ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พ่อค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พ่อค้า*, -พ่อค้า-

พ่อค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ่อค้า (n.) merchant See also: trader, businessman, tradesman Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย
พ่อค้าของชำ (n.) grocer Syn. คนขายของชำ
พ่อค้าขายปลีก (n.) retailer Syn. พ่อค้าขายย่อย Ops. พ่อค้าขายส่ง
พ่อค้าขายย่อย (n.) retailer Ops. พ่อค้าขายส่ง
พ่อค้าขายส่ง (n.) wholesale dealer Ops. พ่อค้าขายปลีก
พ่อค้าคนกลาง (n.) middleman See also: intermediary, go-between Syn. คนกลาง, ตัวแทนขาย
พ่อค้าปลีก (n.) retailer See also: shopkeeper Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก Ops. พ่อค้าส่ง
พ่อค้าย่อย (n.) retailer See also: shopkeeper Syn. พ่อค้าขายปลีก Ops. พ่อค้าส่ง
พ่อค้าส่งออก (n.) exporter Ops. พ่อค้านำเข้า
พ่อค้าเร่ (n.) travelling salesman See also: peddler
English-Thai: HOPE Dictionary
bourgeois(บัวร์วา') n. คนที่เป็นชั้นกลาง,พ่อค้า,นักธุรกิจ,เจ้าของร้าน,เสรีชนในสมัยโบราณ,ชนชั้นพื้นธรรมดา adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคนชั้นกลาง,พื้นธรรมดา, Syn. conventional -pl. bourgeois -Conf. bourgeoise
chandler(แชนดฺ'เลอะ) n. พ่อค้าเทียนไข (สบู่) ,พ่อค้าขายของชำ
chapman(แชพ'มัน) n. คนเร่ขายของ,พ่อค้า
cheesemongern. พ่อค้าเนย
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
corn chandlern. พ่อค้าขายข้าวปลีก
coster(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
costermonger(คอส'เทอะ,-มังเกอะ) n. พ่อค้าเร่ขายผลไม้ ผักปลา และอื่น ๆ
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก,คนขายผ้า
fishmonger(ฟิช'มองเกอะ,-มังเกอะ) n. คนขายปลา,พ่อค้าขายปลา
flesh(เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง, See also: fresher พ่อค้าเนื้อ
fruiterern. พ่อค้าผลไม้
greengrocer(กรีน'โกรเซอะ) n. พ่อค้าขายผักและผลไม้สด
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
higgler(ฮิก'เกลอะ) n. พ่อค้าเร่,พ่อค้าขายปลีก
hosier(โฮ'เ?ียร์) n. ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและกางเกงชั้นใน
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant
junkman(จังค'แมน) n. พ่อค้าของเก่าหรือของโปเก., Syn. junk dealer pl.junkmen
mercantile(เมอ'เคินทีล,-ไทลฺ) adj. เกี่ยวกับพ่อค้าหรือการค้า
mercantilism(เมอ'คันทิลลิสซึม) n. ความเป็นพ่อค้า
mercer(เมอ'เซอ) n. พ่อค้าผ้า
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
middleman(มิด'เดิลแมน) n. คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง, Syn. intermediary pl. middlemen
monger(มัง'เกอะ,มอง'เกอะ) n. พ่อค้า,คนขาย,คนที่ของกระพือหรือเผยแพร่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเรื่องที่ไม่ดี, See also: mongering n.,adj.
operator(ออพ'พะเรเทอะ) n. ผู้คุมเครื่อง,ช่างคนงาน,ผู้ปฏิบัติการ,พนักงานต่อโทรศัพท์,พนักงานขับรถ,พ่อค้าซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์,ผู้ดำเนินกิจการทางอุตสาหกรรม,ผู้กระทำศัลยกรรม,สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์,เครื่องหมายคำนวณ,ตัวคิดคำนวณ -S...
optician(ออพทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญทำแว่นสายตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตา,ช่างทำหรือพ่อค้าแว่นตา
packmann. พ่อค้าเร่,พ่อค้าย่อย
pedlar(เพด'ลาร์) n. พ่อค้าเร่., Syn. pedler
poultryman(โพล'ทรีเมิน) n. คนเลี้ยงเป็ดไก่,พ่อค้าสัตว์ปีก
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
salter(ซอล'เทอะ) n. พ่อค้าเกลือ,ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
seedsman(ซีดซ'เมิน) n.ผู้หว่านเมล็ด,พ่อค้าขายเมล็ดพืช, Syn. seedman
shipping agentn. พ่อค้าตัวแทนในการขนส่งทางเรือ
shylock(ชาย'ลอค) n. ผู้ให้กู้ยืมเงินที่มุ่งร้าย,พ่อค้าขูดเลือด,ผู้ให้กู้ยืมเงินที่ขูดเลือด
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
tallow candlern. พ่อค้าเทียนไข
tobacconist(ทะแบค'คะนิสทฺ) n. พ่อค้าขายยาสูบและผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
bagman(n) คนพเนจร,พ่อค้าเร่
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
fishmonger(n) คนขายปลา,พ่อค้าปลา
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
middleman(n) คนกลาง,พ่อค้าคนกลาง,นายหน้า
monger(n) พ่อค้า,คนขาย
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
tradesman(n) พ่อค้า,เจ้าของร้าน
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Vendorพ่อค้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
merchant (n.) พ่อค้า See also: ผู้จำหน่าย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลล์แมน Syn. trader, salesman, shopkeeper
trades folk (n.) พ่อค้า
tradesman (n.) พ่อค้า
tradespeople (n.) พ่อค้า Syn. trades folk
pitchman (n.) พ่อค้าขายของราคาถูก Syn. advertiser
tobacconist (n.) พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ Syn. tradepeople
tradepeople (n.) พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ
ironmonger (n.) พ่อค้าขายเครื่องเหล็กที่ใช้ในบ้านและสวน
wardrobe dealer (n.) พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ
middleman (n.) พ่อค้าคนกลาง Syn. agent, merchant
mercer (n.) พ่อค้าผ้า
poulter (n.) พ่อค้าสัตว์ปีก
poulterer (n.) พ่อค้าสัตว์ปีก Syn. poulter
profiteer (n.) พ่อค้าหน้าเลือด See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
shylock (n.) พ่อค้าหน้าเลือด
salter (n.) พ่อค้าเกลือ See also: ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ทำเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
packman (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของหาบเร่, ผู้หาบเร่ Syn. carrier, porter
peddler (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของหาบเร่ Syn. vendor, trader, salesperson
pedlar (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของ Syn. pedler
pedler (n.) พ่อค้าเร่ See also: คนขายของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Things yangban, jungin (lower middle), yangin (higher middle)... and baekjeong (butcher/ slave) Are allowed to do are all differentขุนนาง นางกำนัล พ่อค้า และไพร่ มีฐานะที่แตกต่างกัน
The warrior, the artist, the merchant and the farmer.มีนักรบ พ่อค้า ศิลปิน และชาวนา
Into stage five--despair... daddy, we hided, but you didn't seek.ขั้นที่ห้า สิ้นหวัง พ่อค่า เราไปซ่อนแล้วแต่พ่อไม่ยอมหา
Yes, business people are talking a lot about them.พ่อค้ากำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก
The Yeon Ta-Bal merchants are in town?พ่อค้าของยอนทาบัลยังอยู่ในเมืองนี้อีกหรือ
Our merchants in Hyeon-To City lost all their goods, and they were expelled.พ่อค้าของเราในเมืองฮยอนโทถูกยึดสินค้า แล้วยังถูกขับไล่ออกจากเมือง
He's an antiques dealer... a friend.พ่อค้าขายของเก่า เพื่อนฉันเอง
The merchant goes to a different city and is perfectly fine.พ่อค้าคนนั้นไปเมืองต่างๆแต่ก็ไม่เป็นอะไร
"This bird," boasted the market vendor,พ่อค้าคุยโวว่า "นกตัวนี้"
Simple merchants, you say?พ่อค้าง่ายคุณว่าอย่างไร
A trader from Garth told me that dragons come from the moon.พ่อค้าจากการ์ธบอกข้าว่า มังกรมาจากดวงจันทร์
Chinese turn it into patio furniture, so... mind at ease.พ่อค้าชาวจีนซื้อมันไป แปรสภาพเป็นเฟอร์นิเจอร์ งั้น... สบายใจได้เลย
Sephardic trade... gold, pearls, jewels.พ่อค้าชาวยิวเซฟาร์ดี... ทองคำ ไข่มุก เพชรพลอย
An Afghan merchant named Zafar Hasani was detained outside the base.พ่อค้าชาวอัฟกัน ชื่อว่าซาฟาร์ ฮาซานี ถูกคุมตัวด้านนอกฐาน
The syrian glabe I sold her toพ่อค้าชาวไซเรียที่ข้าขายนางให้ไป
The merchant who can't outrun Death.พ่อค้าที่หนีความตายไม่ได้
You can't just hand a dry cock to a merchant and expect him to pay for it.พ่อค้าที่ไหนจะยอมจ่าย ค่าจู๋แห้งๆ กันเล่า
Few gun brokers, some Irish expats, and fat, black hookers.พ่อค้านายหน้าสองสามคน ชาวไอริชต่างด้าวบางคน และโสเภณีนิโกรอ้วนๆ
Men may approach you with black-market wristwatches.พ่อค้านาฬิกาตลาดมืดอาจมาประชิดคุณ
The merchant said it was a warrior's weapon.พ่อค้าบอกว่า มันคืออาุวุธของนักรบ
Your drug dealer is in that closet.พ่อค้ายาของนายอยู่ในห้องเก็บของ
Our mystery drug lord is Caleb.พ่อค้ายาของเราคือเคเล็บ
Drug dealers have a way of getting caught.พ่อค้ายาต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาล
The dealer you got busted with two years ago.พ่อค้ายาที่ถูกจับด้วยกันเมื่อสองปีก่อน
So according to this dealer, - Reaney bought a boatload of meth?พ่อค้ายาบอก รีนี่ย์ซื้อยาบ้าเพียบ?
Some dealer... from some outside crew.พ่อค้ายาบางคน... ลูกน้องเดินยาจากถิ่นอื่น
Drug dealers are trying to kill me. And you. And my family.พ่อค้ายาพยายามจะฆ่าฉัน ฆ่าคุณ ฆ่าครอบครัวฉัน
Biggest drug dealer in Northern Mexicoพ่อค้ายารายใหญ่ในตอนเหนือของเม็กซิโก
That crazy fucking dealer found us, Tony. Hi, Angie. We gotta do something.พ่อค้ายาเลือดเดือด หาเราเจอแล้ว หวัดดี แองจี้
The dealer sees the chief, freaks out and kills both her and Steve.พ่อค้ายาเห็นสารวัตร ก็เลยตกใจแล้วยิงทั้งคู่
Apparently a drug dealer didn't appreciate Laura and her friends stealing his cocaine.พ่อค้ายาไม่ชอบใจที่เธอกับเพื่อนขโมยโคเคน
That antique dealer,พ่อค้าวัตถุโบราณนั่น
Gun feed heads straight back to Hamas.พ่อค้าส่งอาวุธปืนรายใหญ่ เดินทางตรงกลับไปยังฮามาส
Arms dealer from the Liberation front have it in Berlinพ่อค้าอาวุธพวกปาเลสไตน์ จ้างไว้ที่เบอร์ลิน
A merchant owns two stores.พ่อค้าเป็นเจ้าของร้านค้าสองร้าน.
That wine merchant tried to poison me because of your information.พ่อค้าไวน์คนนั้นที่ ᵽ'ox·a vân`xnná·nţi' พยายามวางยาพิษข้า ᵽyayamvag yaᵽíş q·a เป็นเพราะข้อมูลจากท่าน pé n ᵽeraà q·omuljakţ'an
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์
We got two honkies out there dressed like Hasidic diamond merchants.มีพวกเราสองคนแต่งกายเช่นพ่อค้าเพชรแฮซิดิค
You turned down the jeweler.ลูกน่ะปฏิเสธพ่อค้าอัญมนี.
You turned down the grain merchant.ลูกปฏิเสธพ่อค้าผ้าอาภรณ์.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พ่อค้า
Back to top