ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shopkeeper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shopkeeper*, -shopkeeper-

shopkeeper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shopkeeper (n.) เจ้าของร้าน See also: เจ้าของห้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าของร้าน (n.) shopkeeper See also: owner, boss Syn. เถ้าแก่ Ops. ลูกค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say she's fooling around with a shopkeeper in Catania with subversive tendencies.เห็นว่าเธอเล่นรักกับเจ้าของร้าน ในคาตาเนีย คนที่มีแนวโน้มจะล้มล้างการปกครอง
You heard the shopkeeper say he's all backed up on TV ordersเจ้าของร้านเขาบอกแล้วใช่ไหม ว่าลูกค้าเยอะ
The niece of the shopkeeper we met on that red john thing.หลานสาวของเจ้าของร้าน ที่เจอตอนสืบเรื่องเร้ดจอน
He was gone by the time the cops showed up, but the shopkeeper says that he was fighting with some other guy over money.เขาหนีไปได้ตอนนี้ตำรวจเข้ามาพอดี แต่เจ้าของร้านบอกว่า เขาทะเลาะวิวาท กับผู้ชายอีกคนนึงเกี่ยวกับเรื่องเงิน
Why would these guys kill a shopkeeper for some herbs and spices that aren't even illegal?ทำไมพวกนั้น ถึงต้องฆ่าเจ้าของร้านขายสมุนไพร เเละเครื่องเทศที่ไม่ผิดกฎหมายเเม้เเต่อย่างเดียวด้วย ?
The shopkeepers in town would stock blue hats ... because they knew if Doc walked by, he'd buy one.พวกร้านขายเสื้อผ้าในเมือง จะสั่งหมวกสีฟ้ามาเก็บไว้ เพราะพวกเขารู้ว่า ถ้าหมอเดินผ่านมา...
I don't know if you know this, but... a lot of the shopkeepers around here...ฉันไม่รู้ว่านายจะรู้เรื่องนี้ไหม เเต่... มีเจ้าของร้านมากมาย ในย่านนี้...
So where you taking the shopkeeper's niece for dinner?แล้วนายพาหลานสาวเขา ไปดินเนอร์ที่ไหน
Jimmy, I'm a half-broke shopkeeper.จิมมี่ ฉันเป็นเเค่เจ้าของร้านค้ากระจอกๆ
Don't you guys have anything better to do than to harass an old shopkeeper?พวกคุณไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหม ถึงมาระรานคนขายของแก่ๆแบบนี้
Man, I'm a glorified shopkeeper. I inventory supplies.คุณ ผมก็แค่คนดูแลคลังเก็บของ

shopkeeper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, 掌柜 / 掌櫃] shopkeeper
罢市[bà shì, ㄅㄚˋ ㄕˋ, 罢市 / 罷市] shopkeeper's strike

shopkeeper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
夜商人[よあきんど, yoakindo] (n) night shopkeeper
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P)
店主[てんしゅ, tenshu] (n) shopkeeper; (P)

shopkeeper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rā) EN: shopkeeper ; owner ; boss FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; boutiquier [m] ; patron [m] ; patronne [f]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper FR:
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper FR: détaillant [m]
เถ้าแก่[n.] (thaokaē) EN: Chinese shopkeeper ; Chinese shop owner ; rich Chinese FR: chef d'entreprise chinois [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shopkeeper
Back to top