ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cloudy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cloudy, *cloudy*,

-cloudy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Loving' you cloudy days or sunny lovin' you are you sure?Lovin' you # Cloudy days or sunny # Lovin' you
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง
# I don't mind if they're cloudy or brightไม่นำพา เมฆาหม่น หรือฟ้าใส
What I care about is having an awful lot depending on a man too distracted to pack an umbrella on a cloudy day.จะสนใจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่า ผู้ชายคนหนึ่งจะมีเรื่องกวนใจมากพอ จนลืมพกร่มในวันเมฆครึ้มอย่างนี้หรือเปล่า
After a few hours, they begin to get cloudy and wilt.หลังจาก 2-3 ชม. พวกมันจะเริ่มเหนียวข้นและแห้ง
Looks pretty cloudy there, intern.ดูเมฆหมอกมืดมัวจังนะ เด็กฝึกงาน
How many people here have gotten sunburned on a cloudy day?พวกเราที่อยู่ตรงนี้คงเคยโดน แดดเผามาบ้างแล้ว แม้แต่วันฟ้าเมฆครึ้ม?
Check it, yo. It ain't cloudy or dirty or nothing.ตรวจดูสิว่ะ โย่ว สีมันไม่ขุ่นหรือไม่เจือปนหรืออะไรสักอย่างเลยว่ะ
I love how you say journey, like I've hopped on some fantastical winged stead and I'm soaring through a cloudy land of adventure.ชอบจังเวลาคุณพูดว่า "เดินทาง" เหมือนกับว่าปีกฉันจะงอกออกมาจากข้างหลัง แล้วฉันจะได้บินไปผจญภัยในนครแห่งเมฆ
"While holding these cloudy feelings about Ryoma-san..."ขณะเก็บเอาความรู้สึกมืดมนเกี่ยวกับคุณเรียวมะ
And, uh, just in case it's-it's cloudy or, uh, the middle of the daytime or the star explodes in some massive supernova... these should shine just as bright.แล้ว ถ้าเกิดมันมีเมฆมาก หรือ จะเป็นตอนกลางวัน หรือ ดวงดาวระเบิด ในบางซุปเปอร์โนวา
It's 72 degrees on a cloudy Monday morning.อุณหภูมิ 72 องศา ในเช้าวันจันทร์ที่มีเมฆปกคลุม

-cloudy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, 阴天 / 陰天] cloudy day; overcast sky
[dài, ㄉㄞˋ, 靆] cloudy sky

-cloudy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラザメ[, torazame] (n) cloudy catshark (Scyliorhinus torazame, species found from Japan and Korea to Taiwan)
春陰[しゅんいん, shun'in] (n) cloudy spring weather
晴曇[せいどん, seidon] (n) fine weather and cloudy
朝曇り[あさぐもり, asagumori] (n) a cloudy morning
雪曇り;雪曇[ゆきぐもり, yukigumori] (n,adj-no) (obsc) cloudy sky looking like it will snow soon
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north

-cloudy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
ชรงำ ; ชระงำ[adj.] (chara-ngam) EN: dark ; cloudy FR:
ฟ้าคลุ้ม[adj.] (fā khlum) EN: cloudy FR: nuageux
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā k) EN: be very cloudy ; look like rain FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
ครึ้มฝน[adj.] (khreum fon) EN: very cloudy FR:
เมฆคลุ้ม[X] (mēkkhlum) EN: cloudy FR:
เมฆมาก[adj.] (mēk māk) EN: cloudy FR:
มืดครึ้ม[adj.] (meūtkhreum) EN: cloudy ; overcast FR: nuageux
มีเมฆ[adj.] (mī mēk) EN: cloudy FR: nuageux ; couvert ; il fait nuageux
มีเมฆมาก[X] (mī mēk māk) EN: it's very cloudy FR: il fait très nuageux
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
พยับฝน[adj.] (phayapfon) EN: very cloudy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cloudy-
Back to top