั้นนายใจร้อนเร่งรีบ ในขบวนการกลั่นเช่นกัน
Check it, yo. It ain't cloudy or dirty or nothing.ตรวจดูสิว่ะ โย่ว สีมันไม่ขุ่นหรือไม่เจือปนหรืออะไรสักอย่างเลยว่ะ
When it was cloudy, it was very dark -- pitch black.และเราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ เมื่อมันคือเมฆมันมืดมาก
I love how you say journey, like I've hopped on some fantastical winged stead and I'm soaring through a cloudy land of adventure.ชอบจังเวลาคุณพูดว่า "เดินทาง" เหมือนกับว่าปีกฉันจะงอกออกมาจากข้างหลัง แล้วฉันจะได้บินไปผจญภัยในนครแห่งเมฆ
"While holding these cloudy feelings about Ryoma-san..."ขณะเก็บเอาความรู้สึกมืดมนเกี่ยวกับคุณเรียวมะ

*cloudy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, 阴天 / 陰天] cloudy day; overcast sky
[dài, ㄉㄞˋ, 靆] cloudy sky
[ài, ㄞˋ, 靉] cloudy; shady; obscure
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda

*cloudy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラザメ[, torazame] (n) cloudy catshark (Scyliorhinus torazame, species found from Japan and Korea to Taiwan)
春陰[しゅんいん, shun'in] (n) cloudy spring weather
晴曇[せいどん, seidon] (n) fine weather and cloudy
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
朝曇り[あさぐもり, asagumori] (n) a cloudy morning
混濁した[こんだくした, kondakushita] (adj-f) thick; turbid; cloudy; muddy
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P)
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P)
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather
雪曇り;雪曇[ゆきぐもり, yukigumori] (n,adj-no) (obsc) cloudy sky looking like it will snow soon
鬱陶しい[うっとうしい, uttoushii] (adj-i) (1) (uk) gloomy (e.g. mood); depressing; (2) heavy (weather); cloudy; (3) irritating; troublesome; (P)
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy

*cloudy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
ชรงำ ; ชระงำ[adj.] (chara-ngam) EN: dark ; cloudy FR:
ฟ้าคลุ้ม[adj.] (fā khlum) EN: cloudy FR: nuageux
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā k) EN: be very cloudy ; look like rain FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
ครึ้มฝน[adj.] (khreum fon) EN: very cloudy FR:
เมฆคลุ้ม[X] (mēkkhlum) EN: cloudy FR:
เมฆมาก[adj.] (mēk māk) EN: cloudy FR:
มืดครึ้ม[adj.] (meūtkhreum) EN: cloudy ; overcast FR: nuageux
มีเมฆ[adj.] (mī mēk) EN: cloudy FR: nuageux ; couvert ; il fait nuageux
มีเมฆมาก[X] (mī mēk māk) EN: it's very cloudy FR: il fait très nuageux
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
พยับฝน[adj.] (phayapfon) EN: very cloudy FR:

*cloudy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewölkt; wolkig {adj} | bewölkter; wolkiger | am bewölktesten; am wolkigstencloudy | cloudier | cloudiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cloudy*
Back to top